KURZY PRE FIRMY

                                                                                   ANGLICKÝ JAZYK


JAZYKOVÝ AUDIT

Cieľom auditu je identifikovať spoločný cieľ jazykovej výučby, ktorý pomôže vašej firme a zamestnancom sa reálne zdokonaliť v anglickom jazyku.

Na základe jazykového auditu, vám vypracujeme metodický plán výučby, ideálny pre vašu firmu.

Súčasťou auditu je komplexné testovanie vašich zamestnancov prostredníctvom zaraďovacích testov a krátky ústny pohovor. 

UKÁŽKOVÁ HODINA

Pri firemnej výučbe poskytujeme bezplatnú ukážkovú hodinu zdarma ako súčasť propagačnej činnosti našej školy, ktorá je nezáväzná.

Ak vás naša výučba osloví dohodneme si vo vašej spoločnosti jazykový audit.