EXPLORER A1-Začiatočník  

Kurz odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a  absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 4-14 bodov.

  • Do II. , III. a IV.  úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu 
  • Na dosiahnutie celej úrovne A1 je potrebné absolvovať  4 úrovňové kurzy.
  • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
  • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages)Certifikát: Študenti absolvujú testovanie na konci každého z troch kurzov, záverečným postupovým testom. Na konci celej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia.

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu: