LESSON REPORT 

ZÁZNAM  Z   VYUČOVACEJ  HODINY


                                               Lesson Report:

 • 1. Revision / opakovanie.
  V prvej časti sa opakuje slovná zásoba spolu s prebratým gramatickým javom z predchádzajúceho učiva.

  2. New Work / nové učivo + New Grammar / nový gramatický jav.

  V druhej časti sa okrem nového gramatického javu precvičuje čítanie a analýza článku, spolu s krátkym diktátom a posluchom s porozumením tzv. listeningom. Gramatika je vysvetľovaná prostredníctvom praktických aplikácii s cieľom čo najlepšie automatizovať daný jav v konverzačnej časti.

  3. Practice part / praktické cvičenia.
  Praktická časť je zameraná na vybranú konverzačnú tému a na tzv. Role Plays- prezentovanie praktických situácii s predprípravou. V tejto časti vyučovacej hodiny sa rozvíjajú u študentov  praktické jazykové zručnosti a schopnosť interaktívnej komunikácie najmä vo vyšších jazykových úrovniach.

  4. Homework / domáca aktivita.
  Študenti majú možnosť precvičiť si písanie, alebo praktické cvičenia z lekcie zamerané najmä na kreativitu cvičenia vychádzajúc z novej gramatickej časti prípadne z článku a konverzačnej témy. Cieľom je najmä neustále zdokonalovať štylistiku anglického jazyka a približovať sa obsahovou formou k autentickejšej anglickej interpretácii.