PROFESSIONAL  B2                                        VYŠŠIE  POKROČILÝ                               ANGLICKÝ JAZYK


Skupinová výučba

 • Status:           UZATVORENÝ NÁBOR 
 • Kurz:               I.úrovňový kurz
 • Skupina:         4-6 študenti
 • Dni výučby:    Utorok a Štvrtok
 • Čas výučby:   18:15-19:45h
 • Počet hodín:  20 hodín (1h=90min.)
 • Intenzita:        2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:   10 týždňov
 • Cena:             195,00€           Nie sme platci DPH.*
 • Kurz sa otvára kedykoľvek po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí iba pre skupinovú výučbu.
 • Učebnice sú v cene kurzu.


 • PROFESSIONAL B2 Vyššie pokročilý  odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 28-36 bodov.
 • Na dosiahnutie celej úrovne B2 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages). 
 • Učebná Literatúra: New Total English, Pearson-Longman, Upper-Intermediate                                                        

Kurz: Prostredníctvom osvojenia si slovnej zásoby zameranej na schopnosť komplexne vysvetliť a definovať rôzne pojmy a javy, a vďaka podstatne zložitejšej gramatiky budete schopný rozoberať aj zložitejšie témy ďaleko podrobnejšie bez použitia doplňujúcich "mini-výrazov" z materinského jazyka.

Výrazne sa zlepšia vaše aktívne hovorové zručnosti a budete schopný komunikovať aj s native speakrom-rodeným hovorcom, tak aby ste dokázali vyriešiť bežné životné situácie, od objednania hotelovej izby, informácie o spoločnosti, službách až po riešenie rôznych praktických situácií.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní kurzu študenti dokážu porozumieť hlavným myšlienkam zložitých textov týkajúcich sa konkrétnej aj abstraktnej témy, vrátane odborne zameraných diskusií v jeho/jej odbore. Dokážu konverzovať s určitou mierou plynulosti a spontánnosti, ktorá umožňuje bežné rozhovory s rodenými hovorcami, bez napätia pre niektorú zo strán. Vedia napísať zrozumiteľné podrobné texty na širokú škálu tém a vysvetliť svoje názorové stanovisko týkajúce sa aktuálneho problému s uvedením výhod, nevýhod.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a záverečným postupovým testom. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení kurzu.


Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Máte záujem o tento kurz ako individuálny, dvojica? 
 • Vyberte si prihlášku-indviduálna výučba a dvojice.
 • Zvoľte si cenu kurzu v prihláške na základe mesačnej intenzity. 
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.