CENNÍK ANGLICKÝ JAZYK

                                 Cenník je platný od 1.10.2017 do 30.6.2018. Zmena cenníka vyhradená.

VYUČOVACIA HODINA        

                                                                                  

45 minút

1 študent

SKUPINA                                                          

4-6 študenti- Slovenský lektor

4,95€

SKUPINA        

4-6 študenti- Native Speaker

6,50€

VYUČOVACIA  HODINA

60 minút

1 študent

SKUPINA                                               

4-6 študenti- Slovenský lektor    

8,00€

DVOJICA

2 študenti- Slovenský lektor

11,50€

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

1 študent- Slovenský lektor                          Hodina zdarma pri objednávke 10 hodín. 

  23,00€

VYUČOVACIA  HODINA

90 minút

1 študent

DVOJICA

2 študenti- Slovenský lektor

14,50€

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

1 študent- Slovenský lektor                        Hodina zdarma pri objednávke 10 hodín.

29,00€