ČASTÉ OTÁZKY KURZY  ANGLICKÉHO JAZYKA

                    FREQUENTLY  ASKED  QUESTIONS  


 • Ak nenájdete vašu otázku, napíšte nám a spolu s odpoveďou ju zverejníme. 
 • Na konci otázok a odpovedí je formulár, do ktorého napíšte vašu otázku.
 • Do formulára nie je potrebné zadávať žiadne osobné údaje.


Budete otvárať aj skupinové kurzy vyšších úrovní B2-C1?

Kurz PROFESSIONAL B2 je od prvého Septembrového týždňa otvorený a je možné sa prihlásiť. Začiatok kurzu je stanovený na 7 Októbra 2019.  

Chcem sa spýtať budete otvárať aj kurzy angličtiny cez Skype?

Áno, na jeseň tohto roku v mesiacoch Oktober až November by sme mali mať  ich poskytovanie už systémovo-personálne zabezpečené tak, aby sme ich mohli zaradiť do oficiálnej ponuky poskytovaných kurzov.

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či ponúkate od Septembra 2019 aj víkendové kurzy angličtiny, Sobota, Nedeľa?

Plánujeme otvoriť kurzy aj počas víkendov, avšak realizácia bude možná až na jeseň v Okóbri, alebo Novembri. Pracujeme momentálne na personálno- priestorovom zabezpečení týchto kurzov.  

Učíte aj deti, alebo iba dospelých?

V súčasnosti deti mladšie ako 16 rokov neučíme, avšak študenti, ktorí ešte nemajú 18 rokov, môžu chodiť do kurzov na základe podpísaného písomného súhlasu ich rodičov, alebo zákonných zástupcov. Viac informácii vám poskytneme telefonicky, emailom, alebo osobne.  

Budete otvárať tento rok (2019)  skupinové kurzy?

Áno, plánujeme otvoriť kurzy od úrovne úplný začiatočník 0A1 až po B1 stredne pokročilý. Do kurzov sa je možné už prihlásiť a plánované otvorenie je v Septembri.

Zaraďovací test na vašej stránke mám vyplnený. Je výsledok testu pre mňa záväzný, ak chcem ísť do inej úrovne?

Výsledok testu, ktorý vás odporúča do príslušnej úrovne  vás nezaväzuje, ale veľa napovie o vašich gramatických vedomostiach. Ak sa výsledok testu nezhoduje s vami očakávanou úrovňou, kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom. Na vašu žiadosť, vám pred zaradením do kurzu ponúkneme možnosť doplnkového testovania u nás v škole. 

Ako sa zapíšem do kurzu?

Jednoducho, stačí vyplniť vami zvolenú prihlášku, na našej webovej stránke, kde si zvolíte daný kurz.

 • Do 24 hodín odoslania vašej prihlášky, v pracovných dňoch, vám prostredníctvom sms správy potvrdíme  jej prijatie a spracovanie.

 • Do 3 pracovných dní po prvom kontaktovaní, pošleme emailom zaraďovacie dokumenty do kurzu, ktoré obsahujú:
 • 1. Zaraďovací formulár-Obsahuje informácie o kurze a inštrukcie k platbe-IBAN je uvedený vo faktúre*
 • 2. Faktúra za kurz- Pre individuálnu výučbu a dvojice je fakturovaný zálohový depozit za 1 celý mesiac zvolenej intenzity výučby mesačnej fakturácie uvedenej v prihláške*                         *Dôležité: Pri skupinovej výučbe vystavíme faktúru na celý kurz, v prípade ak kurz dosiahne minimálny počet 4 študentov.
 • 3. Zmluva o výučbe-Zmluva o výučbe je uvedená na webovej stránke školy , a je prílohou formuláru.*
 • *Po úhrade faktúry sa prihláška a zmluva stávajú záväznými a platnými.


Je prihláška do kurzu záväzná?

Prihláška do skupinového kurzu nie je záväzná, ale garantuje vám miesto v kurze do ktorého ste sa prihlásili. Prihlášku je možné kedykoľvek počas prihlasovacieho obdobia  zrušiť písomne, alebo telefonicky. Rovnako to platí aj pre individuálnu výučbu a dvojice. 

Prihláška a stáva záväznou až po úhrade faktúry, ktorú Vám pošleme v emaily a je súčasťou zaraďovacieho formuláru. 

V prípade ak nemôžete z akéhokoľvek dôvodu začať navštevovať kurz, resp. výučbu, jednoducho nás kontaktujte, najlepšie telefonicky a vystavenú faktúru Vám stornujeme. 

Následne Vám pošleme potvrdzujúci storno email. 

Pri individuálnej výučbe a výčbe dvojíc sa zmluva  považuje za platne uzatvorenú a účinnú dňom úhrady zálohovej faktúry a pri skupinách dňom úhrady za celý kurz.   

