VYUČOVACIA HODINA

Vyučovacia hodina + prestávka

Naša výučba pre najvyššiu efektivitu, rozďeluje vyučovacie hodiny na dve hodinové časti. Teoretická a praktická hodina spolu tvoria jeden vyučovací celok. Hodina má krátku niekoľko minútovú prestávku. Táto hodinová kategória je určená predovšetkým pre skupinovú výučbu. Hodina je ideálna pre dlhodobé systematické štúdium s cieľom udržať si stabilné vedomosti pre trvalý postup na vyššie úrovne. Odporúčaná intenzita je 2x týždenne.

90 minútová hodina  (2x45 minút)

Štruktúru teoretickej a praktickej časti je identická ale výučba prebieha bez prestávky. Je vhodná pre individuálnu, firemnú výučbu, a najmä konverzácie, kde je potrebná časová dynamika. Pri skupinovej výučbe využívame dve 45 minútové hodiny, ktoré rozdeľujeme na teoretickú a praktickú časť. Súčasťou je krátka niekoľko minútová prestávka.

60 minútová hodina 

Počtom minút najmenšia hodina predstavuje mini-verziu predchádzajúcich hodín, ktorá obsahuje teoretickú a praktickú časť v skrátenej verzii. Hodina je určená k preberaniu menších vyučovacích blokov a je vhodná pre intenzívnu výučbu, 2x a viac týždenne. Pri výučbe 1x týždenne je hodina ideálna aj pre udržiavaci kurz pre stredne a vyššie pokročilých študentov.


                                Teoretická časť hodiny  

Čím viac vidíme, tým viac chápeme. 

Počas teoretickej hodiny, vytvárame dostatočný priestor na komplexné pochopenie gramatiky. Pri vysvetľovaní pravidiel používame veľa obrazových vizualizácií, pomocou počítačových programov, televízie a pod., tak aby ste systémovo dokázali spájať gramatické súvislosti. Ak sa budete sa v pravidlách vedieť s nadhľadom orientovať a chápať ich zmysel používania, v praktickej časti budete mať viac motivácie si ich automatizovať.

Súčasne potrebujete aktívnu slovnú zásobu, ktorú rozširujeme a umocňujeme prostredníctvom nášho špeciálneho programu tzv. Active Personal Dictionary Program. Program je revolučný v spôsobe akým si prirodzene rozširujete vašu slovnú zásobu do takej miery aby Vám umožňovala dosahovať reálne pokroky v tvorení viet.

Každú hodinu sa učíte nové slová a vaše pokroky sme schopní reálne odmerať počtom nových slov, ktoré ste si doposiaľ automatizovali. Náš systém vychádza z vašj prirodzenej schopnosti používať dlhodobú a krátkodobú pamäť.  

Pri takejto výučbe nie ste pod žiadnym tlakom, ale naopak hravou formou si zapamätáte tie slová a výrazy, ktoré sú pre Vás v danom momente prirodzené.

Čítanie  je dôležitá časť výučby pri ktorej získavate schopnosť sa rýchlo orientovať v texte a identifikovať informácie s ktorými následne pracujeme v praktickej časti. Pri rozoberaní čítaných textov používame kreatívne techniky ako vás inšpirovať k získaniu ďalšej slovnej zásoby prirodzenou formou a vyjadrenia svojich názorov k článkom prostredníctvom kratších esejí.

Výhodou samostatne oddelenej teoretickej hodiny je možnosť sa cielene zamerať na jazykovú zručnosť akou je kompozícia - písanie, ktorá výrazne rozvíja vašu kreativitu a schopnosť abstrahovať s vyjadrovaním názoru na rôzne témy, ktoré sú súčasťou diskusie na praktickej hodine.

Písanie je často zanedbávaná oblasť jazyka, ale my sme presvedčení že sa s nami naučíte jasne a logicky prezentovať vaše názory prostredníctvom písania krátkych esejí, ktoré následne "prerozprávate" v súvislých častiach v praktickej časti hodiny. Výsledok bude postupné zlepšovanie vášho rozprávania.

Mini prestávka: 

Intenzívna výučba jazyka je náročná na vašu koncentráciu, preto berieme do úvahy tzv."únavový faktor" a prostredníctvom niekoľkominútovej krátkej prestávky vám dáme priestor na malé uvoľnenie spojené s možnosťou malého občerstvenia.

                           Praktická časť hodiny

Jedno šliapnutie vpred je krok, tísic je cesta.


V praktickej časti, naši učitelia vytvárajú veľa priestoru na konverzácie a diskusie, k témam zamerané na prezentovanie vašich názorov, prostredníctvom učebníc, vašich krátkych esejí, ako aj ďalších inšpirujúcich materiálov z knižnice našej školy, internetu a podobne.

Výhodou je že komunikujete skutočne aktívne v prípade individuálnej výučby, medzi sebou v dvojiciach spolus vyučujúcim a v troch alebo štyroch dvojiciach pri skupinách. Učiteľ s vami vždy aktívne spolupracuje.

Hodiny sú veľmi interaktívne a produktívne pretože sa vždy pýtame na váš "opinion"-názor. Zároveň vás vedieme k tomu aby ste sa naučili klásť otázky predovšetkým vy a to čo najefektívnejšie. Umenie tvorby otázok je kľúčové k zvládnutiu základov jazyka.

Uprednosťňujeme preto uvoľnenú, humornú atmosféru a častokrát vznikajú vtipné situácie, ktoré si v cudzom jazyku zapamätáte najlepšie.

Mimoriadnu pozornosť venujeme počúvaniu krátkych zvukových nahrávok-listeningu, pozeraniu krátkych aktuálnych videí z reálneho prostredia rodených hovorcov-tzv. natives*, ktorými podporujeme najmä pri komplikovanejších dlhších náhrávkach formu "aktívneho čítania"-súčasne počúvate a sledujete prehrávaný text.

Trénujete si zároveň vašu schopnosť porozumieť hovorovému slovu rôznych native-speakrov a súčasne pochopeniu textu.

Pri vyšších úrovniach používame audio-vizuálne nahrávky, DVD, úryvky filmov a podobne a vedieme o nich zaujimavé diskusie, kde sa snažíme aby ste používali novú slovnú zásobu spolu s čerstvo osvojenou si gramatikou z predchádzajúcej teoretickej hodiny.