ZARAĎOVACÍ TEST KIDS   ANGLICKÝ JAZYK

 • Ahoj, chceš si otestovať svoje gramatické vedomosti z angličtiny?
 • Vyskúšaj si náš zaraďovací test a zistíš svoju úroveň angličtiny.
 • Zaraďovací test pozostáva z 20 vetných príkladov so stupňujúcou sa náročnosťou.
 • Vetné príklady majú dve až 4 možnosti, z ktorých je iba jedna správna.
 • Ak vypĺňaš test cez mobilné zariadenie odporúčame použiť Chrome prehliadač, a v nastaveniach si prepnúť našu web stránku do formátu ´Desktop site´ pre prehľadné zobrazenie testu.   
 • Test bude vyhodnotení okamžite po jeho ukončení.
 • V prípade poslednej spätnej kontroly testu, klikni  na tlačidlo ´odoslať inú odpoveď ´ ,a všetky tvoje odpovede si môžeš ešte raz skontrolovať pred konečným vyhodnotením.
 • Pre výsledok testu klikni na tlačidlo ´Zobraziť skóre´ a ukáže sa ti konečný počet získaných bodov.
 • Tvoju jazykovú úroveň podľa počtu bodov nájdeš  v opisoch úrovní pod testom.
 • Keď dostaneš výsledok môžeš si dole pozrieť podľa počtu bodov v ktorej úrovni sa nachádzaš.
 • Prajeme ti príjemnú zábavu.                                   
 • Rozdelenie jednotlivých jazykových úrovní kurzov je v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).

A1 Breakthrough Beginner                                        (Začiatočník) 1-15 bodov

Skvelé, dokážeš sa veľmi jednoduchým spôsobom, v základných vetách, dohovoriť. Rozumieš celkom dobre známym každodenným výrazom a základným frázam ako napríklad: "Ako sa máš? " , alebo "Čo robíš? " a podobne. Vieš predstaviť seba aj ostatných, klásť jednoduché otázky v prítomnom čase s použitím slovesa TO BE- byť. 

A2 Waystage Elementary                           (Mierne Pokročilý) 16-20 bodov

Super, rozumieš už celkom dobre mierne zložitejším vetám a často používaným anglický slovám a výrazom. Vieš hovoriť o sebe, alebo o svojej rodine, kamarátoch a kamarátkach, a tiež vieš hovoriť jednoducho aj  o svojich záujmoch, akými sú napríklad šport, alebo počítačové hry, a podobne.