CREATOR KIDS Intensive A2

CREATOR A2

KIDS


  • CREATOR A2 KIDS je kurz angličtiny, ktorý odporúčame deťom vo veku 12 až 13 rokov, ktoré navštevujú druhý stupeň základnej školy, majú štúdium anglického jazyka už na prvom stupni základnej školy absolvovaný, a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 10 až 16 bodov.
  • Počet hodín kurzu: 20 hodín / 1h-60minút
  • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
  • Používame platformu ZOOM pomocou vytvoreného konta, pozvánky nepoužívame.
  • Inštrukcie k založeniu konta a nastaveniu platformy ZOOM sú súčasťou emailovej komunikácie.
  • Tablety a telefóny pre online výučbe neodporúčame.
  • Slúchadlá, resp. prídavné reproduktory a kamera sú potrebné.
  • Do II. a III. úrovňového kurzu môže dieťa pristúpiť po absolvovaní testu.
  • Na dosiahnutie celej úrovne A2 Mierne pokročilý je potrebné absolvovať 3 kurzy.
  • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).


Testovanie:  Mladí študenti absolvujú testovanie na konci každého z troch kurzov, záverečným postupovým testom. Na konci celej úrovne, a po úspešnom absolvovaní záverečných úrovňových testov, troch jednotlivých kurzov, získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate for KIDS certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia.

Odmena za účasť: Na konci úrovne po absolvovaní 3 kurzov, dostanú deti spolu s certifikátom aj odmenu v podobe edukatívneho darčeka ako pozornosť našej školy.

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu: