PRIHLÁŠKA 

FREE CAMBRIDGE LEVEL TEST


 • Free Cambridge level test je bezplatný vstupný test na zistenie jazykovej úrovne angličtiny, vhodnej pre prípravné kurzy CAE a  FCE  EXPRESS, na získanie C1  CAE a B2 FCE Cambridge certifikátu.  
 • Test bude súčasťou prihlášky do prípravného kurzu CAE, alebo FCE EXPRESS,ktorú záujemca vyplní po absolvovaní Free Cambridge testu.
 • Do 24 hodín od prijatia  prihlášky na Free Cambridge test dostane záujemca potvrdzujúcu sms správu o prijatí prihlášky.
 • Následne  bude záujemcovi vystavená faktúra na úhradu zálohového depozitu v sume 20,00€, ktorá bude vrátená formou zníženia celkovej ceny kurzu po jeho úspešnom absolvovaní. 
 • V prípade ak sa záujemca rozhodne nepokračovať v kurze, škola si automaticky ponecháva zálohový depozit v plnej výške.
 • Ak záujemca nedosiahne minimálny počet bodov na úspešné absolvovanie Free Cambridge testu, ktorý ho oprávňuje sa prihlásiť do jedného z prípravných kurzov, polovica zo sumy zálohového depozitu -/10,00€/, bude vrátených na účet záujemcu, do 7 pracovných dní, od oficiálneho oznámenia výsledkov.
 • V prípade ak nemá záujemca záujem sa prihlásiť na žiaden prípravný kurz, môže sa Free Cambridge testu zúčastniť za poplatok 20,00€, ktorý je nevratný bez ohľadu na výsledok testu.
 • Počet prihlášok na Free Cambridge test je limitovaný na maximálne šesť (6) testovaných záujemcov.
 • Záujemcov budeme kontaktovať telefonicky a emailom pre potvrdenie ich účasti na teste.
 • Termín testu bude oficiálne zverejnený  až po naplnení minimálneho počtu štyroch (4) záujemcov. 
 • Dĺžka testu je 120 minút. 
 •  Anglický Inštitút si vyhradzuje právo termín testu zmeniť. 
 •  Prípadnú zmenu termínu oznámime záujemcov do 3 pracovných dní pred jeho uskutočnením. 
 • O výsledkoch testu budeme záujemcov informovať telefonicky a emailom do 7 pracovných dní po jeho uskutočnení.
 • Ak záujemca dosiahne minimálny počet bodov, bude prijatý do prípravného kurzu CAE, alebo FCE.