ČASTÉ OTÁZKY

                                                                                               ANGLICKÝ JAZYK


 • Ak nenájdete vašu otázku, napíšte nám a spolu s odpoveďou ju zverejníme. 
 • Do formulára nie je potrebné zadávať žiadne osobné údaje.
Dobrý deň, rada by som sa informovala, že ak mám level B2 z anglického jazyka a chcem sa u vás pripraviť na C1 a dostať aj certifikát, musím prejsť všetky levely najprv?

                                                                                                                                                                                      Dobrý deň, ďakujeme za vašu otázku. V prípade ak máte znalosti anglického jazyka úrovne  B2 Vantage Upper Intermediate, môžete začať  kurz úrovne C1 aj bez absolvovania predchádzajúcich jazykových úrovní. Ak máte doklad o ukončení tejto jazykovej úrovne, z inej jazykovej inštitúcie/školy, nemusíte robiť žiaden test. Ak takýmto dokladom nedisponujete môžete si spraviť náš online zaraďovací test a následne budete ústne a písomne preskúšaná.              

Dobrý deň prajem, budete prosím v blízkej dobe otvárať kurz CREATOR BUSINESS A2 Mierne pokročilý?                        Vopred ďakujem za odpoveď. Kristína

Dobrý deň Kristína, ďakujeme za otázku, všetky skupinové kurzy, so zameraním na všeobecnú, soft skills, alebo obchodnú angličtinu, budeme otvárať až v Septembri 2023. Dôvodom je časová náročnosť naplnenia týchto kurzov, nakoľko minimálny počet 6 záujemcov, musí byť splnený aby sa mohol kurz otvoriť. Väčšinou sa nám podarí naplniť tieto kurzy v Septembri s vysokou pravdepodobnosťou, nakoľko kurzy následne prebiehajú celoročne. Druhé obdobie býva v Januári ako novoročné obdobie. V budúcnosti budeme plánovať aj jarné Aprílové nábory do skupinových kurzov, tam však vznikne aj letná prestávka od polovice Júla až do konca Augusta. Sledujte našu web stránku ešte pred začiatkom leta koncom Júna , vtedy už kurzy na September máme zverejnené.

Dobrý deň prajem, chcem sa spýtať, je možné sa prihlásiť individuálne na kurz "Príprava na pracovný pohovor", aj vo forme online výučby? 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku. Všetky kurzy , ktoré sú vyučované skupinovou formou, prezenčne, sú dostupné aj pre individuálnu výučbu, online, prípadne prezenčnou formou. Rozdielna je iba cena, ktorá je vyššie v prípade individuálnej výučby. Informácie o hodinových sadzbách  môžete nájsť na podstránke "Cenník": CENNÍK (anglickyinstitut.sk).

Dobrý večer prajem, je možné sa prihlásiť aj individuálne na dni, ktoré mi vyhovujú od roku 2023, alebo je to viazané len na školský rok?

Dobrý večer prajeme a ďakujeme za otázku. Individuálna výučba prebieha celoročne a môžete sa kedykoľvek prihlásiť. Po vzájomnej dohode si spoločne zvolíme dni a časy vašej výučby a ďalšie záležitosti súvisiace s vašou výučbou, akými sú napr. učebné materiály, metodické zameranie výučby-(všeobecná, alebo obchodná, prípadne soft-skils angličtina), miesto výučby-(online, alebo prezenčne) atď. 

Dobrý deň, na akej adrese robíte prezenčnú výučbu?

Dobrý deň, ďakujeme za otázku. Naša škola sa nachádza v Bratislave, na ul. Sklenárova 1, v priestoroch SOŠ Samuela Jurkoviča. Inštrukcie s mapou presnej polohy sa nachádzajú na našej webovej stránke na podstránke "Kontakt". V prípade záujmu o osobné stretnutie, odporúčame urobiť telefonickú rezerváciu  a dohodnúť si termín návštevy. 

Dobrý deň.
Robíte aj zaraďovacie kurzy?  Kurzy budú prebiehať prezenčne?
 

Dobrý deň prajeme, ďakujeme za otázku. Ak myslíte zaraďovacie testy, ktoré určujú vašu úroveň, takýto test sa nachádza na našej webovej stránke a automaticky vyhodnotí vašu odpoveď. 

Tu je link: ZARAĎOVACÍ TEST (anglickyinstitut.sk). 

