OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

                                                       Súhlas na spracovanie osobných údajov

Osobné údaje uvedené v prihláške, kontaktnom formulári, testovom formulári a formulári cenovej ponuky, budú spracovávané v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyplnením horeuvedených formulárov dávam jazykovej škole Anglický Inštitút zastúpenej fyzickou osobou zapísanou v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-193846 Anglický Inštitút-Andrej Sejna , IČO 45 432 678, miesto podnikania Jégého 220/19, 82108 Bratislava, prevádzkáreň: Sklenárova 1, 82109 Bratislava Slovenská republika do odvolania súhlas na spracovanie mojich osobných údajov, na účely vytvárania databázy zákazníkov a za účelom oslovovania mojej osoby o nových produktoch. Získané osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom na registrovanú adresu, alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu info@anglickyinstitut.sk.  Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.