EXPLORER A1                                              


 • Status:                   OTVORENÝ 
 • Spôsob výučby:   E-LEARNING
 • Termín:               20.07.-04.09.2020  
 • Kurz:                      I. úrovňový kurz
 • Skupina:               4-6 študenti
 • Počet hodín:        20 hodín 
 • Intenzita:              3x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:        7 týždňov
 • Ranný kurz:         EXPLORER A1
 • Pondelok, Streda, Piatok, 07:45-09:15h
 • Denný kurz:         EXPLORER A1 
 • Utorok, Streda, Štvrtok, 14:30-16:00h
 • Večerný kurz:      EXPLORER A1 
 • Utorok, Streda, Štvrtok, 17:30-19:00h
 • Cena:                160,00€   
 • Nie sme platci DPH.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí iba  online skupinovú výučbu.

                                     INFORMÁCIE O KURZE


 • EXPLORER A1-Začiatočník  odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a  absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 4-9 bodov.
 • Na dosiahnutie celej úrovne A1 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages)
 • Učebná Literatúra:New Total English, Pearson-Longman, Elementary

Kurz:  

Ste začiatočník, ktorý sa angličtinu učil. Máte snahu konečne sa odraziť od elementárnej úrovne k trvale vyšším úrovniam. Nie ste si však celkom istý svojími vedomosťami preto sa opakovane radi vraciate späť k úplným začiatočníkom.

Nerobte to, pretože jediný spôsob ako sa posunúť vyššie je začať "znovu-objavovať" všetko čo už poznáte. Kurzy úrovne Explorer splnia vaše očakávania. Úroveň má názov pochádzajúci od slova "explore", ktoré znamená v angličitne bádať, objavovať.

Sme presvedčení, že to čo skutočne potrebujete je naučiť sa správne orientovať v pravidlách a usporiadať si všetky vedomosti, ktoré už máte. Pomôžeme vám to dosiahnúť nielen vysokou intenzitou hodín, ktoré vytvárajú priestor na dôkladné osvojenie základov, ale aj rozvojom vašej aktívnej slovnej zásoby, ktorá vás bude inšpirovať ku kreativite a snahe formulovať vaše názory v angličtine.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní celého ročného kurzu študenti rozumejú známym každodenným výrazom a základným frázam zameraným na uspokojovanie potrieb konkrétneho typu. Vedia predstaviť seba a ostatných, klásť jednoduché otázky týkajúce sa informácií osobného života, ako napríklad - kde on/ona žije, čo robí a pod. Dokážu sa jednoduchým spôsobom, v základných a mierne rozvitých vetách, dohovoriť.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a záverečným postupovým testom. Po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu študenti získajú certifikát potvrdenia o ukončení kurzu. Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • V súčasnosti poskytujeme tento kurz iba E-learning formou.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.