Kurzy máme z hľadiska metodiky rozdelené na dva základné typy. Prvý z nich je úrovňový kurz, ktorý trvá 9 mesiacov a obsahuje tri po sebe idúce kurzy, ktoré končia záverečnými testami. Po ukončení celej úrovne, ktorá predstavuje 75 vyučovacích hodín v dĺžke 90minút získate vedomosti konkrétnej jazykovej úrovne z gramatiky a náročnosti vetnej skladby spolu so slovnou zásobou.

 Druhý typ kurzu je orientovaný na konkrétne zručnosti v anglickom jazyku ako napr.príprava na prac.pohovor, alebo prezentačné zručnosti, tie sú s menším počtom hodín -cca. 20 vyučovacích hodín s dĺžkou 90 minút. 

Prezenčné kurzy pre skupiny budeme otvárať v Októbri 2022 a budeme ich propagovať. Sledujte našu web stránku.

Dobrý deň zdravím, chcel by som sa opýtať či budete otvárať kurzy aj prezenčnou formou teraz od Septembra                                /šk.rok 2022/23 pozn. školy/ , mal by som záujem navštevovať vašu školu.

Dobrý deň prajeme, ďakujeme za otázku, áno plánujeme v novom šk.roku 2022/23 , respektíve od Septembra otvoriť aj priestory školy. Zatiaľ budeme ponúkať prezenčnú formu výučby pre jednotlivcov a dvojice, a neskôr počas jesenných mesiacov, v prípade ak bude situácia stabilizovaná, otvoríme tiež skupinové kurzy v našich priestoroch. Súbežne bude prebiehať aj online výučba. 

Dobrý deň, chcem sa spýtať či ponúkate aj kurzy angličtiny cez víkend. 

Dobrý deň prajeme, ďakujeme za otázku, áno v súčasnosti ponúkame  individuálne kurzy aj počas víkendu, a to vo vzájomne dohodnutých časoch, v časovom rozmedzí od 10:00 do 14:00h. Zatiaľ neplánujeme otvárať skupinové kurzy počas víkendov. Dovoľujeme si pripomenúť že tieto kurzy ponúkame v súčasnosti iba online formou.   

Dobrý deň, chceme sa s manželom  spýtať, či budete otvárať kurzy teraz od Septembra / šk.rok 2021/22 pozn. školy*/ aj prezenčne, lebo máte na stránke iba online kurzy, máme záujem o detské kurzy pre našu dcéru, ďakujeme za odpoveď.

Dobrý deň prajeme, ďakujeme za vašu otázku, odpovieme konkrétne vám, a zároveň všetkým ďalším záujemcom podrobnejšie. Všetky kurzy v súčasnosti poskytujeme iba online formou, ale pripravujeme sa aj na otvorenie našich priestorov a plánujeme poskytovať súčasne aj prezenčnú výučbu. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti však volíme opačnú stratégiu, a to spôsobom, že necháme zatiaľ všetky kurzy prebiehať online formou. V prípade ak bude na jeseň 2021 stabilizovaná pandemická situácia, a školy s prevádzkami budú môcť fungovať aj prezenčnou formou, pristúpime aj k dodatočnej ponuke mať kurzy v priestoroch školy. Ponúkneme možnosť prechodu z online výučby na prezenčnú formu v tých kurzoch, kde budú súhlasiť všetci študenti a rodičia s prezenčnou výučbou. V prípade ďalších informácií k tejto otázke nás môžete kontaktovať priamo na tel.č. 0903 321 243, radi vám odpovieme na všetky vaše ďalšie otázky. 

Dobrý deň,chcela by som sa spýtať, akou formou/metódou vyučujete obchodnú angličtinu pre úroveň B2? Hlavne ma zaujíma, či to je Callanova metóda, alebo iným spôsobom ,,prinútite" svojich žiakov rozprávať a aktívne sa zapájať do rozhovorov. Mávate aj domáce úlohy? 

