• EXPLORER A1

 • Status:                  OTVORENÝ  
 • Spôsob výučby:   ONLINE
 • Termín:              TBA-to be announced/bude oznámený*
 • Kurz:                      I. úrovňový kurz
 • Skupina:               3-6 študenti
 • Počet hodín:        20 hodín 
 • Intenzita:              2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:        10 týždňov


 • Ranný kurz:         
 • TBA*
 • Večerný kurz:
 • TBA* 


            Cena:                160,00€   

 • Nie sme platci DPH.
 • Základná cena kurzu je bez učebnice.
 • Učebnica spolu s poštovným je 25,00€ príplatok k cene kurzu.  
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 3 študentov.
 • Do II., III. a IV. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí iba  online skupinovú výučbu.


                                             INFORMÁCIE O KURZE


 • EXPLORER A1-Začiatočník  odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a  absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 4-8 bodov.
 • Na dosiahnutie celej úrovne A1 je potrebné absolvovať 4 úrovňové kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages)

Kurz:  

Ste začiatočník, ktorý sa angličtinu učil. Máte snahu konečne sa odraziť od elementárnej úrovne k trvale vyšším úrovniam. Nie ste si však celkom istý svojimi vedomosťami preto sa opakovane radi vraciate späť k úplným začiatočníkom.

Nerobte to, pretože jediný spôsob ako sa posunúť vyššie je začať "znovu-objavovať" všetko čo už poznáte. Kurzy úrovne Explorer splnia vaše očakávania. Úroveň má názov pochádzajúci od slova "explore", ktoré znamená v angličtine bádať, objavovať.

Sme presvedčení, že to čo skutočne potrebujete, je naučiť sa správne orientovať v pravidlách a usporiadať si všetky vedomosti, ktoré už máte. Pomôžeme vám to dosiahnuť nielen vysokou interaktivitou hodín, ktoré vytvárajú priestor na dôkladné osvojenie už vami získaných základov, ale aj rozvojom vašej aktívnej slovnej zásoby, ktorá vás bude inšpirovať ku kreativite a snahe formulovať vaše názory v angličtine.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní celej úrovne pozosrávajúcej z 3  na seba nadväzujúcich kurzov, študenti rozumejú známym každodenným výrazom a základným frázam zameraným na uspokojovanie potrieb konkrétneho typu. Vedia predstaviť seba a ostatných, klásť jednoduché otázky týkajúce sa informácií osobného života, ako napríklad - kde on/ona žije, čo robí a pod. Dokážu sa jednoduchým spôsobom, v základných a mierne rozvitých vetách, dohovoriť.

Testovanie: Študenti absolvujú testovanie na konci každého z troch kurzov, záverečným postupovým testom. Na konci celej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia.

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu:

 


 Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Tento kurz poskytujeme online aj v priestoroch školy.  
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.