PRERUŠENIE A UKONČENIE VÝUČBY


  • Vyplnením žiadosti študent, alebo zákonný zástupca prerušuje, alebo ukončuje výučbu anglického jazyka, poskytované Anglickým Inštitútom.
  • Žiadosť o prerušenie, alebo ukončenie výučby je bez udania dôvodu.

  • Žiadosť o prerušenie výučby vstúpi do platnosti siedmym (7.) dňom od jej odoslania, resp. doručenia. O jej prijatí bude študent, alebo zákonný zástupca informovaný sms správou do 24 hodín od jej prijatia.
  • V prípade ukončenia, žiadosť nadobúda účinnosť až od ďalšieho kalendárneho mesiaca, a bude sa uplatňovať výučba formou čerpania zálohového depozitu, a študentovi/ zákonnému zástupcovi, bude vystavený záverečný informatívny report hodín zálohového depozitu bez faktúry. 

  • Zálohový depozit vraciame iba bezhotovostne formou odučenia predplatených hodín.

  • K žiadosti môžete priložiť aj sken zaraďovacieho formuláru, zmluvných podmienok a faktúry zálohového depozitu. Príloha nie je povinná, nakoľko v archíve školy sa tieto dokumenty nachádzajú po celú dobu vašej výučby.