Dobrý deň, ďakujeme za veľmi dobrú otázku k výučbe. Callanova metóda je spôsob výučby, ktorým nevyučujeme. Naša výučba sa zaraďuje medzi "klasický typ" výučby. Vyučovacia hodina má úvod, hlavnú časť a záver, a interaktívnym spôsobom otázok a odpovedí s dynamickým striedaním aktivít, prostredníctvom audia, videa a online cvičení. Záver hodiny je vždy zameraný na konverzačnú časť, ktorá nadväzuje na hlavnú časť a študenti sú prirodzene motivovaný sa aktívne zapájať do diskusie, ktoré sa vyučujúci vždy snaží iniciovať. Záver hodiny vždy obsahuje aj prácu na doma a to vo forme aktívneho opakovania novej slovnej  zásoby, ktorú vyučujúci zaznamenáva na hodine spolu s doplňujúcimi cvičeniami, ktoré môžu byť gramatické s použitím novej slovnej zásoby, alebo kreatívne, kde študenti napíšu svoje vlastné názory na témy z vyučovacej hodiny. Podrobné informácie k vyučovacej hodine nájdete na našej web stránke:  www.anglickyinstitut.sk/vyucovacia-hodina/  

Dobrý deň, zaujímalo by ma či otvárate kurzy aj prezenčne, alebo iba online. Ďakujem.

Dobrý deň, priestory našej školy sú od 15.10.2020 opäť zatvorené až do odvolania a výučba bude prebiehať aj prezenčne, čiže v priestoroch školy, až po uvoľnení opatrení a pri dodržaní aktuálnych opatrení a pokynov ÚVZ-Úradu Verejného Zdravotníctva SR. Všetky kurzy, ktoré budú prezenčnou formou, budú zároveň v prípade zavedení lokálnych, alebo plošných karanténnych opatrení pokračovať automaticky online formou, až do odvolania, resp. zrušenia týchto opatrení.

Dobrý deň, rada by som sa informovala ako je to v tejto chvíli u vás na koľko sa školy už otvorili. Syn má 10 rokov. Máme záujem o dlhodobú výučbu anglického jazyka (skupina). 

Dobrý deň, ďakujeme za záujem o výučbu. Naša škola bude od 16. Septembra 2020 opäť otvorená a výučba bude prebiehať aj v našich priestoroch, v súčasnosti výučba prebieha iba online formou. Pri individuálnej výučbe bude možná kombinácia oboch typov výučby. Našou ambíciou je v roku 2021 otvoriť skupinové kurzy pre deti od 7 rokov. V súčasnosti poskytujeme iba individuálnu výučbu pre deti prostredníctvom online výučby, a pri dodržaní všetkých hygienických opatrení odporúčaných, alebo nariadených ÚVZ, bude od polovice Septembra možná výučba aj v priestoroch školy. 

Ako vašu školu zasiahli súčasné opatrenie v súvislosti s koronavírusom COVID-19?  

Naša škola prešla od druhej polovice Marca plynule na formu e-learning výučby. Základné informácie o online výučbe zhrnieme do nasledovných bodov:

 • Ponúkame online kurzy za dostupné ceny v malých skupinách 4-6 študentov.
 • Pre kvalitnú online výučbu, sme investovali do najmodernejších video komunikačných platforiem a softvérov akými sú napr. ZOOM, výrazne zvyšujúce úroveň prenosu obrazovo-zvukových dát, a ktoré zároveň prakticky veľmi dobre komunikačne ovládame-/*odpadávajú napr. neustále emailové pozvánky na hodiny a pod./
 • Výhodou online individuálnych kurzov je okrem ich výhodnej ceny, flexibilnejšie nastavenie termínov výučby, prípadne možnosti ich zrušenia, resp.zmeny termínu.
 • Vyučujeme 7 dní v týždni, aj počas víkendov od 8:00 do 20:00h.
 • E-learning ponúkame pre dospelých a deti od 7 rokov, všetkých jazykových úrovní, od všeobecných, biznis, konverzácií, až po soft skills kurzy so zameraním na rozvoj rôznych jazykových zručností.
 • Učebné materiály poskytujeme k individuálnym kurzom a pre dvojice bezplatne spolu s adresným doručením prostredníctvom slovenskej pošty.
 • Pre skupinovú výučbu dokážeme za cenovo dostupný príplatok zabezpečiť učebný materiál, ktorý bude doručený slovenskou poštou.

Ponúkate aj online kurzy pre deti? 

