• ČASTÉ OTÁZKY
 • Ak nenájdete vašu otázku, napíšte nám a spolu s odpoveďou ju zverejníme. 
 • Do formulára nie je potrebné zadávať žiadne osobné údaje.


Dobrý deň, chceme sa s manželom  spýtať, či budete otvárať kurzy teraz od Septembra / šk.rok 2021/22 pozn. školy*/ aj prezenčne, lebo máte na stránke iba online kurzy, máme záujem o detské kurzy pre našu dcéru, ďakujeme za odepoveď.

Dobrý deň prajeme, ďakujeme za vašu otázku, odpovieme konkrétne vám, a zároveň všetkým ďalším záujemcom podrobnejšie. Všetky kurzy v súčasnosti poskytujeme iba online formou, ale pripravujeme sa aj na otvorenie našich priestorov a plánujeme poskytovať súčasne aj prezenčnú výučbu. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti však volíme opačnú stratégiu, a to spôsobom, že necháme zatiaľ všetky kurzy prebiehať online formou. V prípade ak bude na jeseň 2021 stabilizovaná pandemická situácia, a školy s prevádzkami budú môcť fungovať aj prezenčnou formou, pristúpime aj k dodatočnej ponuke mať kurzy v priestoroch školy. Ponúkneme možnosť prechodu z online výučby na prezenčnú formu v tých kurzoch, kde budú súhlasiť všetci študenti a rodičia s prezenčnou výučbou. V prípade ďalších informácií k tejto otázke nás môžete kontaktovať priamo na tel.č. 0903 321 243, radi vám odpovieme na všetky vaše ďalšie otázky. 

Dobrý deň,chcela by som sa spýtať, akou formou/metódou vyučujete obchodnú angličtinu pre úroveň B2? Hlavne ma zaujíma, či to je Callanova metóda, alebo iným spôsobom ,,prinútite" svojich žiakov rozprávať a aktívne sa zapájať do rozhovorov. Mávate aj domáce úlohy? 

Dobrý deň, ďakujeme za veľmi dobrú otázku k výučbe. Callanova metóda je spôsob výučby, ktorým nevyučujeme. Naša výučba sa zaraďuje medzi "klasický typ" výučby. Vyučovacia hodina má úvod, hlavnú časť a záver, a interaktívnym spôsobom otázok a odpovedí s dynamickým striedaním aktivít, prostredníctvom audia, videa a online cvičení. Záver hodiny je vždy zameraný na konverzačnú časť, ktorá nadväzuje na hlavnú časť a študenti sú prirodzene motivovaný sa aktívne zapájať do diskusie, ktoré sa vyučujúci vždy snaží iniciovať. Záver hodiny vždy obsahuje aj prácu na doma a to vo forme aktívneho opakovania novej slovnej  zásoby, ktorú vyučujúci zaznamenáva na hodine spolu s doplňujúcimi cvičeniami, ktoré môžu byť gramatické s použitím novej slovnej zásoby, alebo kreatívne, kde študenti napíšu svoje vlastné názory na témy z vyučovacej hodiny. Podrobné informácie k vyučovacej hodine nájdete na našej web stránke:  www.anglickyinstitut.sk/vyucovacia-hodina/  

Dobrý deň, zaujímalo by ma či otvárate kurzy aj prezenčne, alebo iba online. Ďakujem.

Dobrý deň, priestory našej školy sú od 15.10.2020 opäť zatvorené až do odvolania a výučba bude prebiehať aj prezenčne, čiže v priestoroch školy, až po uvoľnení opatrení a pri dodržaní aktuálnych opatrení a pokynov ÚVZ-Úradu Verejného Zdravotníctva SR. Všetky kurzy, ktoré budú prezenčnou formou, budú zároveň v prípade zavedení lokálnych, alebo plošných karanténnych opatrení pokračovať automaticky online formou, až do odvolania, resp. zrušenia týchto opatrení.

Dobrý deň, rada by som sa informovala ako je to v tejto chvíli u vás na koľko sa školy už otvorili. Syn má 10 rokov. Máme záujem o dlhodobú výučbu anglického jazyka (skupina). 

