E-PRIHLÁŠKA SKUPINY       

 E-LEARNING

  • Vyplňte údaje v prihláške a vyberte si kurz podľa vašej jazykovej úrovne.
  • Pred odoslaním si ešte raz skontrolujte aktuálnosť všetkých údajov a prihlášku odošlite.
  • Do 24 hodín od odoslanie vašej prihlášky dostanete potvrdzujúcu sms správu o jej prijatí.
  • Do 1 až 3 pracovných dní od prijatia prihlášky Vám pošleme zaraďovacie dokumenty do kurzu s faktúrou.
  • Prihláška do online kurzu sa stáva platnou po úhrade celkovej platby za kurz.
  • Po úhrade platby za kurz vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami.
  • Učebné materiály posielame na adresu študenta slovenskou poštou.
  • Kurz začína v uvedenom termíne po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
  • Ak platba nebude uhradená, do dátumu splatnosti, stornujeme vašu prihlášku.
  • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.