FCE Express

FCE EXPRESS


 • FCE EXPRESS je prípravný rýchlokurz na Cambridge certifikát úrovne B2-Upper Intermediate, známy ako B2 First-FCE.
 • Kurz je určený jednotlivcom, ktorý už majú jazykovú úroveň vyššie pokročilý B2 intermediate a je zameraný na prípravu samotného testovania, prostredníctvom simulácii testov a poskytovaní praktických rád a inštrukcií ako spraviť test s čo najvyšším bodovým výsledkom.   
 • Podmienkou zaradenia do kurzu je preukázanie jazykovej úrovne B2 upper-intermediate.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Učebná Literatúra: Cambridge First Certificate Trainer+Objective First,  testy + mocking exams simulácie a doplňujúce materiály školy

Skupinová výučba

 • Status:  ZATVORENÝ 
 • (TBA- termíny budú oznámené*)
 • Termín:        X     
 • Termín skúšky: x 
 • Kurz:                Expresný kurz
 • Skupina:          4-6 študenti
 • Dni výučby:     TBA/ termíny budú oznámené  
 • Čas výučby:     TBA/ termíny budú oznámené  
 • Počet hodín:    24 hodín
 • Intenzita:          2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:    12 týždňov
 • Cena:              230,00 
 • Nie sme platci DPH.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Rozvrh a cena platí pre skupinovú výučbu.

Prihláška do kurzu:

 • Na zaradenie do kurzu je potrebné preukázať doplňujúce gramatické znalosti úrovne B2 intermediate-stredne pokročilý.
 • Testovanie jazykovej úrovne, poskytujeme pred začatím kurzu, prostredníctvom bezplatného zaraďovacieho testu-Free Cambridge Level Test, ktorý sa uskutoční pred začiatkom kurzu.
 • Kliknite na doleuvedený odkaz a vyplňte prihlášku na zaraďovací test.  Individuálna výučba, dvojice a firmy
 • Máte záujem o tento kurz ako individuálny, dvojica, firma, alebo online?
 • Vyberte si prihlášku -indviduálna výučba a dvojice, alebo online-skype .
 • Zvoľte si cenu kurzu v prihláške na základe mesačnej intenzity.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.

                                         INFORMÁCIE O SKÚŠKE

                                      FCE-First Cambridge Certificate

 • FCE je skúška určená pre každého, kto ovláda každodennú písanú a hovorenú angličtinu na vyššie pokročilej úrovni.
 • FCE predstavuje úroveň B2 spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) - medzinárodne uznávaného rámca, na ktorom sa podieľal aj Cambridge English Language Assessment (pôvodný názov ESOL), ktorý je súčasťou svetoznámej univerzity v meste Cambridge, ktorá má dlhú históriu. Na popis jazykových zručností Rámec sa používa šesť úrovní od A1 až po C2.

 • Je to ideálna skúška pre tých, ktorí chcú angličtinu využívať aj na študijné účely.

Aké výhody má FCE?

 • Certifikát FCE platí na celý život. Nemusíte skúšku znovu opakovať.
 • FCE je medzinárodný certifikát, ktorý je uznávaný na celom svete a je určený pre študijné a pracovné účely,
 • tisíce zamestnávateľov, univerzity a vládne inštitúcie oficiálne uznávajú FCE ako skúšku z anglického jazyka na vyššie pokročilej úrovni,
 • FCE Vás posunie k vyšším úrovniam skúšok, akými sú napríklad Certificate in Advanced English (CAE),

Od používateľov s úrovňou B2 sa očakáva:

 • schopnosť porozumieť podstate zložitých písomných častí rôznych článkov
 • schopnosť udržiavať konverzáciu o rôznorodých témach, vyjadriť svoj názor a logicky aj abstraktne argumentovať
 • schopnosť písať jasne a podrobne, vyjadriť svoj názor a vysvetliť výhody a nevýhody rozličných stanovísk
 • schopnosť porozumieť plynulému hovorenému prejavu najmä u rodených hovorcov /native speakrov/

Z čoho sa skladá skúška FCE?

FCE sa skladá z piatich hárkov:

 • Čítanie: 1 hodina
 • Vašou úlohou bude porozumieť úryvkom z umeleckej a odbornej literatúry, novín a časopisov.
 • Písomný prejav: 1 hod. 20 min.
 • Vašou úlohou bude ukázať, že viete vytvoriť dve rôzne písomné práce ako napríklad poviedka, list, článok, reportáž, kritika alebo esej.
 • Používanie angličtiny: 45 minút
 • Vyskúšame si Vašu schopnosť používať angličtinu a to pomocou úloh, ktoré nám ukážu, ako dobre ovládate gramatiku a slovnú zásobu.
 • Posluch: 40 minút
 • Vašou úlohou bude ukázať schopnosť porozumieť širokej škále nahrávok vrátane spravodajských relácií, prejavov, príbehov, anekdot a verejných oznámení.
 • Ústny prejav: 14 minút
 • Absolvujete skúšku spolu s iným kandidátom a vyskúšame Vašu schopnosť samostatne sa podieľať na rozličných druhoch výmen informácií: so skúšajúcim a ostatnými kandidátmi.

Príprava na skúšku

 • Ako v prípade iných skúšok Cambridge English Language Assessment (pôvodný názov ESOL), aj v prípade tejto skúšky existuje široká škála možností prípravy od samoštúdia až po prípravu prostredníctvom individuálnych alebo skupinových kurzov.
 • Študenti ktorí uprednostňujú možnosť absolvovania prípravných individuálnych alebo skupinových kurzov, si môžu vybrať prípravný kurz z ponuky našej jazykovej školy Anglický Inštitút.
 • Na webovej stránke Cambridge English Language Assessment (www.cambridgeenglish.org) máte prístup k rozličným prípravným materiálom, ktoré obsahujú krátku príručku, informácie pre kandidátov a vzory skúšobných hárkov so zvukovými súbormi s materiálom na posluchovú časť skúšky. Môžu vám pomôcť pripraviť sa na skúšku FCE aj v prípade doplňujúceho samoštúdia.
 • Mnoho vydavateľstiev ponúka širokú škálu kníh a iných pomôcok, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na skúšku FCE. Pre podrobnejšie informácie navštívte kníhkupectvá vo Vašom okolí prípadne vám radi pomôžeme zorientovať sa v knižných tituloch aj v našej jazykovej škole Anglický Inštitút.

Hodnotenie

 • Každá časť skúšky tvorí 20% z celkového počtu bodov.
 • Kandidáti si môžu pozrieť výsledky na https://cambridgeesol-results.org.
 • Existujú tri druhy známok s hodnotením Pass (absolvoval/a): A, B, C - kandidáti, ktorí dosiahnu tieto známky, dostanú certifikát. Kandidáti so známkou D alebo E nedostanú certifikát.
 • Ak máte otázky ohľadom výsledkov, skontaktujte sa s centrom, kde ste absolvovali skúšku.
FCE Express