PRIHLÁŠKY ANGLICKÝ JAZYK


INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

DVOJICE


                                                                   SKUPINOVÁ VÝUČBA 


PRIHLÁŠKA DO KURZU                                                                                           INDIVIDUÁLNA A SKUPINOVÁ VÝUČBA, DVOJICE


Zaraďovací formulár a registrácia prihlášky

 • Všetky kategórie výučby okrem firemnej výučby sú poskytované prostredníctvom vyplnenej prihlášky.
 • Záujemcov o skupinový kurz budeme kontaktovať telefonicky a emailom, po naplnení minimálneho počtu 4 študentov, najneskôr 1 týždeň pred plánovaným začiatkom kurzu.
 • Pri individuálnej výučbe a výučbe dvojíc, budeme záujemcov o kurz kontaktovať do 24 hodín v pracovných dňoch od úspešného odoslania prihlášky, prostredníctvom potvrdzujúcej sms správy. 
 • Do 3 pracovných dní po prvom kontaktovaní, pošleme  emailom zaraďovacie dokumenty do kurzu, ktoré obsahujú:
 • 1. Zaraďovací formulár-Obsahuje informácie o kurze a Inštrukcie k platbe-IBAN je uvedený vo faktúre*
 • 2. Faktúra za kurz-Pri skupinovom kurze vystavíme faktúru až po naplnení min.počtom 4 študentov. *
 • 3. Zmluva o výučbe-Zmluva o výučbe je uvedená na webovej stránke školy , a je prílohou formuláru.*
 • *Po úhrade faktúry sa prihláška a zmluva stávajú záväznými a platnými.

 FIRMY ANGLICKÝ JAZYK 

 • Pri firemnej výučbe je potrebné vyplniť žiadosť o cenovú ponuku.
 • Po vyplnení žiadosti sa vypracuje cenová ponuka na základe zadaných parametrov s ponúknutou cenou za hodinu do 3 pracovných dní od jej úspešného odoslania.
 • Cenová ponuka je nezáväzná.  
 •  V prípade akceptovania cenovej ponuky, žiadateľ súhlasí s doleuvedenými zmluvnými podmienkami pre firemnú výučbu uvedenými v zmluve o výučbe pre firmy.