Dobrý deň, ďakujeme za záujem o výučbu. Naša škola bude od 16. Septembra 2020 opäť otvorená a výučba bude prebiehať aj v našich priestoroch, v súčasnosti výučba prebieha iba online formou. Pri individuálnej výučbe bude možná kombinácia oboch typov výučby. Našou ambíciou je v roku 2021 otvoriť skupinové kurzy pre deti od 7 rokov. V súčasnosti poskytujeme iba individuálnu výučbu pre deti prostredníctvom online výučby, a pri dodržaní všetkých hygienických opatrení odporúčaných, alebo nariadených ÚVZ, bude od polovice Septembra možná výučba aj v priestoroch školy. 

Ako vašu školu zasiahli súčasné opatrenie v súvislosti s koronavírusom COVID-19?  

Naša škola prešla od druhej polovice Marca plynule na formu e-learning výučby. Základné informácie o online výučbe zhrnieme do nasledovných bodov:

 • Ponúkame online kurzy za dostupné ceny v malých skupinách 4-6 študentov.
 • Pre kvalitnú online výučbu, sme investovali do najmodernejších video komunikačných platforiem a softvérov akými sú napr. ZOOM, výrazne zvyšujúce úroveň prenosu obrazovo-zvukových dát, a ktoré zároveň prakticky veľmi dobre komunikačne ovládame-/*odpadávajú napr. neustále emailové pozvánky na hodiny a pod./
 • Výhodou online individuálnych kurzov je okrem ich výhodnej ceny, flexibilnejšie nastavenie termínov výučby, prípadne možnosti ich zrušenia, resp.zmeny termínu.
 • Vyučujeme 7 dní v týždni, aj počas víkendov od 8:00 do 20:00h.
 • E-learning ponúkame pre dospelých a deti od 7 rokov, všetkých jazykových úrovní, od všeobecných, biznis, konverzácií, až po soft skills kurzy so zameraním na rozvoj rôznych jazykových zručností.
 • Učebné materiály poskytujeme k individuálnym kurzom a pre dvojice bezplatne spolu s adresným doručením prostredníctvom slovenskej pošty.
 • Pre skupinovú výučbu dokážeme za cenovo dostupný príplatok zabezpečiť učebný materiál, ktorý bude doručený slovenskou poštou.
 • Viac informácii nájdete na našej webstránke: https://www.anglickyinstitut.sk/e-learning/  

Ak sa zúčastním Free Cambridge level testu musím sa prihlásiť na prípravný kurz Cambridge certifikátu a je naozaj zadarmo?

Úspešne absolvovaný test je podmienkou na účasť v prípravnom kurze na jeden z  Cambridge certifikátov, a je poskytovaný záujemcom o prípravné kurzy zdarma, za vopred uvedených podmienok. Záujemca môže absolvovať test aj bez zápisu na prípravný kurz, bude však spoplatnený sumou 20,00€. Test je komplexný a pozostáva z častí akými sú gramatika, čítanie, písanie, počúvanie a ústny prejav.  Výsledok testu  dôkladne a autenticky  zisťuje príslušnú jazykovú úroveň záujemcu, tak aby  zodpovedala minimálnym požadovaným vedomostiam, pre úspešné zvládnutie prípravného kurzu a následne pripravil ideálne podmienky na úspešné absolvovanie Cambridge testu. Ak záujemca tento test úspešne zvládne bude automaticky prijatý do jeho zvoleného prípravného kurzu. Viac informácii o teste a podmienkach nájdete tu:  https://www.anglickyinstitut.sk/prihlaska-free-cambridge-level-test/. 

Ponúkate aj online kurzy pre deti? 

Dobrý deň, ohľadom detí poskytujeme individuálne doučovanie školopovinných detí od 7 rokov. V súčasnosti poskytujeme iba tento typ výučby pre deti, nakoľko sú školy zatvorené a deti sú odkázané na učenie sa doma, v prípade ak nie je školou poskytovaná online výučba, vieme po zoznámení sa s materiálmi a učebnicami používanými v škole pomôcť deťom v štandardnej výučbe prostredníctvom interaktívnych online hodín. V prípade výučby školopovinných detí a mládeže od 7 do 16 rokov, uvieďte krstné meno dieťaťa v e-prihláške pre individuálnu výučbu. (kolonka: KURZ NA MIERU-vaše požiadavky)  Prihlášku vypĺňa iba jeden z rodičov, ako zákonný zástupca.                         Link prihlášky: https://www.anglickyinstitut.sk/prihlaska-individual-dvojica/ 

Akí lektori u vás vyučujú? Sú to skúsení pedagógovia, alebo študenti, prípadne ľudia, ktorí žili v zahraničí?

