• CREATOR KIDS A2 Intensive

  • Status: OTVORENÝ
  • Spôsob výučby: ONLINE
  • Termín A: 12.07.-16.07.2021
  • Termín B: 19.07.-23.07.2021
  • Kurz: Skupinový
  • Skupina: 4-6 študenti
  • Intenzita: 5x60min.
  • Dĺžka kurzu: 1 týždeň
  • Ranný+Denný kurz:
  • Pondelok až Piatok  11:50-12:50h
  • Pondelok až Piatok  13:00-14:00h

Cena:   43,00€

  • 5 hodín x 8,60€/60minút + materiály v cene kurzu + poštovné a certifikát ukončenia s odmenou*
  • Nie sme platci DPH.
  • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
  • Používame platformu ZOOM pomocou vytvoreného konta, pozvánky nepoužívame.
  • Inštrukcie k založeniu konta a nastaveniu platformy ZOOM sú súčasťou emailovej komunikácie.
  • Tablety a telefóny pri online výučbe neodporúčame.
  • Slúchadlá, resp. prídavné reproduktory a kamera sú potrebné.


Kurz:

Ak je vaše dieťa veku 10-12 rokov, resp. žiak druhého stupňa základných škôl, tento intenzívny týždňový mini kurz mu pomôže zopakovať si dôležité vedomosti z anglického jazyka, vyššej jazykovej úrovne ktoré získalo v škole, hravým a náučným spôsobom.

Cieľ kurzu:  Pri výučbe starších detí, alebo aj mladších s pokročilou úrovňou jazyka, je zameranie mini kurzu predovšetkým na zážitkovú formu použitia anglického jazyka, ktorá je viac spojená s anglickou konverzáciou o aktuálnych prázdninových a voľnočasových témach, spolu s aktívnym rozšírením a  preopakovaním už existujúcej slovnej zásoby, ktorou deti vo vyššom veku už väčšinou disponujú.  Veľkou výhodou nášho intenzívneho týždňového mini kurzu je na krátky čas jemne oživiť kontakt s angličtinou, ako cudzím jazykom aj počas prázdnin, tak aby si vaše dieťa prirodzene udržalo získané vedomosti zo školy aj počas leta. Kurz nie je hodnotený, klasickými známkami, ale pochvalami za aktívnu účasť.

Testovanie: Na konci týždňa deti absolvujú menší vedomostný kvíz, a získajú certifikát za účasť. Certifikát nebude obsahovať hodnotenie, iba potvrdenie o účasti. Certifikát, bude následne poslaný poštou spolu s malou odmenou za aktívnu účasť.