E-PRIHLÁŠKA 

CREATOR KIDS A2


  • Vážený zákonný zástupca, vyplňte údaje v prihláške a pred odoslaním si ešte raz skontrolujte ich aktuálnosť.
  • Následne prihlášku odošlite.
  • Do 24 hodín od odoslanie vašej prihlášky dostanete potvrdzujúcu sms správu o jej prijatí.
  • Do 3 pracovných dní od prijatia prihlášky vám pošleme zaraďovacie dokumenty do kurzu s faktúrou.
  • Prihláška sa stáva platnou po úhrade celkovej platby za kurz.
  • Úhradou platby zároveň vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami.
  • Kurz začína v uvedenom termíne po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
  • Ak sa kurz neotvorí do predpokladaného termínu, vrátime vám platbu do 7 pracovných dní v jej plnej výške.
  • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.