EXPLORER KIDS Intensive A1

EXPLORER A1

KIDS


 • EXPLORER A1 KIDS  je kurz angličtiny, ktorý odporúčame deťom vo veku 9 až 11 rokov, ktoré navštevujú prvý stupeň základnej  školy, majú už prvú skúsenosť so štúdiom anglického jazyka, a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 1 až 9 bodov.
 • Počet hodín kurzu: 20 hodín / 1h-60minút
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Výučba prebieha prezenčne, alebo online.
 • Používame platformu ZOOM pomocou vytvoreného konta, kde roníme zápisy vyučovacích hodín pre oba typy výučby /prezenčne aj online.
 • Inštrukcie k založeniu konta a nastaveniu platformy ZOOM sú súčasťou emailovej komunikácie.
 • Tablety a telefóny pre online výučbu neodporúčame.
 • Slúchadlá, resp. prídavné reproduktory a kamera sú potrebné.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže dieťa pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Na dosiahnutie celej úrovne A1 Začiatočník je potrebné absolvovať 3 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).


Testovanie:  Deti absolvujú testovanie na konci každého z troch kurzov, záverečným postupovým testom. Na konci celej úrovne, a po úspešnom absolvovaní  záverečných úrovňových testov, troch jednotlivých kurzov,  deti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate for KIDS certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia. 

Odmena za účasť:  Na konci úrovne po absolvovaní 3 kurzov, dostanú deti spolu s certifikátom aj odmenu v podobe edukatívneho darčeka ako pozornosť našej školy.

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu: