KARIÉRA                               Pozícia:                                                 Lektor-Učiteľ anglického jazyka

Aktuálnosť pozície:  

Aktuálna

Výberové konanie:   September- Október 2021  

 • Vopred ďakujeme za prejavený záujem všetkým uchádzačom. 
 • Kontaktovať budeme iba  vybraných uchádzačov, ktorí budú následne pozvaní na pracovný pohovor. 
 • Uchádzači, ktorí sa zúčastnia pohovoru, budú o výsledku vyrozumení písomne, formou emailu.

Termín nástupu:  dohodou

Pozícia:

Hlavnou náplňou práce je výučba anglického jazyka skupín, individuálnych študentov, dvojíc a firemných klientov. 


Miesto práce: Bratislava 

Benefity:

 • Flexibilný pracovný čas.                                                                        
 • Účasť na jazykovo-vzdelávacích konferenciách.        

 • Notebook na profesionálne aj súkromné účely v rámci dohodnutých podmienok.

Požadované vzdelanie a zručnosti:

Vysokoškolské vzdelanie 
I. - II. Stupňa, odbor Anglický jazyk vítaný, ale nie je podmienkou.
Študent VŠ, odbor Anglický jazyk vítaný, ale nie je podmienkou.
Maturitná skúška AJ-B2/, štátna jazyková skúška z AJ, alebo Cambridge certifikát FCE,CAE je podmienkou. 
CELTA certifikát je veľkou výhodou.

Jazyk: Anglický jazyk -Expert C1/C2

Požiadavky: 

 • Ideálny kandidát/tka byť mal/mala mať vynikajúcu znalosť anglického jazyka, výborné komunikačné schopnosti, prirodzenú otvorenosť, zmysel pre jemný situačný humor, trpezlivosť a profesionálne vystupovanie. 
 • Schopnosť interaktívne improvizovať a skúsenosti s jemnými prezentačnými zručnosťami sú veľkou výhodou. 
 • Práca s počítačom a technickými doplnkami je potrebná, pretože pri výučbe sa používa najnovšia audio-vizuálna technika.
 • Školenie s technikou je v príprave zahrnuté.
 • Prax vo výučbe angličtiny ako cudzieho jazyka je vítaná, ale nie je nevyhnutne podmienkou. Pobyt, alebo stáž v zahraničí je veľkou výhodou.

 

Zmluvný vzťah:

 • Dohoda o brigádnickej práci študentov
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Dohoda o pracovnej činnosti
 • Práca na živnosť: Viazaná živnosť výučba cudzích jazykov-Anglický jazyk
Odmena za prácu

 • Práca na dohodu

9,00€ /brutto/ 60minút- vyučovacia hodina 
13,00€ /brutto/ 90minút- vyučovacia hodina

*Celková odmena za prácu je vypočítaná v hrubom základe a závisí od celkového počtu a typu odučených hodín za mesiac.                                                                   Minimálny úväzok vyučovacích hodín prvý mesiac výučby: 4 hodiny (60-90minút) /týždenne.                                                                                     Celý úväzok: 10-15hodín týždenne, alebo viac, podľa časových možností uchádzača. 

 • Práca na viazanú živnosť-výučba cudzích jazykov-Anglický jazyk
10,00€ /brutto/ 60minút-vyučovacia hodina 
14,00€ /brutto/ 90minút- vyučovacia hodina

*Celková odmena za prácu  závisí od celkového počtu a typu odučených hodín za mesiac.                                                                                                                                       Minimálny úväzok vyučovacích hodín prvý mesiac výučby: 4 hodiny (60-90minút) /týždenne.                                                                                                                                Celý úväzok: 10-15hodín týždenne, alebo viac, podľa časových možností uchádzača.  


Termín nástupu:  dohodou

Počítačové znalosti:

 • Microsoft Office-Word -bežný užívateľ
 • Internet-bežný užívateľ                                                        
 • Práca so skenerom a tlačiarňou-bežný užívateľ

Mám záujem: 

V prípade, že vás táto ponuka zaujala, kontaktujte nás prostredníctvom doleuvedenej e-prihlášky na pracovnú pozíciu, prípadne poštou. 

Korešpondenčná adresa:

Anglický Inštitút 

Sklenárova 1, 82109 

Bratislava -Ružinov

Pri posielaní vášho CV prípadne motivačného listu a ostatných dokumentov, vyplňte prosím formulár  súhlasu spracovania vašich osobných údajov.                                   

 Formulár si môžete stiahnúť tu:

 • Ďakujeme všetkým záujemcom o inzerovanú pracovnú pozíciu, kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov.
 • Osobné údaje uchádzačov,  budú spracované v súlade s nariadením EÚ o GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov. 
 • Podrobnejšie informácie ako spracúvame vaše osobné údaje nájdete tu:  

                                                                             E-PRIHLÁŠKA