UKÁŽKOVÁ HODINA


AKO VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU ?

 • Po vyplnení prihlášky na ukážkovú hodinu budeme záujemcu kontaktovať do 24 hodín telefonicky, sms správou.
 • Následne si dohodneme dva termíny ukážkovej hodiny, ktorých sa môže záujemca zúčastniť.
 • Po dohodnutí a výberu termínu hodiny, bude vystavená faktúra spolu s podmienkami realizácie ukážkovej hodiny.
 • Ukážková hodina bude realizovaná až po pripísaní fakturovanej sumy na účet školy.
 • Ako záujemca si môžete zvoliť ukážkovú hodinu individuálnu, alebo aj pre dieťa s minimálnym vekom 7 rokov.
 • Pri výučbe detí napíšte krstné meno vášho dieťaťa a detaily výučby do kolonky "VAŠA POŽIADAVKA".
 • Telefónne číslo je povinné, nakoľko slúži na potvrdenie emailovej a ďalšej elektronickej komunikácie.
 • Vaše osobné údaje ani ich jednotlivé časti, v žiadnom prípade neposkytujeme tretím stranám.
 • Viac informácii nájdete na podstránke: https://www.anglickyinstitut.sk/ochrana-udajov/.

  ZMLUVNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA UKÁŽKOVEJ HODINY

 • Ukážková hodina je štandardná vyučovacia hodina s dĺžkou 60minút, ktorú poskytujeme individuálne, online formou pre individuálnu výučbu deti.
 • V prípade ak záujemca prejaví záujem o skupinovú výučbu, ukážková hodina bude tiež poskytnutá iba individuálnou formou, t.j. záujemca nebude účastníkom skupiny.
 • Pri výučbe dvojíc bude ukážková hodina účtovaná polovičnou sadzbou sumy individuálnej ukážkovej hodiny, každému zo záujemcov.
 • Inštrukcie k stiahnutiu a aktiváciu online platforiem zabezpečujeme záujemcom na diaľku bezplatne.
 • Ukážková hodina je spoplatnená sumou 20,00€, (10,00€/ 1-záujemca-pri výučbe dvojíc) ktorá bude fakturovaná pred jej uskutočnením.
 • Ak záujemca bude pokračovať v individuálnej výučbe, alebo sa zapíše do skupinového kurzu, ktorý sa otvorí naplnením minimálneho počtu  3 študentov, suma účtovaná za ukážkovú hodinu mu bude vrátená, prostredníctvom bezplatného odučenia prvej individuálnej vyučovacej hodiny, alebo sa celková suma za skupinovú výučbu zníži o už uhradenú sumu ukážkovej hodiny.  
 • Ak sa záujemca rozhodne nepokračovať po absolvovaní ukážkovej hodiny v ďalšej výučbe, a to z akéhokoľvek dôvodu, alebo pri skupinovej výučbe sa skupinový kurz neotvorí z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu 3 študentov, ukážková hodina sa týmto bude považovať za riadne uhradenú, bez možnosti akejkoľvek finančnej, alebo inej dodatočnej kompenzácie.
 • Záujemca akceptuje tieto zmluvné podmienky, dňom úhrady fakturovanej ceny za ukážkovú hodinu, bezhotovostným prevodom, alebo priamym hotovostným vkladom na účet poskytovateľa prostredníctvom vystavenej faktúry do dátumu splatnosti.