INNOVATOR B1 BUSINESS                   


  • INNOVATOR BUSINESS B1-Stredne pokročilý je úrovňový kurz obchodnej angličtiny, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 31-36 bodov.
  • Počet hodín kurzu: 25 hodín/60minút.
  • Do II. III. a IV. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
  • Na dosiahnutie celej úrovne Business B1 je potrebné absolvovať 4 kurzy.
  • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).


Certifikát: Študenti absolvujú testovanie na konci každého z troch kurzov, záverečným postupovým testom. Na konci celej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia.

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu: