EXPERT  C1         


    

 • Status:    ZATVORENÝ
 • (TBA- termíny budú oznámené*)
 • Kurz:                     I.úrovňový kurz
 • Skupina:              4-6 študenti
 • Počet hodín:   20 hodín (1h=90min.)
 • Intenzita:             2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:       10 týždňov
 • Cena:              neuvedená          
 • Nie sme platci DPH.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí iba pre skupinovú výučbu. • EXPERT- Pokročilý  odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 37 až 40. 
 • V prípade dosiahnutého výsledku, odporúčame doplnkové testovanie pre presné zaradenie, ktoré je možné vykonať na požiadanie v našej škole.
 • Na dosiahnutie celej úrovne C1 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Učebná Literatúra:   New Total English, Pearson-Longman, Advanced

Kurz:  

Séria C1 kurzov je určená študentom, ktorý majú záujem používať angličtinu profesionálne v obore akým je výučba cudzích jazykov, prekladateľstvo a podobne. Názov úrovne-"expert" predstavuje, aj v slovenčine odborníka, ktorý má výrazne nadpriemerné znalosti v danej oblasti.

V bežnom živote a aj v zahraničí vám ukončenie tejto úrovne prinesie postavenie jednotlivca, ktorý vyniká v angličtine každou jazykovou zručnoťou a bez problémov môže pracovať na vysokej pozícií v profesionálnom prostredí s native-speakrami.

Prostredníctvom veľmi dôkladného osvojenia si širokej slovnej zásoby zameranej na schopnosť porozumieť aj literárnej umeleckej ako aj daného biznisu a politiky budete dôstojným partnerom v diskusiách predovšetkým s native-speakrami. Výborné uplatnenie nájdu jednotlivci chystajúci sa na diplomatickú dráhu, alebo štúdium v zahraničí ako Veľká Británia, USA, Austrália a pod.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní celého ročného kurzu študenti rozumejú širokému záberu náročných a dlhých textov a rozpoznajú implicitné významy textov. Vedia sa plynulo a pohotovo vyjadrovať bez zjavného hľadania výrazov. Vedia používať jazyk flexibilne a efektívne pre spoločenské, akademické i profesijné účely. Vedia vytvoriť zrozumiteľné, dobre usporiadané, podrobné texty na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných útvarov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a záverečným postupovým testom. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení kurzu.       Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • V súčasnosti poskytujeme tento kurz iba E-learning formou. 
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.