Aby sme na vašu otázku autenticky odpovedali, dovoľte nám definovať skúseného pedagóga. Ak je to vyučujúci, s príslušným jazykovým vzdelaním, alebo nadstavbou štátnic a certifikátov, s vekom minimálne 35 až 40rokov, alebo viac, plus kvalitné niekoľkoročné skúsenosti v jednej z anglicky hovoriacich krajín, áno máme aj týchto vyučujúcich. Väčšina našich vyučujúcich má vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa predovšetkým v študijnom odbore anglický jazyk, alebo vyššie vzdelanie II. až III. stupňa v inom odbore s vynikajúcou znalosťou anglického jazyka, skúsenosťami v anglicky hovoriacom zahraničí, a s pedagogickým profesným základom.

Áno máme aj študentov VŠ, ktorých si starostlivo vyberáme podľa našich kritérií čiastočne zverejnených na našej podstránke KARIÉRA, nakoľko sme presvedčení, že kvalitný vyučujúci by mal byť aj prirodzený osobnostný talent vhodný na pozíciu učiteľa cudzieho jazyka, okrem pokročilej znalosti anglického jazyka, čo v prípade študentov, ktorí majú spravidla menej skúseností a nižší vek zohráva často tú najväčšiu rolu. 

Všetci naši vyučujúci absolvujú pravidelne metodické tréningy na mesačnej báze a neustále sa snažíme zlepšovať kvalitu výučby pomocou inovatívnych učebných techník a stratégii.      

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sa bude otvárať konverzačný kurz?

V Januári 2020 plánujeme otvoriť  skupinové kurzy rôzneho zamerania a plánujeme zaradiť aj konverzačný kurz.

Dobrý deň, rada by som sa prosím spýtala, či budete v blízkej dobe otvárať prípravný kurz na Cambridge certifikát B2-Upper Intermediate? 

 Plánujeme otvoriť prípravný kurz na Cambridge certifikát B2-Upper Intermediate FCE EXPRESS v Januári 2020. Do kurzu sa je možné už teraz prihlásiť.

Chcem sa spýtať budete otvárať aj kurzy angličtiny cez Skype?

Kurzy máme pripravené a ich poskytovanie začneme realizovať v Januári 2020 a zaradíme ich do oficiálnej ponuky poskytovaných kurzov.

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či ponúkate od Septembra 2019 aj víkendové kurzy angličtiny, Sobota, Nedeľa?

Plánujeme otvoriť kurzy aj počas víkendov, avšak realizácia bude možná až budúci rok 2020. 

Učíte aj deti, alebo iba dospelých?

V súčasnosti deti mladšie ako 16 rokov neučíme, avšak študenti, ktorí ešte nemajú 18 rokov, môžu chodiť do kurzov na základe podpísaného písomného súhlasu ich rodičov, alebo zákonných zástupcov. Viac informácii vám poskytneme telefonicky, emailom, alebo osobne.  

Budete otvárať tento rok (2019)  skupinové kurzy?

Áno, plánujeme otvoriť kurzy od úrovne  začiatočník A1 až po B1 stredne pokročilý. Do kurzov sa je možné už prihlásiť a plánované otvorenie je v Septembri, neskôr v Novembri 2019 a v Januári 2020.

Zaraďovací test na vašej stránke mám vyplnený. Je výsledok testu pre mňa záväzný, ak chcem ísť do inej úrovne?

Výsledok testu, ktorý vás odporúča do príslušnej úrovne  vás nezaväzuje, ale veľa napovie o vašich gramatických vedomostiach. Ak sa výsledok testu nezhoduje s vami očakávanou úrovňou, kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom. Na vašu žiadosť, vám pred zaradením do kurzu ponúkneme možnosť doplnkového testovania u nás v škole. 

Ako sa zapíšem do kurzu?

Jednoducho, stačí vyplniť vami zvolenú prihlášku, na našej webovej stránke, kde si zvolíte daný kurz.

 • Do 24 hodín odoslania vašej prihlášky, v pracovných dňoch, vám prostredníctvom sms správy potvrdíme  jej prijatie a spracovanie.

