E-PRIHLÁŠKA

                                                                                      C1 POKROČILÝ

  • Vyplňte údaje v prihláške a pred odoslaním si ešte raz skontrolujte ich aktuálnosť.
  • Následne prihlášku odošlite.
  • Do 24 hodín od odoslanie vašej prihlášky dostanete potvrdzujúcu sms správu o jej prijatí.
  • Do 3 pracovných dní od prijatia prihlášky Vám pošleme zaraďovacie dokumenty do kurzu s faktúrou.
  • Prihláška sa stáva platnou po úhrade celkovej platby za kurz.
  • Po úhrade platby vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami.
  • Učebné materiály posielame na adresu študenta slovenskou poštou.
  • Kurz začína v uvedenom termíne po naplnení minimálneho počtu 3 študentov.
  • Ak platba nebude uhradená, do dátumu splatnosti, stornujeme vašu prihlášku.
  • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.