PRIHLÁŠKA E-LEARNING
  • Prihláška do online kurzu sa stáva sa platnou po úhrade celkovej platby za kurz.
  • Do 24 hodín od prijatia vašej prihlášky dostanete potvdzujúcu sms správu o prijatí prihlášky na ďalšie spracovanie.
  • Do 3 pracovných od prijatia prihlášky dní Vám pošleme zaraďovacie dokumenty s faktúrou.
  • Po úhrade platby vyjadrujete súhlas so začatím online kurzu a so zmluvnými podmienkami.
  • Ak platba nebude uhradená, do dátumu splatnosti, stornujeme vašu prihlášku.
  • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.