 • Do 3 pracovných dní po prvom kontaktovaní, pošleme emailom zaraďovacie dokumenty do kurzu, ktoré obsahujú:
 • 1. Zaraďovací formulár-Obsahuje informácie o kurze a inštrukcie k platbe-IBAN je uvedený vo faktúre*
 • 2. Faktúra za kurz- po úhrade faktúry sa prihláška a zmluva stávajú platnými, ak kurz nebude uhradený do dátumu splatnosti, prihlášku stornujeme.
 • Pre individuálnu výučbu a dvojice je fakturovaný zálohový depozit za 1 celý mesiac zvolenej intenzity výučby mesačnej fakturácie uvedenej v prihláške*                         
 • Pri skupinovej výučbe Vám po vyplnení prihlášky pošleme do 3 až 5 pracovných dní zaraďovacie dokumenty do kurzu a vystavíme faktúru s určeným dňom splatnosti.
 • 3. Zmluva o výučbe-Zmluva o výučbe je uvedená na webovej stránke školy , a je prílohou formuláru.*


Je prihláška do kurzu záväzná?

Prihláška do skupinového kurzu  je záväzná, a garantuje vám miesto v kurze do ktorého ste sa prihlásili.

Prihláška a stáva oficiálne platnou až po úhrade faktúry, ktorú Vám pošleme v emaily a je súčasťou zaraďovacieho formuláru. 

V prípade ak nemôžete z akéhokoľvek dôvodu začať navštevovať skupinový kurz, jednoducho nás kontaktujte, najlepšie telefonicky a vystavenú faktúru Vám stornujeme ak ešte nebola Vami uhradená. 

Ak je faktúra uhradená, vyhradzujeme si právo účtovať stornovací poplatok v plnej výške ceny kurzu.

Pri individuálnej výučbe a výčbe dvojíc sa zmluva  považuje za platne uzatvorenú a účinnú dňom úhrady zálohovej faktúry a pri skupinách dňom úhrady poplatku za celý kurz.   

V prihláške je telefónne číslo ako povinný údaj, prečo?

 Áno, požadujeme telefónne číslo ako povinný údaj, nakoľko po odoslaní zaraďovacieho formuláru do vami zvoleného kurzu Vám pošleme aj sms správu potvrdzujúcu odoslanie emailu na vami uvedené číslo. Dôvodom sú inteligentné emailové účty, ktoré často automaticky vyhodnotia email ako nežiadúci spam. 

Zaznamenali sme prípady, kedy náš odoslaný email pre záujemcu bol automaticky zaradený ako nevyžiadaná pošta. 

V súlade s ochranou osobných údajov Z.z. 18/2018 a európskej smernice GDPR v žiadnom prípade neposkytujeme, a nikdy nebudeme poskytovať vaše telefónne číslo, alebo inú časť vašich osobných údajov tretím stranám, resp. urobíme tak iba  v presne uvedených prípadoch v zmysle zákona. 

Viac o ochrane vašich osobných údajov si môžete prečítať tu: https://www.anglickyinstitut.sk/ochrana-udajov/.

Ako je to s platbou za kurz? Môžeme platiť aj v hotovosti?

Platba za kurz je možná iba bezhotovostne, prevodom na účet, alebo priamym hotovostným vkladom. Jediným daňovým dokladom, bude faktúra vystavená na vami uvedené fakturačné údaje, ktoré vypĺňate v prihláške do kurzu. Nie sme platiteľmi DPH, všetky ceny sú konečné.

*Dôležité:  Pri skupinových kurzoch, prijímame platbu po spracovaní vašej prihlášky a to vystavením zaraďovacieho formuláru do kurzu spolu s faktúrou ktorá má určený dátum splatnosti. Ak faktúra nebude do dátumu splatnosti uhradená, prihláška sa automaticky stornuje. O oficiálnom otvorení kurzu vás budeme informovať ihneď ako kurz dosiahne minimálny počet 4 študentov. Fakturačné údaje školy spojené s platbou /č.účtu a pod./ sú súčasťou vystavenej faktúry. 

Mám záujem navštevovať skupinový kurz, kedy začínate?

