ENGLISH FOR JOB HUNTING


Úroveň: B1/B2/ Mierne Pokročilý -Stredne Pokročilý

 • Typ kurzu:  Kurz pre rozvoj jemných zručností  
 • Kurz:           25hodín (60minút) 
 • Cena:         25,00€/60minút
 • Učebnica:   zdarma pre individuálnych študentov*/

Učebná Literatúra: Cambridge English for Job-Hunting


Kurz:

 • Kurz je určený študentom, ktorí majú mierne až stredne pokročilú znalosť anglického jazyka, úrovne B1/B2.
 • V kurze získate jazykové vedomosti ktoré vám pomôžu príprave vášho CV a sprievodného listu so zameraním na najčastejšie kladené otázky pri pohovoroch v praxi.
 • V oblasti "soft skills" sa študenti zdokonalia v prezentácii svojich kladných stránok a realistickej argumentácií svojich nedostatkov.
 • Kurz sa zaoberá aj najčastejšími chybami, ktoré uchádzači robia pri pohovoroch a prezentuje konkrétne tipy a zlepšenia ako sa v daných situáciach zachovať,prípadne sa im vyhnúť.
 • Jedinečná frazeológia spolu s autentickým audio prehrávaním potenciálnych pohovorov Vám vytvorí autentickosť prostredia rodených hovorcov.
 • Mimoriadne prospešné sú možnosti praktického osvojenia si modelových situácii pri pracovnom telefonickom pohovore a precvičenie negociačných techník dôležitých pri vyjednávaní nástupných a platových podmienok v anglickom jazyku.
 • Záverečná skúška pozostáva s praktickej časti, ktorá zahŕňa výslednu prezentáciu univerzálneho životopisu v anglickom jazyku a výberu konkrétnej pozície so simulovaným sprievodným listom. Súčasťou záverečnej skúšky je aj krátky 10 až 15 minútový autentický pohovor v prítomnosti vyučujúceho a nezávislého pozorovateľa pracujúceho v oblasti ľudských zdrojov.


Máte záujem o tento kurz? 

 • Vyberte si E-prihlášku KURZ Z PONUKY-individuálna výučba, dvojice, v prípade mesačnej fakturácie.
 • Vyberte si E-prihlášku KURZ NA MIERU-individuálna výučba, dvojice, a predplaťte si balík hodín, max. 10 hodín s možnosťou ďalšieho predplatného.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.

 • Pre viac informácii volajte na tel.č. +421 903 321 243.