• EXPERT C1

 • Status:                    OTVORENÝ 

 • Spôsob výučby:     ONLINE
 • Termín:                    12.03.-30.06.2022
 • Kurz:                        III.úrovňový kurz
 • Skupina:                  3-6 študenti
 • Počet hodín:           20 hodín (1h=90min.)
 • Intenzita:                 2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:           10 týždňov

 • Večerný kurz:
 • Utorok, Štvrtok   čas: 19:00-20:30h


      Cena:          160,00€

 • Nie sme platci DPH.
 • Základná cena kurzu je bez učebnice.
 • Učebnica spolu s poštovným je 25,00€ príplatok k cene kurzu.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 3 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí pre online skupinovú výučbu.


INFORMÁCIE O KURZE
 
 • EXPERT- Pokročilý  odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 38 až 41. 
 • V prípade dosiahnutého výsledku, odporúčame doplnkové testovanie pre presné zaradenie, ktoré je možné vykonať na požiadanie v našej škole, alebo online.
 • Na dosiahnutie celej úrovne C1 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).

Kurz:  

Séria C1 kurzov je určená študentom, ktorý majú záujem používať angličtinu profesionálne v obore akým je výučba cudzích jazykov, prekladateľstvo a podobne. Názov úrovne-"expert" predstavuje, aj v slovenčine odborníka, ktorý má výrazne nadpriemerné znalosti v danej oblasti.

V bežnom živote a aj v zahraničí vám ukončenie tejto úrovne prinesie postavenie jednotlivca, ktorý vyniká v angličtine každou jazykovou zručnosťou a bez problémov môže pracovať na vysokej pozícií v profesionálnom prostredí s rodenými hovorcami.

Prostredníctvom veľmi dôkladného osvojenia si širokej slovnej zásoby zameranej na schopnosť porozumieť aj literárnej umeleckej téme, ako aj biznisu či politiky, a budete dôstojným partnerom v diskusiách predovšetkým s native-speakrami. Výborné uplatnenie nájdu jednotlivci plánujúci štúdium, alebo dlhodobý pobyt v zahraničí, predovšetkým v anglofónnych krajinách ako Veľká Británia, Írsko, USA, Kanada, Severné Írsko, Austrália, Nový Zéland, Tasmánia, Južná Afrika.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní celého úrovňového kurzu študenti rozumejú širokému záberu náročných a dlhých textov a rozpoznajú implicitné významy textov. Vedia sa plynulo a pohotovo vyjadrovať bez zjavného hľadania výrazov. Vedia používať jazyk flexibilne a efektívne pre spoločenské, akademické i profesijné účely. Vedia vytvoriť zrozumiteľné, dobre usporiadané, podrobné texty na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných útvarov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.

Testovanie: Študenti absolvujú testovanie na konci každého z troch kurzov,  záverečným postupovým testom. Na konci celej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia. 

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu: 


       Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Tento kurz poskytujeme online.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.