Začíname oficiálne podľa plánovaného rozvrhu a na otvorenie kurzu musí byť dosiahnutý minimálny počet 4 študentov. Vyplnením prihlášky vám garantujeme miesto v kurze. 

Čo v prípade ak sa kurz neotvorí pretože sa nenaplní minimálny počet študentov?

V poslednom týždni  pred začiatkom kurzu Vám oznámime:  

a/ Otvorenie kurzu:    

Ak sa kurz otvára budete o tom informovaný telefonicky, sms správou a prostredníctvom emailu, hneď ako kurz dosiahne minimálny počet 4 študentov.

,alebo

b/ Zastavenie náboru do kurzu: 

V prípade ak sa kurz neotvára z dôvodu nenaplnenia minimálnym počtom študentov, budete vyrozumený telefonicky, sms správou, a mailom  najneskôr týždeň pred otvorením kurzu. 

c/ Vrátenie poplatku za kurz :  

***Dôležité:  ak ste uhradili faktúru za kurz pred jeho začiatkom a kurz sa neotvoril, vrátime vám celú sumu bezhotovstným prevodom na účet do 7  pracovných dní od zastavenia náboru do kurzu.

Ako u Vás rozdeľujete kurzy?

Kurzy sú rozdelené podľa nasledovných kritérií:

a/ počtu študentov:

 • Skupina         3-6 študenti
 • Dvojica          2 študenti
 • Individuál       1 študent

b/ časovej dĺžky:

-úrovňový kurz (Všeobecná angličtina):                            10 týždňov

-úrovňový kurz (Obchodná angličtina):                             10 týždňov

-celá úroveň predstavuje 3 úrovňové kurzy:                    30 týždňov

-prípravný kurz (Príprava certifikát FCE, CAE Express):    2x 12 týždňov   

-kurz zručností "Soft Skills English", konverzácie  :           10 týždňov

c/ podľa zamerania:

 • Všeobecná angličitna
 • Obchodná angličitna
 • Konverzačná angličtina
 • Rozvoj jemných zručností-tzv. "Soft Skills English"
 • Príprava na Cambridge certifikáty

Ako je to s platobnými podmienkami a  ohľadom zálohového depozitu?

Platba za kurz prebieha mesačne po odučení na základe skutočne odučených hodín. Zálohový depozit sa účtuje pred začiatkom kurzu ako depozitná platba, ktorá sa použije na posledný mesiac výučby, v prípade ak sa študent rozhodne ukončiť štúdium v rámci stanovených podmienok  jednomesačnej výpovednej doby, ktorú môže študent oznámiť písomne na adresu školy, alebo emailom.         


Máme záujem o firemnú výučbu,  v cenovej ponuke som si všimla, že máte uvedené parametre kurzov, to podľa nich robíte ponuku?

V cenovej ponuke sú  parametre, ktorí slúžia na zostavenie základnej konštrukcie vášho kurzu a od toho sa odvíjajúcej základnej jednotkovej ceny za jednu vyučovaciu hodinu.  Snažíme sa navrhnúť cenu pre vás tak aby maximálne zodpovedala ideálnemu pomeru kvality poskytovanej výučby a primeranej hodinovej sadzby, ktorá veríme bude pre vás stále zaujimavá, resp. výhodná. 

V čom ste lepší ako iné školy?

Odpovieme diplomaticky. Každá jazyková škola s určitou tradíciou učí s menšími rozdielmi kvalitne. Výber školy je osobná záležitosť a študent sa väčšinou orientuje podľa rôznych referencií napríklad od známych, alebo aj pomocou internetového online ratingu, najbližšieho okolia, polohy a ceny. Niekedy hrá úlohu jednoduchá zvedavosť a túžba skúsiť niečo nové.

Naučím sa s vašou výučbou angličtinu lepšie ako v iných jazykových školách?

Objektívne napísané, metód a spôsobov výučby, ktoré ponúkajú jazykové školy, je veľa a môžu byť pre vás veľmi účinné. Závisí na každom jednotlivcovi aký spôsob výučby mu najlepšie vyhovuje. Nemenej dôležitá súčasť vášho pokroku je ale aj veľmi dobrý vzťah medzi konkrétnym učiteľom a ostatnými študentmi, s ktorými sa potom radi zúčastňujete vyučovacích hodín. 

