KONVERZAČNÝ TELEFONING

                                                                                                           ANGLICKÝ JAZYK

                                                                               ATGP- Active Telephoning Practice 


Konverzačný telefoning je doplnková jazyková výučba pre všetkých, ktorých cieľom je zlepšiť si praktickú hovorovú angličtinu. Výučba je vhodná pre študentov s časovo náročným denným rozvrhom. Minimálna úroveň angličtiny pre telefoning je A1 Začiatočník.

Výhody telefoningu:

  • Jednoduchá komunikácia  Na výučbu potrebujete iba telefón s využitím paušálu a internetových komunikačných služieb, akými sú WhatsApp, Viber, Signal a pod. Na telefoning nie je potrebná žiadna príprava vopred, pretože využívate vedomosti a slovnú zásobu, ktorú už máte k dispozícii. Automatizujete si tak tvorbu viet, otázok, osvojujete si tak schopnosť rýchlo reagovať na rôzne komunikačné situácie. Vyučujúci vám vždy volá ako prvý, nič neplatíte. Podmienkou je sa v čase hovoru nachádzať na území SR /nevyužívať roaming*/, a mať tel.č. slovenského operátora, alebo aktívny WIFI prístup, prípadne mobilné dáta. Pevnú linku  študentom neodporúčame, avšak po dohode viem realizovať hovory aj týmto spôsobom. 
  • Komunikačný jazyk - angličtina   Vyučujúci počas celého hovoru komunikuje iba v angličtine, a vysvetľuje všetky slová a výrazy len v cudzom jazyku. Budete čo najviac vystavený dynamickému požívaniu vašej aktívnej slovnej zásoby, a postupne si začnete rozvíjať schopnosť rozumieť a rýchlo reagovať na vyučujúceho.
  • Vysoká intenzita   Aktívna komunikácia počas telefonického rozhovoru, poskytuje intenzívnu komunikáciu formou otázok a odpovedí na danú tému, medzi vami a vyučujúcim. Úroveň výrazov a náročnosť tém je prispôsobená konkrétnej jazykovej úrovni študenta.
  • Časová flexibilita a dostupnosť  Telefonický rozhovor je v dĺžke 20minút a je časovo podstatne menej náročný ako štandardná vyučovacia hodina, s možnosťou jeho flexibilného naplánovania aj počas pracovného dňa. 
  • Doplnková výučba k štandardnému kurzu angličtiny  Konverzačný telefoning je mimoriadne vhodný a účinný aj pre študentov individuálnej, alebo skupinovej výučby štandardného typu,  ktorí sa aktívne a pravidelne zúčastňujú vyučovacích hodín. Študenti v kurzoch majú často obmedzené, najmä časové možnosti, si rozvíjať aktívnu angličtinu mimo vyučovacích hodín. Podporný systém výučby tzv. "active homeworking" akým je telefoning, je dôležitou súčasťou získavania hovorovej angličtiny najmä pri vyšších úrovniach stredne až vyššie pokročilý B1/B2.