PRIHLÁŠKA FREE CAMBRIDGE LEVEL TEST


  • Prihláška na bezplatný test jazykovej úrovne -Cambridge testy FCE je nezáväzná.
  • Do 24 hodín od prijatia vašej prihlášky dostanete potvdzujúcu sms správu o prijatí prihlášky.
  • Termín uskutočnenia testu bude stanovený po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
  • O termíne testu Vás budeme informovať telefonicky a emailom.