Môžete robiť veľké pokroky aj preto, že ste súčasťou skupiny kde prevládajú výborné vzťahy, ktoré nabádajú k intenzívnemu používaniu anglického jazyka.  Máte snahu sa naučiť angličtinu aktívne používať a ste v inšpiratívnom prostredí v ktorom sa zdokonaľujete. 

Napríklad sa môžete dostať aj do situácie, kedy vám konkrétna metóda nemusí úplne vyhovovať, ale ak má vyučujúci akčné a zaujimavé hodiny a dokáže vám vytvoriť motivujúce prostredie, radi sa budete takýchto hodín zúčastňovať. 

Akú najlepšiu stratégiu by som mala zvoliť keď sa chcem naozaj natrvalo zlepšiť v angličtine? Čo by ste mi poradili, prosím?

Štúdium cudzieho jazyka je dlhodobý proces, ktorí vyžaduje systematickosť a čas. Na základe našich praktických skúseností sme presvedčení, že postupné osvojovanie cudzieho jazyka, je postavené na troch základných princípoch, ktoré Vám prinesú reálny pokrok:

I. Princíp: Angličtina ako hobby

Môžete byť nadpriemerne dobrý iba v tom čo robíte pravidelne a s nadšením. Ak napríklad radi a často beháte, budete lepší ako väčšina "nebežcov", pretože beh sa stal prirodzenou súčasťou Vášho životného štýlu. Automaticky si plánujete denný program tak, aby ste v ňom mali čas na beh. Presne to isté urobte aj s angličtinou. Bude to vaše rozhodnutie, ktoré bude správne, pretože predstavuje základný predpoklad vášho úspechu.

II. Princíp: Pravidelná  a systematická výučba 

Tu preberáme úlohu my a našim cieľom, je poskytnúť vám kvalitnú výučbu. Každá jazyková úroveň, ktorú máme v ponuke sa skladá z 3 kurzov, z našich doterajších skúseností môžeme otvorene napísať že posun na vyššiu jazykovú úroveň je kompexný proces, ktorý si vyžaduje systematickú a pravidelnú prípravu.

Ak ste napríklad pokročilý začiatočník (úroveň A2) a absolvujete výučbu celej úrovne, budete na úrovni mierne pokročilého študenta-B1. 

Rýchlokurzy pre zvýšenie jazykovej úrovne neponúkame, pretože sme skúsenosťami presvedčení o nárazovej účinnosti týchto kurzov. Superintenzívny kurz vám zvýši teoretickú úroveň vedomostí, ktorá však musí byť podporená následne reálnou možnosťou ich použitia v praxi, ktorú podporuje náš tretí princíp.

III. Princíp: Prax a rozvoj aktívnych zručností

Budeme otvorení, bez možnosti praktického používania angličtiny, mimo vyučovacích hodín bude Váš pokrok veľmi pomalý, alebo minimálny. Ak máte málo príležitostí, alebo žiadne, vaše aktívne jazykové zručnosti, sa nemajú priestor rozvíjať a odpoveď ako to zlepšiť je hneď v nasledujúcej otázke. 

Ako dlho trvá kým sa naučím plynule rozprávať?

Váš pokrok v jazyku je podmienený okrem inšpirujúceho prostredia hlavne časom, ktorý mu venujete. Napríklad, máte vodičský preukaz a auto ako nástroj prepravy. Chcete byť lepší šofér? Jazdite viac aby ste získali väčšiu prax. 

Angličina je, podobne ako vaše auto, v tomto prípade nástroj, ktorý používate. Platí jednoduché pravidlo, čím viac jazyk prakticky používate, aktívne sa zúčastňujete hodín a vyhľadávate všetky dostupné príležitosti kde viete vaše znalosti akokoľvek použiť, tým rýchlejšie budete napredovať. 

Pre študentov ktorý možnosť aktívnej komunikácie v praxi nemajú ponúkame program aktívneho telefoningu-ATGP /Active telephoning practice/, v ktorom Vám radi pomôžeme počas dní kedy nemáte s nami výučbu telefonicky konverzovať v angličtine.

Môžem sa zlepšiť pomocou vami odporúčaného ATGP aktívneho telefoningu?

Aktívna a intenzívna komunikácia v cudzom jazyku na dennej báze je jedna z najdôležitejších súčastí praktickej automatizácie vašich nadobudnutých vedomostí, podobne ako vaše auto, na ktorom sami jazdíte. 

