Obchodná Angličtina B2  

VYŠŠIE  POKROČILÝ      


 • Status:                  OTVORENÝ
 • Spôsob výučby:   E-LEARNING
 • Termín:                 20.07.-04.09.2020
 • Kurz:                     I.úrovňový kurz
 • Skupina:              4-6 študenti
 • Počet hodín:       20 hodín 
 • Intenzita:             3x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:        7 týždňov
 • Ranný kurz:      
 • OBCHODNÁ ANGLIČTINA B2
 • Pondelok, Streda, Piatok, 07:45-09:15h
 • Denný kurz:      
 • OBCHODNÁ ANGLIČTINA B2 
 • Utorok, Streda, Štvrtok, 14:30-16:00h
 • Večerný kurz:   
 • OBCHODNÁ ANGLIČTINA B2 
 • Utorok, Streda, Štvrtok, 17:30-19:00h
 • Cena:                160,00€
 • Nie sme platci DPH.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí pre online skupinovú výučbu.

                                                   INFORMÁCIE O KURZE


 • Obchodná Angličtina B2-Vyššie pokročilý I.kurz je metodický kurz, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 30-37 bodov.
 • Počet hodín kurzu:    20 hodín / 1h-90minút 
 • Na dosiahnutie celej úrovne Business B2 je potrebné absolvovať 3 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Učebná Literatúra: Market Leader/ Intermediate + doplňujúce materiály z knižnice školy

Cieľ kurzu:

 • Vaša slovná zásoba sa posunie o ďalší krok vpred, prostredníctvom zložitejších fráz a slovných spojení, ktoré používajú native-speakri /rodení hovorci/ v špecifických oblastiach biznisu ako je napríklad IT-informačné technológie, stredného a vyššieho manažmentu, stratégie plánovanie investícií, financií, bankovníctva atď.
 • Vaša verbálna komunikácia bude zdokonalená prostredníctvom komplexných prezentácií a simulácií vedenia obchodných jednaní prostredníctvom použitia negociačných techník a výrazov zaužívaných pri stretnutiach s medzinárodnou účasťou.
 • Vaša gramatika bude obohatená o prvky, ktoré vám umožnia urobiť profesionálny dojem na vašich partnerov. /hypotetické podmienky -3.kondicionál a zmiešané kondicionály, podmienky, použitie pasív, predbudúceho ako aj predminulého času, atď/ .
 • Jazykové zručnosti / verbálne komunikácia, písanie-kompozícia a analýza textu, schopnosť porozumieť hovorenému slovu/ sa vám automatizujú, tak aby ste v krátkom čase po ukončení kurzu boli schopný viesť plynule aj niekoľkohodinové telekonferenčné hovory, náročné na vaše posluchové schopnosti bez asistencie.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami rigoróznym-(postupovým) testom obsahujúcim tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného testu.Individuálna výučba, dvojice a firmy  

 • V súčasnosti poskytujeme tento kurz iba E-learning formou.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.