E-PRIHLÁŠKA 

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA,DVOJICE A DETI


  • Prihláška do online kurzu sa stáva sa platnou po úhrade zálohovej platby za kurz.
  • Zálohová platba je predplatený posledný mesiac výučby, ostatné faktúry budú vystavené vždy ku koncu mesiaca na základe skutočného počtu odučených hodín.
  • Do 24 hodín od prijatia vašej prihlášky dostanete potvdzujúcu sms správu o prijatí prihlášky.
  • Do 1 až 3 pracovných dní od prijatia prihlášky  Vám pošleme zaraďovacie dokumenty s faktúrou.
  • Po úhrade platby vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami.
  • Ak platba nebude uhradená, do dátumu splatnosti, stornujeme vašu prihlášku.
  • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.