PRIHLÁŠKA FREE CAMBRIDGE LEVEL TEST


 • Free Cambridge test je bezplatný vstupný test na zistenie jazykovej úrovne angličtiny, vhodnej pre prípravné kurzy CAE a  FCE  EXPRESS, pre získanie C1  CAE a B2 FCE Cambridge certifikátu.  
 • Test je súčasťou prihlášky do prípravného kurzu CAE, alebo FCE EXPRESS, pre účasť na teste je potrebné vyplniť prihlášku do jedného z kurzov.
 • Do 24 hodín od prijatia vašej prihlášky dostanete potvdzujúcu sms správu o prijatí prihlášky.
 • Počet prihlášok je limitovaný na maximálne šesť (6) testovaných záujemcov.
 • Záujemcov budeme kontaktovať telefonicky a emailom pre potvrdenie ich účasti na teste.
 • Termín testu bude oficiálne zverejnený po naplnení minimálneho počtu štyroch (4) záujemcov. 
 • Dĺžka testu je 120 minút. 
 •  Vyhradzujeme si právo termín testu zmeniť. 
 •  Prípadnú zmenu termínu oznámime záujemcov do 3 pracovných dní pred jeho uskutočnením. 
 • O výsledkoch testu budeme záujemcov informovať telefonicky a emailom do 7 pracovných dní po jeho uskutočnení.
 • Ak uchádzač dosiahne minimálny počet bodov, bude prijatý do prípravného kurzu CAE, alebo FCE.