Dobrý deň, ohľadom detí poskytujeme individuálne doučovanie školopovinných detí od 7 rokov. V súčasnosti poskytujeme iba tento typ výučby pre deti, nakoľko sú školy zatvorené a deti sú odkázané na učenie sa doma, v prípade ak nie je školou poskytovaná online výučba, vieme po zoznámení sa s materiálmi a učebnicami používanými v škole pomôcť deťom v štandardnej výučbe prostredníctvom interaktívnych online hodín. V prípade výučby školopovinných detí a mládeže od 7 do 16 rokov, uvieďte krstné meno dieťaťa v e-prihláške pre individuálnu výučbu. (kolonka: KURZ NA MIERU-vaše požiadavky)  Prihlášku vypĺňa iba jeden z rodičov, ako zákonný zástupca.                         Link prihlášky: https://www.anglickyinstitut.sk/prihlaska-individual-dvojica/ 

Akí lektori u vás vyučujú? Sú to skúsení pedagógovia, alebo študenti, prípadne ľudia, ktorí žili v zahraničí?

Aby sme na vašu otázku autenticky odpovedali, dovoľte nám definovať skúseného pedagóga. Ak je to vyučujúci, s príslušným jazykovým vzdelaním, alebo nadstavbou štátnic a certifikátov, s vekom minimálne 35 až 40rokov, alebo viac, plus kvalitné niekoľkoročné skúsenosti v jednej z anglicky hovoriacich krajín, áno máme aj týchto vyučujúcich. Väčšina našich vyučujúcich má vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa predovšetkým v študijnom odbore anglický jazyk, alebo vyššie vzdelanie II. až III. stupňa v inom odbore s vynikajúcou znalosťou anglického jazyka, skúsenosťami v anglicky hovoriacom zahraničí, a s pedagogickým profesným základom.

Áno máme aj študentov VŠ, ktorých si starostlivo vyberáme podľa našich kritérií čiastočne zverejnených na našej podstránke KARIÉRA, nakoľko sme presvedčení, že kvalitný vyučujúci by mal byť aj prirodzený osobnostný talent vhodný na pozíciu učiteľa cudzieho jazyka, okrem pokročilej znalosti anglického jazyka, čo v prípade študentov, ktorí majú spravidla menej skúseností a nižší vek zohráva často tú najväčšiu rolu. 

Všetci naši vyučujúci absolvujú pravidelne metodické tréningy na mesačnej báze a neustále sa snažíme zlepšovať kvalitu výučby pomocou inovatívnych učebných techník a stratégii.      

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sa bude otvárať konverzačný kurz?

V Januári 2020 plánujeme otvoriť  skupinové kurzy rôzneho zamerania a plánujeme zaradiť aj konverzačný kurz.

Dobrý deň, rada by som sa prosím spýtala, či budete v blízkej dobe otvárať prípravný kurz na Cambridge certifikát B2-Upper Intermediate? 

 Plánujeme otvoriť prípravný kurz na Cambridge certifikát B2-Upper Intermediate FCE EXPRESS v Januári 2020. Do kurzu sa je možné už teraz prihlásiť.

Chcem sa spýtať budete otvárať aj kurzy angličtiny cez Skype?

Kurzy máme pripravené a ich poskytovanie začneme realizovať v Januári 2020 a zaradíme ich do oficiálnej ponuky poskytovaných kurzov.

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či ponúkate od Septembra 2019 aj víkendové kurzy angličtiny, Sobota, Nedeľa?

Plánujeme otvoriť kurzy aj počas víkendov, avšak realizácia bude možná až budúci rok 2020. 

Učíte aj deti, alebo iba dospelých?

V súčasnosti deti mladšie ako 16 rokov neučíme, avšak študenti, ktorí ešte nemajú 18 rokov, môžu chodiť do kurzov na základe podpísaného písomného súhlasu ich rodičov, alebo zákonných zástupcov. Viac informácii vám poskytneme telefonicky, emailom, alebo osobne.  

Budete otvárať tento rok (2019)  skupinové kurzy?

Áno, plánujeme otvoriť kurzy od úrovne  začiatočník A1 až po B1 stredne pokročilý. Do kurzov sa je možné už prihlásiť a plánované otvorenie je v Septembri, neskôr v Novembri 2019 a v Januári 2020.

Zaraďovací test na vašej stránke mám vyplnený. Je výsledok testu pre mňa záväzný, ak chcem ísť do inej úrovne?

Výsledok testu, ktorý vás odporúča do príslušnej úrovne  vás nezaväzuje, ale veľa napovie o vašich gramatických vedomostiach. Ak sa výsledok testu nezhoduje s vami očakávanou úrovňou, kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom. Na vašu žiadosť, vám pred zaradením do kurzu ponúkneme možnosť doplnkového testovania u nás v škole. 

