PRIHLÁŠKA FREE CAMBRIDGE LEVEL TEST


  • Free Cambridge test je bezplatný vstupný test na zistenie jazykovej úrovne angličtiny, vhodnej pre prípravné kurzy CAE a  FCE  EXPRESS, pre získanie C1  CAE a B2 FCE Cambridge certifikátu.  
  • Do 24 hodín od prijatia vašej prihlášky dostanete potvdzujúcu sms správu o prijatí prihlášky.
  • Počet prihlášok je limitovaný na maximálne šesť (6) testovaných záujemcov.
  • Záujemcov budeme kontaktovať telefonicky a emailom pre potvrdenie ich účasti na teste.
  • Termín testu bude oficiálne zverejnený po naplnení minimálneho počtu štyroch (4) záujemcov. 
  • Dĺžka testu je 120 minút. 
  •  Vyhradzujeme si právo termín testu zmeniť. 
  •  Prípadnú zmenu termínu oznámime záujemcov do 3 pracovných dní pred jeho uskutočnením. 
  • O výsledkoch testu budeme záujemcov informovať telefonicky a emailom do 7 pracovných dní po jeho uskutočnení.