E-PRIHLÁŠKA 

 KONVERZÁCIA B1/B2 Intensive


 • Vážený záujemca, vyplňte údaje v prihláške a pred odoslaním si ešte raz skontrolujte ich aktuálnosť.
 • Následne prihlášku odošlite.
 • Do 24 hodín od odoslanie vašej prihlášky dostanete potvrdzujúcu sms správu o jej prijatí.
 • Do 3 pracovných dní od prijatia prihlášky vám pošleme zaraďovacie dokumenty do kurzu s faktúrou.
 • Prihláška sa stáva platnou po úhrade celkovej platby za kurz.
 • Nie sme platci DPH.
 • Úhradou platby vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami.
 • Učebné materiály sú zahrnuté v cene kurzu spolu s poštovným a certifikátom o ukončení výučby.
 • Ak platba nebude uhradená, do dátumu splatnosti, stornujeme vašu prihlášku.
 • Kurz začína v uvedenom termíne po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Ak sa kurz neotvorí do predpokladaného termínu, vrátime vám platbu do 7 pracovných dní v jej plnej výške.
 • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.