Ako sa zapíšem do kurzu?

Jednoducho, stačí vyplniť vami zvolenú prihlášku, na našej webovej stránke, kde si zvolíte daný kurz.

 • Do 24 hodín odoslania vašej prihlášky, v pracovných dňoch, vám prostredníctvom sms správy potvrdíme  jej prijatie a spracovanie.
 • Do 3 pracovných dní po prvom kontaktovaní, pošleme emailom zaraďovacie dokumenty do kurzu, ktoré obsahujú:
 • 1. Zaraďovací formulár-Obsahuje informácie o kurze a inštrukcie k platbe-IBAN je uvedený vo faktúre*
 • 2. Faktúra za kurz- po úhrade faktúry sa prihláška a zmluva stávajú platnými, ak kurz nebude uhradený do dátumu splatnosti, prihlášku stornujeme.
 • Pre individuálnu výučbu a dvojice je fakturovaný zálohový depozit za 1 celý mesiac zvolenej intenzity výučby mesačnej fakturácie uvedenej v prihláške*                         
 • Pri skupinovej výučbe Vám po vyplnení prihlášky pošleme do 3 až 5 pracovných dní zaraďovacie dokumenty do kurzu a vystavíme faktúru s určeným dňom splatnosti.
 • 3. Zmluva o výučbe-Zmluva o výučbe je uvedená na webovej stránke školy , a je prílohou formuláru.*


Je prihláška do kurzu záväzná?

Prihláška do skupinového kurzu  je záväzná, a garantuje vám miesto v kurze do ktorého ste sa prihlásili.

Prihláška a stáva oficiálne platnou až po úhrade faktúry, ktorú Vám pošleme v emaily a je súčasťou zaraďovacieho formuláru. 

V prípade ak nemôžete z akéhokoľvek dôvodu začať navštevovať skupinový kurz, jednoducho nás kontaktujte, najlepšie telefonicky a vystavenú faktúru Vám stornujeme ak ešte nebola Vami uhradená. 

Ak je faktúra uhradená, vyhradzujeme si právo účtovať stornovací poplatok v plnej výške ceny kurzu.

Pri individuálnej výučbe a výčbe dvojíc sa zmluva  považuje za platne uzatvorenú a účinnú dňom úhrady zálohovej faktúry a pri skupinách dňom úhrady poplatku za celý kurz.   

V prihláške je telefónne číslo ako povinný údaj, prečo?

 Áno, požadujeme telefónne číslo ako povinný údaj, nakoľko po odoslaní zaraďovacieho formuláru do vami zvoleného kurzu Vám pošleme aj sms správu potvrdzujúcu odoslanie emailu na vami uvedené číslo. Dôvodom sú inteligentné emailové účty, ktoré často automaticky vyhodnotia email ako nežiadúci spam. 

Zaznamenali sme prípady, kedy náš odoslaný email pre záujemcu bol automaticky zaradený ako nevyžiadaná pošta. 

V súlade s ochranou osobných údajov Z.z. 18/2018 a európskej smernice GDPR v žiadnom prípade neposkytujeme, a nikdy nebudeme poskytovať vaše telefónne číslo, alebo inú časť vašich osobných údajov tretím stranám, resp. urobíme tak iba  v presne uvedených prípadoch v zmysle zákona. 

Viac o ochrane vašich osobných údajov si môžete prečítať tu: https://www.anglickyinstitut.sk/ochrana-udajov/.

Ako je to s platbou za kurz? Môžeme platiť aj v hotovosti?

Platba za kurz je možná iba bezhotovostne, prevodom na účet, alebo priamym hotovostným vkladom. Jediným daňovým dokladom, bude faktúra vystavená na vami uvedené fakturačné údaje, ktoré vypĺňate v prihláške do kurzu. Nie sme platiteľmi DPH, všetky ceny sú konečné.

*Dôležité:  Pri skupinových kurzoch, prijímame platbu po spracovaní vašej prihlášky a to vystavením zaraďovacieho formuláru do kurzu spolu s faktúrou ktorá má určený dátum splatnosti. Ak faktúra nebude do dátumu splatnosti uhradená, prihláška sa automaticky stornuje. O oficiálnom otvorení kurzu vás budeme informovať ihneď ako kurz dosiahne minimálny počet 4 študentov. Fakturačné údaje školy spojené s platbou /č.účtu a pod./ sú súčasťou vystavenej faktúry. 

