EXPERT- Pokročilý 


Kurz odporúčame záujemcom, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu minimálne 40 a viac bodov. 

  • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu 
  • Na dosiahnutie celej úrovne C1 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.
  • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).


Certifikát: Študenti absolvujú testovanie na konci každého z troch kurzov,  záverečným postupovým testom. Na konci celej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia. 

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu: