CENNÍK ANGLICKÝ JAZYK

                                 Cenník je platný od 18.5.2018 do 1.1.2019. Zmena cenníka vyhradená.


VYUČOVACIA HODINA        

                                                                                  

45 minút

1 študent

SKUPINA  

Hodinová sadzba                       

4-6 študenti- Slovenský lektor

4,95€

SKUPINA 

Hodinová sadzba       

4-6 študenti- Native Speaker

6,50€

DVOJICA  

Hodinová sadzba

2 študenti- Slovenský lektor 

7,25€

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA   

Hodinová sadzba

1 študent- Slovenský lektor                       

14,50€

DVOJICA

Mesačná platba po odučení

Základná intenzita 4x90minút    

58,00€

DVOJICA

Mesačná platba po odučení

Stredná intenzita  8x90minút

116,00€

DVOJICA

Mesačná platba po odučení

Vysoká intenzita  12x90minút

174,00€

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

Mesačná platba po odučení

Základná intenzita  4x90minút  

116,00€

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

Mesačná platba po odučení

Stredná intenzita  8x90minút  

232,00€

VYUČOVACIA  HODINA

60 minút

1 študent


SKUPINA 

Hodinová sadzba                                          

4-6 študenti- Slovenský lektor    

8,00€

DVOJICA

Hodinová sadzba

2 študenti- Slovenský lektor

11,50€

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

Hodinová sadzba

1 študent- Slovenský lektor                         

  23,00€

DVOJICA

Mesačná platba po odučení

Základná intenzita 4x60minút  

46,00€

DVOJICA

Mesačná platba po odučení

Stredná intenzita 8x60minút

92,00€

DVOJICA

Mesačná platba po odučení

Vysoká intenzita 12x60minút

138,00€

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

Mesačná platba po odučení

Základná intenzita 4x60minút   

92,00€

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

Mesačná platba po odučení

Stredná intenzita  8x60minút   

184,00€