HODNOTENIE VÝUČBY

       TEACHING   EVALUATION  QUESTIONNAIRE   -  DOTAZNÍK   HODNOTENIA   VÝUČBY

                                         
  • Dotazník hodnotenia  výučby je zameraný na získanie vášho čo najviac autentického celkového dojmu z vyučujúceho ako osoby, a atmosféru, ktorú vám dokáže na vyučovacej hodine vytvoriť. 
  • Prvá časť dotazníka obsahuje sériu 5 otázok so štyrmi možnosťami odpovedí s najvyšším hodnotením 3 body za maximálne kladnú odpoveď -´Áno´, a 0 bodov za odpoveď úplne negatívnu-´Nie´.
  • Druhá časť dotazníka je vaša recenzia,  zameraná na váš celkový dojem z vyučujúceho. 
  • Vyplnenie recenzie je dobrovoľné. 
  • Pri recenzii vám nechávame priestor na vyjadrenie vášho názoru na vyučujúceho a súčasne si vás dovoľujeme požiadať aj o možnosť jej zverejnenia. 
  • Vaša recenzia bude zverejnená iba s vašim krstným menom.
  • Vopred ďakujeme za váš záujem a čas.