E-PRIHLÁŠKA 

                                                                                        PROFESSIONAL B2     KURZ III.


 • Vyplňte údaje v prihláške a pred odoslaním si ešte raz skontrolujte ich aktuálnosť.
 • Následne prihlášku odošlite.
 • Do 24 hodín od odoslanie vašej prihlášky dostanete potvrdzujúcu sms správu o jej prijatí.
 • Do 3 pracovných dní od prijatia prihlášky vám pošleme zaraďovacie dokumenty do kurzu s faktúrou.
 • Prihláška sa stáva platnou po úhrade celkovej platby za kurz.
 • Úhradou platby zároveň vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami.
 • Kurz je možné objednať s učebnicou, alebo si študent zakúpi predpísaný študijný materiál na vlastné náklady.
 • Učebné materiály posielame na adresu študenta slovenskou poštou, po úhrade faktúry a naplnení kurzu minimálnym počtom študentov.
 • Ak platba nebude uhradená do dátumu splatnosti, stornujeme vašu prihlášku.
 • Kurz začína v uvedenom termíne po naplnení minimálneho počtu 3 študentov.
 • Ak sa kurz neotvorí do predpokladaného termínu, vrátime vám platbu do 7 pracovných dní v jej plnej výške.
 • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.