V prihláške je telefónne číslo ako povinný údaj, prečo?

 Áno, požadujeme telefónne číslo ako povinný údaj, nakoľko po odoslaní zaraďovacieho formuláru do vami zvoleného kurzu Vám pošleme aj sms správu potvrdzujúcu odoslanie emailu na vami uvedené číslo. Dôvodom sú inteligentné emailové účty, ktoré často automaticky vyhodnotia email ako nežiadúci spam. 

Zaznamenali sme prípady, kedy náš odoslaný email pre záujemcu bol automaticky zaradený ako nevyžiadaná pošta. 

V súlade s ochranou osobných údajov Z.z. 18/2018 a európskej smernice GDPR v žiadnom prípade neposkytujeme, a nikdy nebudeme poskytovať vaše telefónne číslo, alebo inú časť vašich osobných údajov tretím stranám, resp. urobíme tak iba  v presne uvedených prípadoch v zmysle zákona. 

Viac o ochrane vašich osobných údajov si môžete prečítať tu: https://www.anglickyinstitut.sk/ochrana-udajov/.

Ako je to s platbou za kurz? Môžeme platiť aj v hotovosti?

Platba za kurz je možná iba bezhotovostne, prevodom na účet, alebo priamym hotovostným vkladom. Jediným daňovým dokladom, bude faktúra vystavená na vami uvedené fakturačné údaje, ktoré vypĺňate v prihláške do kurzu. Nie sme platiteľmi DPH, všetky ceny sú konečné.

*Dôležité:  Pri skupinových kurzoch, nikdy neprijímame platbu skôr kým oficiálne kurz neotvoríme. O otvorení kurzu vás budeme informovať v priebehu týždňa pred jeho začiatkom. Fakturačné údaje školy spojené s platbou /č.účtu a pod./ sú súčasťou vystavenej faktúry. Ak ste od nás faktúru nedostali, nič dopredu neplatíte. 

Mám záujem navštevovať skupinový kurz, kedy začínate?

Začíname oficiálne podľa plánovaného rozvrhu a na otvorenie kurzu musí byť dosiahnutý minimálny počet 4 študentov. Vyplnením prihlášky vám garantujeme miesto v kurze. 

Čo v prípade ak sa kurz neotvorí pretože sa nenaplní minimálny počet študentov?

V poslednom týždni  pred začiatkom kurzu Vám oznámime:  

a/ Otvorenie kurzu:    

Ak sa kurz otvára budete o tom informovaný telefonicky, sms správou a prostredníctvom mailu Vám pošleme faktúru, s inštrukciami k platbe.

,alebo

b/ Zastavenie náboru do kurzu: 

V prípade ak sa kurz neotvára z dôvodu nenaplnenia minimálnym počtom študentov, budete vyrozumený telefonicky, sms správou, a mailom.

Ako u Vás rozdeľujete kurzy?

Kurzy sú rozdelené podľa nasledovných kritérií:

a/ počtu študentov:

 • Skupina         5 študenti
 • Dvojica          2 študenti
 • Individuál      1 študent

b/ časovej dĺžky:

-úrovňový kurz (Všeobecná a Obchodná angličtina):      10 týždňov

-celá úroveň predstavuje 3 úrovňové kurzy:                    30 týždňov

-úrovňový kurz (Príprava na certifikát FCE, CAE):             24 týždňov  

-kurz zručností "Soft Skills English", konverzácie  :           10 týždňov

c/ podľa zamerania:

 • Všeobecná angličitna
 • Obchodná angličitna
 • Konverzačná angličtina
 • Rozvoj jemných zručností-tzv. "Soft Skills English"
 • Príprava na Cambridge certifikáty

Ako je to s platobnými podmienkami a  ohľadom zálohového depozitu?

Platba za kurz prebieha mesačne po odučení na základe skutočne odučených hodín. Zálohový depozit sa účtuje pred začiatkom kurzu ako depozitná platba, ktorá sa použije na posledný mesiac výučby, v prípade ak sa študent rozhodne ukončiť štúdium v rámci stanovených podmienok  jednomesačnej výpovednej doby, ktorú môže študent oznámiť písomne na adresu školy, alebo emailom.         


Máme záujem o firemnú výučbu,  v cenovej ponuke som si všimla, že máte uvedené parametre kurzov, to podľa nich robíte ponuku?

V cenovej ponuke sú  parametre, ktorí slúžia na zostavenie základnej konštrukcie vášho kurzu a od toho sa odvíjajúcej základnej jednotkovej ceny za jednu vyučovaciu hodinu.  Snažíme sa navrhnúť cenu pre vás tak aby maximálne zodpovedala ideálnemu pomeru kvality poskytovanej výučby a primeranej hodinovej sadzby, ktorá veríme bude pre vás stále zaujimavá, resp. výhodná. 