Mám záujem navštevovať skupinový kurz, kedy začínate?

Začíname oficiálne podľa plánovaného rozvrhu a na otvorenie kurzu musí byť dosiahnutý minimálny počet 4 študentov. Vyplnením prihlášky vám garantujeme miesto v kurze. 

Čo v prípade ak sa kurz neotvorí pretože sa nenaplní minimálny počet študentov?

V poslednom týždni  pred začiatkom kurzu Vám oznámime:  

a/ Otvorenie kurzu:    

Ak sa kurz otvára budete o tom informovaný telefonicky, sms správou a prostredníctvom emailu, hneď ako kurz dosiahne minimálny počet 4 študentov.

,alebo

b/ Zastavenie náboru do kurzu: 

V prípade ak sa kurz neotvára z dôvodu nenaplnenia minimálnym počtom študentov, budete vyrozumený telefonicky, sms správou, a mailom  najneskôr týždeň pred otvorením kurzu. 

c/ Vrátenie poplatku za kurz :  

***Dôležité:  ak ste uhradili faktúru za kurz pred jeho začiatkom a kurz sa neotvoril, vrátime vám celú sumu bezhotovstným prevodom na účet do 7  pracovných dní od zastavenia náboru do kurzu.

Ako u Vás rozdeľujete kurzy?

Kurzy sú rozdelené podľa nasledovných kritérií:

a/ počtu študentov:

 • Skupina         3-6/  4-8 študenti
 • Dvojica          2 študenti
 • Individuál       1 študent

b/ časovej dĺžky:

-úrovňový kurz (Všeobecná angličtina):                            10 týždňov

-úrovňový kurz (Obchodná angličtina):                             10 týždňov

-celá úroveň predstavuje 3 úrovňové kurzy:                    30 týždňov

-prípravný kurz (Príprava certifikát FCE, CAE Express):    2x 12 týždňov   

-kurz zručností "Soft Skills English", konverzácie  :           10 týždňov

c/ podľa zamerania:

 • Všeobecná angličitna
 • Obchodná angličitna
 • Konverzačná angličtina
 • Rozvoj jemných zručností-tzv. "Soft Skills English"
 • Príprava na Cambridge certifikáty

Ako je to s platobnými podmienkami a  ohľadom zálohového depozitu?

Platba za kurz prebieha mesačne po odučení na základe skutočne odučených hodín. Zálohový depozit sa účtuje pred začiatkom kurzu ako depozitná platba, ktorá sa použije na posledný mesiac výučby, v prípade ak sa študent rozhodne ukončiť štúdium v rámci stanovených podmienok  jednomesačnej výpovednej doby, ktorú môže študent oznámiť písomne na adresu školy, alebo emailom.         


Máme záujem o firemnú výučbu,  v cenovej ponuke som si všimla, že máte uvedené parametre kurzov, to podľa nich robíte ponuku?

V cenovej ponuke sú  parametre, ktorí slúžia na zostavenie základnej konštrukcie vášho kurzu a od toho sa odvíjajúcej základnej jednotkovej ceny za jednu vyučovaciu hodinu.  Snažíme sa navrhnúť cenu pre vás tak aby maximálne zodpovedala ideálnemu pomeru kvality poskytovanej výučby a primeranej hodinovej sadzby.

V čom ste lepší ako iné školy?

Každá jazyková škola s určitou tradíciou učí s menšími rozdielmi kvalitne. Výber školy je osobná záležitosť a študent sa väčšinou orientuje podľa rôznych referencií napríklad od známych, alebo aj pomocou internetového online ratingu, najbližšieho okolia, polohy a ceny. Niekedy hrá úlohu jednoduchá zvedavosť a túžba skúsiť niečo nové.

Naučím sa s vašou výučbou angličtinu lepšie ako v iných jazykových školách?

Objektívne napísané, metód a spôsobov výučby, ktoré ponúkajú jazykové školy, je veľa a môžu byť pre vás veľmi účinné. Závisí na každom jednotlivcovi aký spôsob výučby mu najlepšie vyhovuje. Nemenej dôležitá súčasť vášho pokroku je ale aj veľmi dobrý vzťah medzi konkrétnym učiteľom a ostatnými študentmi, s ktorými sa potom radi zúčastňujete vyučovacích hodín. 

