Výučba

  • Pri výučbe používame najmodernejšie audiovizuálne elektronické pomôcky a vyučovacie softvérové online systémy.
  • Naša výučba rovnomerne rozvíja všetky jazykové zručnosti, a vysokou interaktivitou vyučovacích hodín zlepšuje postupné osvojovanie si anglického jazyka.
  • Vo vyučovacích hodinách aplikujeme naše interné metodické postupy, ktoré sú v súlade s CEFR-Európskym referenčným pásom pre cudzie jazyky, a so štandardnými jazykovými učebnicami od najznámejších jazykových vydavateľstiev. 

UČEBNÉ MATERIÁLY

Originály učebníc, poskytujeme ku kurzom individuálnej výučby dospelých a detí bezplatne. Pri skupinovej výučbe a dvojiciach ponúkame možnosť zabezpečenia učebníc prostredníctvom našej školy za príplatok spolu s ich adresným doručením prostredníctvom slovenskej pošty.

Študenti dostávajú originály nových učebníc, ktoré zostávajú v ich vlastníctve. 

ČAS VÝUČBY

Online výučba: Výučba prebieha 6 dní v týždni od Pondelka do Soboty od 8:00 do 20:00h, okrem štátnych sviatkov.

 Ranný kurz:    08:00 - 12:00h                                   Denný kurz:    12:00 - 16:00h                               Večerný kurz: 16:00 - 20:00h

Výučba v priestoroch školy a firemných priestoroch klienta:

Ranný kurz: 08:00 - 12:00h

Denný kurz: 12:00 - 16:00h
Večerný kurz: 16:00 - 20:00h 
                                                                                Výučba je poskytovaná štandardne d 8:00h do 20:00h, od Pondelka do Štvrtka, s výnimkou štátnych sviatkov.
V Piatok výučba prebieha od 8:00h do 15:00h.
Počas víkendov výučba v priestoroch školy neprebieha.*  

POČET ŠTUDENTOV

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA: 1 študent

VÝUČBA DVOJÍC:             2 študenti

SKUPINOVÁ VÝUČBA:     4-8 študenti                  SKUPINY  Konverzácie:    3-6 študentov

 INDIVIDUÁLNA VÝUČBA Face to Face                     Pri individuálnej výučbe sa študent zameriava predovšetkým na svoj osobný pokrok, ktorý je presne monitorovaný vyučujúcim, výhodou výučby je absolvovanie maximálneho množstva aktivít počas vyučovacích hodín, ktoré umožňujú rýchly jazykový progres.

VÝUČBA DVOJÍC Lessons for Couples
Kurzy pre dvojice sú určené pre jednotlivcov, ktorí hľadajú kompromis medzi skupinovou a individuálnou výučbou je to vynikajúca príležitosť pre jednotlivcov, ktorým v pokroku pomáha prítomnosť komunikačného "sparing-partnera" na rovnakej úrovni. 

SKUPINOVÁ VÝUČBA Group Classes

Výučbu skupín poskytujeme skupinám zloženým z jednotlivcov rovnakej jazykovej úrovne. Študenti sú v menších skupinách, kde je  priestor aj na interaktívnu komunikáciu, okrem prednáškovej gramatickej časti. 

VYUČUJÚCI 

Naši vyučujúci sú kombináciou slovensky hovoriacich lektorov, spolu s rodenými hovorcami, alebo cudzincami, ktorí majú angličtinu ako druhý jazyk. Všetci naši vyučujúci absolvovali pobyt v zahraničí, v anglofónnych a iných krajinách, kde mali možnosti v anglickom jazyku aktívne komunikovať s rodenými hovorcami. Veľký dôraz kladieme na pravidelné interné školenia našich vyučujúcich, tak aby boli vyučovacie hodiny čo najviac interaktívne a zaujimavé. Naši vyučujúci disponujú certifikátmi profesionálnej jazykovej spôsobilosti, akými sú štátnice, Cambridge certifikáty, a vysokoškolským vzdelaním zo Spojených štátov s pokročilou jazykovou znalosťou.

E-REPORT                                                            Z VYUČOVACEJ HODINY

Každá vyučovacia hodina je monitorovaná prostredníctvom zápisu o hodine, ktorý vypĺňa učiteľ spolu s dochádzkou. /tzv. Lesson report/

Report uvádza prebraté vyučovacie témy, ktoré študent, alebo skupina absolvovali s prípadným komentárom vyučujúceho a pripomienkami študentov.