E-PRIHLÁŠKA


                                                                                                                TELEFONING


  • Vyplňte údaje v prihláške a pred odoslaním si ešte raz skontrolujte ich aktuálnosť.
  • Následne prihlášku odošlite.
  • Do 24 hodín od odoslanie vašej prihlášky dostanete potvrdzujúcu sms správu o jej prijatí.
  • Do 3 pracovných dní od prijatia prihlášky Vám pošleme zaraďovacie dokumenty do kurzu s faktúrou.
  • Prihláška sa stáva platnou po úhrade zálohového depozitu.
  • Zálohová platba je predplatený posledný mesiac výučby, ostatné faktúry budú vystavené vždy ku koncu mesiaca na základe skutočného počtu realizovaných telefonických hovorov. / "phone calls" *
  • Celková suma je mesačná a predstavuje týždenný násobok tel. hovorov.
  • Po úhrade platby vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami.
  • Ak platba nebude uhradená, do dátumu splatnosti, stornujeme vašu prihlášku.
  • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.