VYUČOVACIA HODINA


Vedomosti sú jedlo pre vašu myseľ.


 • Každá vyučovacia hodina, je podobná plnohodnotnému jedlu, ktoré má tri základné chody.  Predjedlo, hlavný chod a dezert na záver spolu s balíčkom nezjedeného jedla na domov.
 • My sa držíme rovnako jednoduchého princípu v našej výučbe.
 • Za našou vyučovacou metódou stojí dôkladná metodická príprava, ktorá vám pri pravidelnom jazykovom tréningu postupne prináša konkrétne výsledky.
 • Uverejňujeme všetky metodické postupy transparentne, aby si každý záujemca vedel predstaviť ako prebieha  výučba v našej škole. 

1. Predjedlo  Revision /opakovanie.

 • Na začiatku hodiny si dáme  predprípravu s precvičovaním slovnej zásoby. 
 • Pre aktívnu komunikáciu v angličtine potrebujete aktívnu slovnú zásobu, ktorú rozširujeme a umocňujeme prostredníctvom nášho špeciálneho programu aktívny slovník tzv. Active Personal Dictionary Program. 
 • Program je revolučný v spôsobe akým si prirodzene rozširujete vašu slovnú zásobu do takej miery aby Vám umožňovala dosahovať reálne pokroky v tvorení viet.
 • Každú hodinu sa učíte nové slová a vaše pokroky sme schopní reálne odmerať počtom nových slov, ktoré ste si doposiaľ automatizovali. 
 • Náš systém vychádza z prirodzenej schopnosti používať dlhodobú a krátkodobú pamäť.
 • Pri takejto výučbe nie ste pod žiadnym tlakom, ale naopak vysoko interaktívnou formou si zapamätáte tie slová a výrazy, ktoré sú pre Vás v danom momente prirodzené a postupne si osvojujete aj náročnejšiu slovnú zásobu .

Čím viac vidíte, tým viac chápete.


2. Hlavný chod New Work / Nové učivo

 • V druhej časti sa okrem nového gramatického javu ktorý je súčasťou preberanej lekcie precvičujeme súčasne aj čítanie a analýzy článkov, spolu s krátkym diktátom pri začiatočníkoch a nižších úrovniach a posluchom s porozumením tzv. listeningom.
 • Pri výučbe používame audiovizuálnu techniku-notebok, televízor, projektor, tabuľa, praktické didaktické pomôcky a dpolňujúce učebné materiály.
 • Špeciálnou časťou sú DVD úryvky, ktoré sú praktickými ukážkami bežnej komunikácii rodených hovorcov a v tématickej časti lekcie vytvárajú autentickosť jazyka, ktorú podporujeme krátkymi diskusnými otázkami a odpoveďami. 
 • Nová gramatika je vysvetľovaná prostredníctvom praktických aplikácii s cieľom čo najlepšie automatizovať daný jav v konverzačnej časti. 
 • Výhodou hlavnej časti je možnosť sa cielene zamerať aj na jazykovú zručnosť akou je kompozícia - písanie, ktorá výrazne rozvíja vašu kreativitu a schopnosť abstrahovať s vyjadrovaním názoru na rôzne témy, ktoré sú súčasťou diskusie na praktickej hodine.
 • Písanie je často zanedbávaná oblasť jazyka, ale my sme presvedčení že sa s nami naučíte  logicky prezentovať vaše názory prostredníctvom písania krátkych esejí, ktoré následne "prerozprávate" v súvislých častiach v praktickej časti hodiny. Vynikajúce výsledky dosahujeme pri úplnych a prokročilých začiatočníkoch úrovne A0 -A1.  Výsledok bude postupné zlepšovanie vášho rozprávania.

Pravidelný tréning prináša pravidelne dlhodobé výsledky.

3. Dezert Practice part / Praktická časť 

 • V praktickej časti, naši učitelia vytvárajú veľký priestor na konverzácie a diskusie, k témam zamerané na prezentovanie vašich názorov, prostredníctvom učebníc, vašich krátkych esejí, ako aj ďalších inšpirujúcich materiálov z knižnice našej školy, internetu a podobne.
 • Výhodou je že komunikujete skutočne aktívne v prípade individuálnej výučby, medzi sebou v dvojiciach spolu s vyučujúcim a  štyroch až piatich študentoch pri skupinách. Učiteľ s vami vždy aktívne spolupracuje.
 • Praktická časť je tématická a interaktívna,  pretože sa vždy aktívne pýtame na váš "opinion"-názor. Zároveň vás vedieme k tomu aby ste sa naučili klásť otázky predovšetkým k danej téme vy a to čo najefektívnejšie. Umenie tvorby otázok je kľúčové k zvládnutiu základov jazyka, rovnako ako komplexné odpovede.
 • Pri vyšších úrovniach používame audio-vizuálne nahrávky, DVD, úryvky filmov a podobne a vedieme o nich zaujimavé diskusie, kde sa snažíme aby ste používali novú slovnú zásobu spolu s  novou už osvojenou gramatikou z predchádzajúcej hlavnej časti.Učíme vás anglicky myslieť a potom hovoriť.  

  Leftovers Domáce projekty 

 • Domáce projekty a pracovné úlohy na doma sú pre vás niečo čo si beriete na doma podobne ako jedlo, ktoré ste nechali na tanieri. Ak sa im pravidelne budete doma venovať, budete sa postupne zlepšovať.
 • Myslíme na tých z Vás ktorí nemajú možnosť sa venovať domácim projektom, a ponúkame Vám špeciálny program ATGP-aktívny telefoning, ktorý prebieha veľmi jednoducho, tak že po jeho aktivácií dostávate od nás 20minútové telefonáty v dňoch kedy výučba neprebieha a prakticky komunikujete v anglickom jazyku podľa určenej štruktúry. Program je veľmi účinný pri pokročilých začiatočníkoch A2 až po stredne pokročilých úrovne B1.