EXPERT  C1-POKROČILÝ                                                                                                                             ANGLICKÝ JAZYK


 • EXPERT- Pokročilý I.kurz je úrovňový kurz, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 37 až 40. 
 • Celkový počet hodín kurzu:                     20 hodín / 1h-90minút 
 • V prípade dosiahnutého výsledku, odporúčame doplnkové testovanie pre presné zaradenie, ktoré je možné vykonať na požiadanie v našej škole.
 • Ak študent úspešne ukončí I.kurz,dosiahne medzi-úroveň, C1 (-).
 • Na dosiahnutie celej úrovne C1 je potrebné absolvovať 2 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Učebná Literatúra:  
 • English Unlimited, C1 Advanced, Cambridge

Kurz:  

Séria C1 kurzov je určená študentom, ktorý majú záujem používať angličtinu profesionálne v obore akým je výučba cudzích jazykov, prekladateľstvo a podobne. Názov úrovne-"expert" predstavuje, aj v slovenčine odborníka, ktorý má výrazne nadpriemerné znalosti v danej oblasti.

V bežnom živote a aj v zahraničí vám ukončenie tejto úrovne prinesie postavenie jednotlivca, ktorý vyniká v angličtine každou jazykovou zručnoťou a bez problémov môže pracovať na vysokej pozícií v profesionálnom prostredí s native-speakrami.

Prostredníctvom veľmi dôkladného osvojenia si širokej slovnej zásoby zameranej na schopnosť porozumieť aj literárnej umeleckej ako aj daného biznisu a politiky budete dôstojným partnerom v diskusiách predovšetkým s native-speakrami. Výborné uplatnenie nájdu jednotlivci chystajúci sa na diplomatickú dráhu, alebo štúdium v zahraničí ako Veľká Británia, USA, Austrália a pod.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní celého ročného kurzu študenti rozumejú širokému záberu náročných a dlhých textov a rozpoznajú implicitné významy textov. Vedia sa plynulo a pohotovo vyjadrovať bez zjavného hľadania výrazov. Vedia používať jazyk flexibilne a efektívne pre spoločenské, akademické i profesijné účely. Vedia vytvoriť zrozumiteľné, dobre usporiadané, podrobné texty na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných útvarov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a po každom trimestri rigoróznym-(postupovým) testom obsahujúcim tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej semi-úrovne, alebo celej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného testu.


Skupinová výučba

 • Počet študentov: Skupina (4-6 študentov)
 • Rozvrh, cena a počet hodín platí iba pre skupinovú výučbu.

Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Máte záujem o tento kurz ako individuálny, dvojica alebo firma? 
 • Kliknite na spodné tlačidlo- MÁM ZÁUJEM.
 • Kurz je metodicky pripravený s určeným počtom hodín a učebnou literatúrou.

 • Vyberte si prihlášku podľa počtu študentov -indviduálna výučba, dvojice, alebo skupiny.
 • Cena kurzu je vypočítaná podľa hodinovej sadzby uvedenej v cenníku a počtu študentov.