PRERUŠENIE A UKONČENIE VÝUČBY


"Vážený študent, bolo nám potešením Vás učiť, a veríme že sme vám dokázali pomôcť zlepšiť vaše anglické jazykové vedomosti."

  • Vyplnením žiadosti študent, alebo zákonný zástupca ukončuje predmetné poskytovanie jazykových služieb, výučby anglického jazyka, poskytované Anglickým Inštitútom.
  • Žiadosť o prerušenie, alebo ukončenie výučby je bez udania dôvodu.

  • Online žiadosť musí obsahovať autentický kód zaraďovacieho formuláru, ďalej len "kód", inak je neplatná.
  • Kód študenta je uvedený v zaraďovacom formulári, ktorý študent obdržal emailom na začiatku výučby. 
  • Ak študent, alebo zákonný zástupca nemá kód k dispozícii, bude mu na jeho žiadosť odoslaný na tel.číslo uvedené v prihláške.

  • Žiadosť o ukončenie výučby vstúpi dňom jej odoslania a splnenia podmienky uvedenia kódu, okamžite do platnosti.
  • Žiadosť o prerušenie výučby vstúpi do platnosti 7 dní od dátumu jej odoslania a splnenia podmienky uvedenia kódu.

  • V zmysle prijatia žiadosti sa za obdobie 1 kalendárneho mesiaca bude uplatňovať výučba formou čerpania zálohového depozitu, a študentovi, prípadne zákonnému zástupcovi bude vystavený záverečný informatívny report hodín zálohového depozitu bez faktúry. 

  • Zálohový depozit vraciame iba bezhotovostne formou odučenia predplatených hodín.

  • K žiadosti môžete priložiť aj sken zaraďovacieho formuláru, zmluvných podmienok a faktúry zálohového depozitu. Príloha nie je povinná, nakoľko v archíve školy sa tieto dokumenty nachádzajú po celú dobu vašej výučby.