E-PRIHLÁŠKA 

 EXPLORER KIDS A1


 • Vážený zákonný zástupca, vyplňte údaje v prihláške a pred odoslaním si ešte raz skontrolujte ich aktuálnosť.
 • Následne prihlášku odošlite.
 • Do 24 hodín od odoslanie vašej prihlášky dostanete potvrdzujúcu sms správu o jej prijatí.
 • Kurz sa otvára a začína v uvedenom termíne, až po naplnení minimálneho počtu 4 detí.
 • O naplnení kurzu minimálnym počtom detí vás budeme informovať sms správou a telefonicky, a do 3 pracovných dní od otvorenia vám pošleme zaraďovacie dokumenty do kurzu s faktúrou.
 • Prihláška sa stáva platnou po úhrade celkovej platby za kurz.
 • Úhradou platby zároveň vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami.
 • Nie sme platci DPH.
 • Ak platba nebude uhradená, do dátumu splatnosti, stornujeme vašu prihlášku.
 • Ak sa kurz neotvorí do predpokladaného termínu z akýchkoľvek technický príčin, alebo vyššej moci, vrátime vám platbu do 7 pracovných dní v jej plnej výške.
 • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.