E-PRIHLÁŠKA


                                                                                                              TELEFONING


 • Vyplňte údaje v prihláške a pred odoslaním si ešte raz skontrolujte ich aktuálnosť.
 • Následne prihlášku odošlite.
 • Do 24 hodín od odoslanie vašej prihlášky dostanete potvrdzujúcu sms správu o jej prijatí.
 • Do 3 pracovných dní od prijatia prihlášky Vám pošleme zaraďovacie dokumenty do kurzu s faktúrou.
 • Prihláška sa stáva platnou po úhrade zálohového depozitu.
 • Zálohová platba je predplatený posledný mesiac výučby, ostatné faktúry budú vystavené vždy ku koncu mesiaca na základe skutočného počtu realizovaných telefonických hovorov. / "phone calls" *
 • Celková suma je mesačná a predstavuje týždenný násobok tel. hovorov.
 • Telefonické hovory sa realizujú iba prostredníctvom internetovej aplikácie WhatsApp.
 • Po úhrade platby vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami.
 • Ak platba nebude uhradená, do dátumu splatnosti, stornujeme vašu prihlášku.
 • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.