PROFESSIONAL B2 BUSINESS


  • PROFESSIONAL BUSINESS B2-Vyššie pokročilý  je úrovňový kurz obchodnej angličtiny, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 37-41 bodov.
  • Počet hodín kurzu:    25 hodín / 1h-90minút 
  • Do II. III. a IV. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
  • Na dosiahnutie celej úrovne Business B2 je potrebné absolvovať 4 kurzy.
  • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).Certifikát: Študenti absolvujú po skončení každého zo 4 úrovňových kurzov, rigorózny-(postupový) test, obsahujúci tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní 4 rigoróznych testov zo všetkých 12 tématických lekcií danej úrovne.