INDIVIDUÁLNY KURZ                ANGLICKÝ JAZYK V ÝUČBA  JEDNOTLIVCOV  A  DVOJÍC 

 • Kurzy pre jednotlivcov a dvojice, uvedené na tejto stránke sú určené iba pre priestory školy.
 • V súčasnosti ich ponúkame  ako E-learning.
 • Ak máte záujem vedieť viac kliknite na podstránku E-learning.   


 • Poskytujeme jazykové kurzy všeobecnej, obchodnej a soft skills angličtiny všetkých úrovní pre jednotlivcov a dvojice s možnosťou prípravy na Cambridge certifikát. 
 • Výhodou je flexibilné nastavenie vyučovacích hodín v súlade s časovými a finančnými možnosťami študenta. 
 • Motivačný benefit vo forme darčekovej poukážky na 1 až 3 bonusové hodiny  podľa dosiahnutých študijných výsledkov platí pre individuálnu výučbu a dvojice.
 • Študenti individuálnej výučby a dvojíc dostávajú učebnice ku kurzu zdarma.

 

PLATBA ZA KURZ                                                                                                                                      

 • Platba za kurz prebieha mesačne na základe odučených hodín za predchádzajúci mesiac.
 • Na začiatku výučby sa platí zálohový depozit vo forme jedno-mesačnej splátky podľa zvolenej intenzity výučby.
 • Zálohový depozit vraciame iba bezhotovostne formou odučenia vyučovacích hodín.
 • Mesačná platba predstavuje maximálny počet hodín,ktoré budú odučené podľa intenzity výučby.
 • Intenzita výučby je násobok počtu hodín a dĺžky vyučovacej hodiny počas jedného mesiaca.
 • Počet odučených hodín môže byť aj nižší ako zvolená mesačná platba v prípade plánovaného zrušenia výučby.
 • Podrobný prehľad cien nájdete v cenníku.


ZRUŠENIE KURZU A STORNO PODMIENKY   

 • Kurz prebieha na základe zmluvy o výučbe, ktorú nájdete v zmluvných podmienkach. 
 • Kurz je možné ukončiť, kedykoľvek počas obdobia výučby s mesačnou výpovednou lehotou.
 • Zostatkový počet odučených hodín za posledný mesiac sa odpočíta zo zálohového depozitu .
 • Nie sme platcami DPH.
 • Viac informácii nájdete v doleuvedených zmluvných podmienkach, prípadne nás kontaktujte na tel.č. 0903 321 243.

MÁTE ZÁUJEM O TENTO KURZ?

 • Kliknite na tlačidlo- MÁM ZÁUJEM.
 • Vyberte si prihlášku pre indviduálnu výučbu, alebo dvojice.
 • Prihlášku vyplňte a odošlite.