CERTIFIKÁT

 CERTIFIKÁT

ANGLICKÝ JAZYK
  • Certifikovaným potvrdením o ukončení troch kurzov celej úrovne všeobecnej angličtiny, a štyroch kurzov obchodnej angličtiny, oficiálne potvrdzujeme, že študent úspešne absolvoval danú úroveň, na základe preukázaných jazykových vedomostí v záverečných postupových testoch. 
  • Študent úspešne ukončil všetky tri jazykové kurzy príslušnej kategórie a úrovne, na základe  študijných výsledkov dosiahnutých v testoch s výsledným hodnotením celkového priemeru v troch stupňoch hodnotenia- 1 výborný, 2, veľmi dobrý, 3-dobrý. 

  • Po úspešnom absolvovaní troch úrovňových kurzov, študent disponuje jazykovými vedomosťami dosiahnutej celej úrovne v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).