V čom ste lepší ako iné školy?

Odpovieme diplomaticky. Každá jazyková škola s určitou tradíciou učí s menšími rozdielmi kvalitne. Výber školy je čisto osobná záležitosť a študent sa väčšinou orientuje podľa rôznych referencií napríklad od známych, alebo aj pomocou internetového online ratingu, najbližšieho okolia, polohy a ceny. Niekedy hrá úlohu jednoduchá zvedavosť a túžba skúsiť niečo nové.

Naučím sa s vašou výučbou angličtinu lepšie ako v iných jazykových školách?

Objektívne napísané, metód a spôsobov výučby, ktoré ponúkajú jazykové školy, je veľa a môžu byť pre vás veľmi účinné. Závisí na každom jednotlivcovi aký spôsob výučby mu najlepšie vyhovuje. Nemenej dôležitá súčasť vášho pokroku je ale aj veľmi dobrý vzťah medzi konkrétnym učiteľom a ostatnými študentmi, s ktorými sa potom radi zúčastňujete vyučovacích hodín. 

Môžete robiť veľké pokroky aj preto, že ste súčasťou skupiny kde prevládajú výborné vzťahy, ktoré nabádajú k intenzívnemu používaniu anglického jazyka.  Máte snahu sa naučiť angličtinu aktívne používať a ste v inšpiratívnom prostredí v ktorom sa zdokonaľujete. 

Napríklad sa môžete dostať aj do situácie, kedy vám konkrétna metóda nemusí úplne vyhovovať, ale ak má vyučujúci akčné a zaujimavé hodiny a dokáže vám vytvoriť motivujúce prostredie, radi sa budete takýchto hodín zúčastňovať. 

Akú najlepšiu stratégiu by som mala zvoliť keď sa chcem naozaj natrvalo zlepšiť v angličtine? Čo by ste mi poradili, prosím?

Štúdium cudzieho jazyka je dlhodobý proces, ktorí vyžaduje systematickosť a čas. Na základe našich praktických skúseností sme presvedčení, že postupné osvojovanie cudzieho jazyka, je postavené na troch základných princípoch, ktoré Vám prinesú reálny pokrok:

I. Princíp: Angličtina ako hobby

Môžete byť nadpriemerne dobrý iba v tom čo robíte pravidelne a s nadšením. Ak napríklad radi a často beháte, budete lepší ako väčšina "nebežcov", pretože beh sa stal prirodzenou súčasťou Vášho životného štýlu. Automaticky si plánujete denný program tak, aby ste v ňom mali čas na beh. Presne to isté urobte aj s angličtinou. Bude to vaše rozhodnutie, ktoré bude správne, pretože predstavuje základný predpoklad vášho úspechu.

II. Princíp: Pravidelná  a systematická výučba 

Tu preberáme úlohu my a našim cieľom, je poskytnúť vám kvalitnú výučbu. Každá jazyková úroveň, ktorú máme v ponuke sa skladá z 3 kurzov, z našich doterajších skúseností môžeme otvorene napísať že posun na vyššiu jazykovú úroveň je kompexný proces, ktorý si vyžaduje systematickú a pravidelnú prípravu.

Ak ste napríklad pokročilý začiatočník (úroveň A2) a absolvujete výučbu celej úrovne, budete na úrovni mierne pokročilého študenta-B1. 

Rýchlokurzy pre zvýšenie jazykovej úrovne neponúkame, pretože sme skúsenosťami presvedčení o nárazovej účinnosti týchto kurzov. Superintenzívny kurz vám zvýši teoretickú úroveň vedomostí, ktorá však musí byť podporená následne reálnou možnosťou ich použitia v praxi, ktorú podporuje náš tretí princíp.

III. Princíp: Prax a rozvoj aktívnych zručností

Budeme otvorený. Bez možnosti praktického používania angličtiny, mimo vyučovacích hodín bude Váš pokrok veľmi pomalý, alebo minimálny. Ak máte málo príležitostí, alebo žiadne, vaše aktívne jazykové zručnosti, sa nemajú priestor rozvíjať a odpoveď ako to zlepšiť je hneď v nasledujúcej otázke. 

Ako dlho trvá kým sa naučím plynule rozprávať?

Váš pokrok v jazyku je podmienený okrem inšpirujúceho prostredia hlavne časom, ktorý mu venujete. Napríklad, máte vodičský preukaz a auto ako nástroj prepravy. Chcete byť lepší šofér? Jazdite viac aby ste získali väčšiu prax. 

Angličina je, podobne ako vaše auto, v tomto prípade nástroj, ktorý používate. Platí jednoduché pravidlo, čím viac jazyk prakticky používate, aktívne sa zúčastňujete hodín a vyhľadávate všetky dostupné príležitosti kde viete vaše znalosti akokoľvek použiť, tým rýchlejšie budete napredovať. 