Môžete robiť veľké pokroky aj preto, že ste súčasťou skupiny kde prevládajú výborné vzťahy, ktoré nabádajú k intenzívnemu používaniu anglického jazyka.  Máte snahu sa naučiť angličtinu aktívne používať a ste v inšpiratívnom prostredí v ktorom sa zdokonaľujete. 

Napríklad sa môžete dostať aj do situácie, kedy vám konkrétna metóda nemusí úplne vyhovovať, ale ak má vyučujúci akčné a zaujimavé hodiny a dokáže vám vytvoriť motivujúce prostredie, radi sa budete takýchto hodín zúčastňovať. 

Ako dlho trvá kým sa naučím plynule rozprávať?

Váš pokrok v jazyku je podmienený okrem inšpirujúceho prostredia hlavne časom, ktorý mu venujete. Napríklad, máte vodičský preukaz a auto ako nástroj prepravy. Chcete byť lepší šofér? Jazdite viac aby ste získali väčšiu prax. 

Angličina je, podobne ako vaše auto, v tomto prípade nástroj, ktorý používate. Platí jednoduché pravidlo, čím viac jazyk prakticky používate, aktívne sa zúčastňujete hodín a vyhľadávate všetky dostupné príležitosti kde viete vaše znalosti akokoľvek použiť, tým rýchlejšie budete napredovať. 


Čo mi dajú vaše krátke soft-skills kurzy?

Podľa našich skúseností cieľom krátkodobých soft-skills kurzov, ktoré máme v ponuke aj my, nie je vás naučiť angličtinu raz a navždy, ale naopak zamerať sa cielene na určitú jazykovú zručnosť. Nemusí to byť nevyhnutne populárny speaking- rozprávanie, ale napríklad aj písanie, čítanie, zručnosť v telefonovaní, príprava prezentácií, pracovný pohovor a podobne. 

Nakoľko je veľký dopyt po kurzoch rozvíjajúcich aktívne hovorové a soft- skills zručnosti, tie sú najčastejšie v ponuke mnohých jazykových škôl. Takéto kurzy sú mimoriadne vhodné pre pokročilejších študentov na úrovni B1/2 až C1, ktorí vedia plynule v angličtine komunikovať.


Kedy je dobrá skupinová výučba?

 • Najväčšou výhodou skupinovej výučby je jej finančná dostupnosť. Odporúčame si však pozorne všímať pomer ceny a celkového počtu hodín. V prípade nižšieho počtu hodín kurzu, bude váš pokrok skôr "kozmetický" ako reálny.
 • Veľkým prínosom výučby jazyka v skupine je vytvorenie dobrých vzťahov so študentmi a s vyučujúcim ako sme už v predchádzajúcich odpovediach spomenuli. Predovšetkým ak ste v menšej skupine, maximálne 6-8 študentov, dostanete časovo dostatočne veľký priestor na prezentáciu vašich názorov.

Výučba v skupine mi moc nevyhovuje, pretože som väčšinou pomalší ako ostatní.  Dá sa s tým niečo robiť?

Určite áno, problémy s pochopením gramatiky sú častým argumentom študentov, ktorý potrebujú viac času na jej spracovanie. Ak je učiteľ skúsený, dokáže vytvoriť dosť času a príležitostí na vysvetlenie a osvojenie si pravidiel. Pri skupinovej výučbe nebudete mať problém "outsidera", ak sa budete snažiť byť aktívny študent. 

Aké sú reálne výhody individuálnej výučby, alebo dvojice? 


 • V prípade individuálnej výučby, alebo dvojice ste ako študent sústavne nabádaný na komunikáciu a hodiny sú pre Vás maximálne využité. 
 • Hovoríte anglicky niekoľko násobne viac ako pri štandardnej skupinovej výučbe.  
 • Výsledkom je že ako študent  máte vysoko rozvinutú aktívnu angličtinu /priama komunikácia, schopnosť počúvať a rozumieť spolu s čítaním a komplexným písomným prejavom/, navyše pri dvojiciach máte aj "sparing-partnera", a to môže výrazne pomôcť pri aktívnom "self-mentoringu".
 • Všeobecne študenti ovládajú Anglický jazyk na aktívnej úrovni najmä vďaka kvalitným príležitostiam komunikácie ktoré individuálne hodiny prinášajú.