UKÁŽKOVÁ HODINA 

PRIHLÁŠKA


AKO VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU ?

 • Ukážková hodina je štandardná vyučovacia hodina, ktorú poskytujeme individuálne a iba online formou.
 • Inštrukcie k stiahnutiu a aktiváciu online platforiem zabezpečujeme záujemcom na diaľku bezplatne. 
 • Ukážková hodina je spoplatnená sumou 20,00€, ktorá bude záujemcovi fakturovaná pred jej uskutočnením. 

 • Ak záujemca bude pokračovať v individuálnej výučbe, alebo sa zapíše do prebiehajúceho skupinového kurzu, suma účtovaná za ukážkovú hodinu mu bude vrátená, prostredníctvom bezplatného odučenia prvej individuálnej vyučovacej hodiny, alebo sa celková suma za skupinovú výučbu zníži o už uhradenú sumu ukážkovej hodiny.

 • Ak sa záujemca rozhodne nepokračovať po absolvovaní ukážkovej hodiny v ďalšej výučbe, a to z akéhokoľvek dôvodu, ukážková hodina sa týmto bude považovať za riadne uhradenú, bez možnosti akejkoľvek inej dodatočnej kompenzácie.  

 • Po vyplnení prihlášky na ukážkovú hodinu budeme záujemcu kontaktovať do 24 hodín telefonicky, sms správou.
 • Následne si dohodneme dva termíny ukážkovej hodiny, ktorých sa môže záujemca zúčastniť.
 • Po dohodnutí a výberu termínu hodiny, bude vystavená faktúra spolu s podmienkami realizácie ukážkovej hodiny.
 • Ukážková hodina bude realizovaná až po pripísaní fakturovanej sumy na účet školy.
 • Ako záujemca si môžete zvoliť ukážkovú hodinu individuálnu, alebo aj pre dieťa s minimálnym vekom 7 rokov.
 • Pri výučbe detí napíšte krstné meno vášho dieťaťa a detaily výučby do kolonky  "VAŠA POŽIADAVKA". 
 • Telefónne číslo je povinné,  nakoľko slúži na potvrdenie  emailovej a ďalšej elektronickej komunikácie.
 • Vaše osobné údaje ani ich jednotlivé časti, v žiadnom prípade neposkytujeme tretím stranám.
 • Viac informácii nájdete na podstránke: https://www.anglickyinstitut.sk/ochrana-udajov/.