PRIHLÁŠKA INDIVIDUÁL     A    DVOJICA  


  • Prihláška do kurzu je nezáväzná do úhrady zálohovej platby.
  • Po úhrade platby vyjadrujete súhlas so začatím kurzu a so zmluvnými podmienkami.
  • Ak platba nebude uhradená, kurz sa ruší a stornujeme vašu prihlášku. 
  • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov  č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.
  • Po obdržaní vašej prihlášky vás  budeme telefonicky a emailom kontaktovať.