EXPLORER A1-ZAČIATOČNÍK                                                        ANGLICKÝ JAZYK


 • EXPLORER A1-Začiatočník I.semi-kurz je úrovňový kurz, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a  absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 0-9 bodov.
 • Celkový počet hodín kurzu:                     20hodín / 1h-90minút 
 • Ak študent úspešne ukončí I.semi-kurz,dosiahne medzi-úroveň, A1(-).
 • Na dosiahnutie celej úrovne A1 odporúčame absolvovať 2 trimestrálne kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages)
 • Učebná Literatúra: English Unlimited, A2 Elementary, Cambridge 

Kurz:  

Ste začiatočník, ktorý sa angličtinu učil. Máte snahu konečne sa odraziť od elementárnej úrovne k trvale vyšším úrovniam. Nie ste si však celkom istý svojími vedomosťami preto sa opakovane radi vraciate späť k úplným začiatočníkom.

Nerobte to, pretože jediný spôsob ako sa posunúť vyššie je začať "znovu-objavovať" všetko čo už poznáte. Kurzy úrovne Explorer splnia vaše očakávania. Úroveň má názov pochádzajúci od slova "explore", ktoré znamená v angličitne bádať, objavovať.

Sme presvedčení, že to čo skutočne potrebujete je naučiť sa správne orientovať v pravidlách a usporiadať si všetky vedomosti, ktoré už máte. Pomôžeme vám to dosiahnúť nielen vysokou intenzitou hodín, ktoré vytvárajú priestor na dôkladné osvojenie základov, ale aj rozvojom vašej aktívnej slovnej zásoby, ktorá vás bude inšpirovať ku kreativite a snahe formulovať vaše názory v angličtine.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní celého ročného kurzu študenti rozumejú známym každodenným výrazom a základným frázam zameraným na uspokojovanie potrieb konkrétneho typu. Vedia predstaviť seba a ostatných, klásť jednoduché otázky týkajúce sa informácií osobného života, ako napríklad - kde on/ona žije, čo robí a pod. Dokážu sa jednoduchým spôsobom, v základných a mierne rozvitých vetách, dohovoriť.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a po každom trimestri rigoróznym-(postupovým) testom obsahujúcim tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej sem-úrovne, alebo celej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného testu.  


Skupinová výučba

 • Počet študentov: Skupina (4-6 študentov)
 • Rozvrh, cena a počet hodín platí iba pre skupinovú výučbu.


 Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Máte záujem o tento kurz ako individuálny, dvojica alebo firma? 
 • Kliknite na spodné tlačidlo- MÁM ZÁUJEM.
 • Kurz je metodicky pripravený s určeným počtom hodín a učebnou literatúrou.

 • Vyberte si prihlášku podľa počtu študentov -indviduálna výučba, dvojice, alebo skupiny.
 • Cena kurzu je vypočítaná podľa hodinovej sadzby uvedenej v cenníku a počtu študentov.