INDIVIDUÁLNY KURZ                ANGLICKÝ JAZYK V ÝUČBA  JEDNOTLIVCOV  A  DVOJÍC 


 • Jazykové kurzy všeobecnej a obchodnej angličtiny všetkých úrovní pre jednotlivcov a dvojice s možnosťou získania certifikátu. 
 • Kurzy pre rozvoj jednotlivých jazykových a profesionálnych zručností.
 • Prípravný kurz na pracovný pohovor, spracovanie CV a motivačného listu.
 • Výhodou je flexibilné nastavenie vyučovacích hodín v súlade s časovými a finančnými možnosťami študenta. 
 • Študent individuálnej výučby dostáva originál študentskej učebnice ku kurzu zdarma.
 • Motivačný benefit vo forme darčekovej poukážky na 1 až 3 bonusové hodiny zdarma podľa dosiahnutých študijných výsledkov.

 

PLATBA ZA KURZ                                                                                                                                      

 • Platba za kurz prebieha mesačne na základe odučených hodín za predchádzajúci mesiac.
 • Na začiatku výučby sa platí zálohový depozit vo forme jedno-mesačnej splátky podľa zvolenej intenzity výučby.
 • Zálohový depozit vraciame iba bezhotovostne formou odučenia vyučovacích hodín.
 • Mesačná platba predstavuje maximálny počet hodín,ktoré budú odučené podľa intenzity výučby.
 • Intenzita výučby je násobok počtu hodín a dĺžky vyučovacej hodiny počas jedného mesiaca.
 • Počet odučených hodín môže byť aj nižší ako zvolená mesačná platba v prípade plánovaného zrušenia výučby.
 • Podrobný prehľad cien nájdete v cenníku.


ZRUŠENIE KURZU A STORNO PODMIENKY   

 • Kurz prebieha na základe zmluvy o výučbe, ktorú nájdete v zmluvných podmienkach. 
 • Kurz je možné ukončiť, kedykoľvek počas obdobia výučby s mesačnou výpovednou lehotou.
 • Zostatkový počet odučených hodín za posledný mesiac sa odpočíta zo zálohového depozitu .
 • Nie sme platiteľmi DPH.
 • Viac informácii nájdete v doleuvedených zmluvných podmienkach, prípadne nás kontaktujte na tel.č. 0903 321 243.

MÁTE ZÁUJEM O TENTO KURZ?

 • Kliknite na tlačidlo- MÁM ZÁUJEM.
 • Vyberte si prihlášku pre indviduálnu výučbu, alebo dvojice.
 • Prihlášku vyplňte a odošlite.