Dokážeme účinne monitorovať váš jazykový progres, prostredníctvom pravidelnej kontroly vašej postupne rozširujúcej sa aktívnej slovnej zásoby. Odporúčame vám absolvovať tento program  každý deň mimo dni výučby  aktívnych 15 minút telefonickej konverzácie a pokroky sa dostavia z našej skúsenosti už po troch mesiacoch. Program telefoningu je cenovo dostupný a bližšie informácie poskytujeme už zapísaným študentom v našej škole ako súčasť úrovňovej výučby. 


Čo mi dajú vaše krátke soft-skills kurzy?

Podľa našich skúseností cieľom krátkodobých soft-skills kurzov, ktoré máme v ponuke aj my, nie je vás naučiť angličtinu raz a navždy, ale naopak zamerať sa cielene na určitú jazykovú zručnosť. Nemusí to byť nevyhnutne populárny speaking- rozprávanie, ale napríklad aj písanie, čítanie, zručnosť v telefonovaní, príprava prezentácií, pracovný pohovor a podobne. 

Nakoľko je veľký dopyt po kurzoch rozvíjajúcich aktívne hovorové a soft- skills zručnosti, tie sú najčastejšie v ponuke mnohých jazykových škôl. Takéto kurzy sú mimoriadne vhodné pre pokročilejších študentov na úrovni B1/2 až C1, ktorí vedia plynule v angličtine komunikovať.

Čo je presne aktívna, alebo plynulá angličtina, stále sa o tom čítam pri inzerátoch na pracovné pozície?


Aktívna angličtina je znalosť jazyka na úrovni minimálne B1-stredne pokročilý a má podľa nás v praxi nasledovné charakteristiky:

 • Máte správnu výslovnosť.
 • Vyjadrujete sa jednoducho a presne.
 • Viete používať anglickú gramatiku v praxi.
 • Dokážete správne napísať E-mail či inú korešpondenciu.
 • Ste schopní plynule viesť telefonický rozhovor v anglickom jazyku.
 • Nerobí vám problém bežná komunikácia s native speakrami /rodenými hovorcami/.

Kedy je dobrá skupinová výučba?

 • Najväčšou výhodou skupinovej výučby je jej finančná dostupnosť. Odporúčame si však pozorne všímať pomer ceny a celkového počtu hodín. V prípade nižšieho počtu hodín kurzu, bude váš pokrok skôr "kozmetický" ako reálny.
 • Veľkým prínosom výučby jazyka v skupine je vytvorenie dobrých vzťahov so študentmi a s vyučujúcim ako sme už v predchádzajúcich odpovediach spomenuli. Predovšetkým ak ste v menšej skupine, maximálne 6-8 študentov, dostanete časovo dostatočne veľký priestor na prezentáciu vašich názorov.

Výučba v skupine mi moc nevyhovuje, pretože som väčšinou pomalší ako ostatní.  Dá sa s tým niečo robiť?

Určite áno, problémy s pochopením gramatiky sú častým argumentom študentov, ktorý potrebujú viac času na jej spracovanie. Ak je učiteľ skúsený, dokáže vytvoriť dosť času a príležitostí na vysvetlenie a osvojenie si pravidiel. Pri skupinovej výučbe nebudete mať problém "outsidera", ak sa budete snažiť byť aktívny študent. 

Aké sú reálne výhody individuálnej výučby, alebo dvojice? 


 • V prípade individuálnej výučby, alebo dvojice ste ako študent sústavne nabádaný na komunikáciu a hodiny sú pre Vás maximálne využité. 
 • Hovoríte anglicky niekoľko násobne viac ako pri štandardnej skupinovej výučbe.  
 • Výsledkom je že ako študent  máte vysoko rozvinutú aktívnu angličtinu /priama komunikácia, schopnosť počúvať a rozumieť spolu s čítaním a komplexným písomným prejavom/, navyše pri dvojiciach máte aj "sparing-partnera", a to môže výrazne pomôcť pri aktívnom "self-mentoringu".
 • Všeobecne študenti ovládajú Anglický jazyk na aktívnej úrovni najmä vďaka kvalitným príležitostiam komunikácie ktoré individuálne hodiny prinášajú.