PRIHLÁŠKA 

CERTIFIKÁTY    FCE / CAE


  • Prihláška do online kurzu sa stáva platnou po úhrade celkovej platby za kurz.
  • Do 24 hodín od prijatia vašej prihlášky dostanete potvdzujúcu sms správu o prijatí.
  • Do 1 až 3 pracovných dní od prijatia prihlášky Vám pošleme zaraďovacie dokumenty do kurzu s faktúrou.
  • Po úhrade platby za kurz vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami.
  • Učebné materiály posielame na adresu študenta slovenskou poštou.
  • Kurz začína v uvedenom termíne po naplnení minimálneho počtu 4 študentov resp. po ich úspešnej účasti na úvodnom zaraďovacom teste-Free Cambridge Level test.
  • Ak platba nebude uhradená, do dátumu splatnosti, stornujeme vašu prihlášku.
  • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.