Pre študentov ktorý možnosť aktívnej komunikácie v praxi nemajú ponúkame program aktívneho telefoningu-ATGP /Active telephoning practice/, v ktorom Vám radi pomôžeme počas dní kedy nemáte s nami výučbu telefonicky konverzovať v angličtine.

Môžem sa zlepšiť pomocou vami odporúčaného ATGP aktívneho telefoningu?

Aktívna a intenzívna komunikácia v cudzom jazyku na dennej báze je jedna z najdôležitejších súčastí praktickej automatizácie vašich nadobudnutých vedomostí, podobne ako vaše auto, na ktorom sami jazdíte. 

Dokážeme účinne monitorovať váš jazykový progres, prostredníctvom pravidelnej kontroly vašej postupne rozširujúcej sa aktívnej slovnej zásoby. Odporúčame vám absolvovať tento program  každý deň mimo dni výučby  aktívnych 15 minút telefonickej konverzácie a pokroky sa dostavia z našej skúsenosti už po troch mesiacoch. Program telefoningu je cenovo dostupný a bližšie informácie poskytujeme už zapísaným študentom v našej škole ako súčasť úrovňovej výučby. 


Čo mi dajú vaše krátke soft-skills kurzy?

Podľa našich skúseností cieľom krátkodobých soft-skills kurzov, ktoré máme v ponuke aj my, nie je vás naučiť angličtinu raz a navždy, ale naopak zamerať sa cielene na určitú jazykovú zručnosť. Nemusí to byť nevyhnutne populárny speaking- rozprávanie, ale napríklad aj písanie, čítanie, zručnosť v telefonovaní, príprava prezentácií, pracovný pohovor a podobne. 

Nakoľko je veľký dopyt po kurzoch rozvíjajúcich aktívne hovorové a soft- skills zručnosti, tie sú najčastejšie v ponuke mnohých jazykových škôl. Takéto kurzy sú mimoriadne vhodné pre pokročilejších študentov na úrovni B1/2 až C1, ktorí vedia plynule v angličtine komunikovať.

Čo je presne aktívna, alebo plynulá angličtina, stále sa o tom čítam pri inzerátoch na pracovné pozície?


Aktívna angličtina je znalosť jazyka na úrovni minimálne B1-stredne pokročilý a má podľa nás v praxi nasledovné charakteristiky:

 • Máte správnu výslovnosť.
 • Vyjadrujete sa jednoducho a presne.
 • Viete používať anglickú gramatiku v praxi.
 • Dokážete správne napísať E-mail či inú korešpondenciu.
 • Ste schopní plynule viesť telefonický rozhovor v anglickom jazyku.
 • Nerobí vám problém bežná komunikácia s native speakrami /rodenými hovorcami/.

Kedy je dobrá skupinová výučba?

 • Najväčšou výhodou skupinovej výučby je jej finančná dostupnosť. Odporúčame si však pozorne všímať pomer ceny a celkového počtu hodín. V prípade nižšieho počtu hodín kurzu, bude váš pokrok skôr "kozmetický" ako reálny.
 • Veľkým prínosom výučby jazyka v skupine je vytvorenie dobrých vzťahov so študentmi a s vyučujúcim ako sme už v predchádzajúcich odpovediach spomenuli. Predovšetkým ak ste v menšej skupine, maximálne 8 študentov, dostanete časovo dostatočne veľký priestor na prezentáciu vašich názorov.

Výučba v skupine mi moc nevyhovuje, pretože som väčšinou pomalší ako ostatní.  Dá sa s tým niečo robiť?

Určite áno, problémy s pochopením gramatiky sú častým argumentom študentov, ktorý potrebujú viac času na jej spracovanie. Ak je učiteľ skúsený, dokáže vytvoriť dosť času a príležitostí na vysvetlenie a osvojenie si pravidiel. Pri skupinovej výučbe nebudete mať problém "outsidera", ak sa budete snažiť byť aktívny študent. 

Aké sú reálne výhody individuálnej výučby, alebo dvojice? 


 • V prípade individuálnej výučby, alebo dvojice ste ako študent sústavne nabádaný na komunikáciu a hodiny sú pre Vás maximálne využité. 
 • Hovoríte anglicky niekoľko násobne viac ako pri štandardnej skupinovej výučbe.  
 • Výsledkom je že ako študent  máte vysoko rozvinutú aktívnu angličtinu /priama komunikácia, schopnosť počúvať a rozumieť spolu s čítaním a komplexným písomným prejavom/, navyše pri dvojiciach máte aj "sparing-partnera", a to môže výrazne pomôcť pri aktívnom "self-mentoringu".
 • Všeobecne študenti ovládajú Anglický jazyk na aktívnej úrovni najmä vďaka kvalitným príležitostiam komunikácie ktoré individuálne hodiny prinášajú.