HODNOTENIE VÝUČBY                                              • Dotazník hodnotenia  výučby je zameraný na získanie vášho čo najviac autentického celkového dojmu z vyučujúceho ako osoby, a atmosféru, ktorú vám dokáže na vyučovacej hodine vytvoriť. 
  • Prvá časť dotazníka s hodnotením vyučujúceho obsahuje sériu 4 otázok so štyrmi možnosťami odpovedí, s najvyšším hodnotením 3 body za kladnú odpoveď - Áno, a 0 bodov za negatívnu odpoveď- Nie.
  • Druhá časť dotazníka je vaša recenzia,  zameraná na váš celkový dojem z vyučujúceho a váš názor na manažment školy. 
  • Vopred ďakujeme za váš záujem a čas.