PROFESSIONAL  B2                                


 • Status:                      OTVORENÝ

 • Spôsob výučby:      E-LEARNING
 • Termín:                    20.07.-04.09.2020
 • Kurz:                        I.úrovňový kurz
 • Skupina:                 4-6 študenti
 • Počet hodín:          20 hodín (1h=90min.)
 • Intenzita:                3x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:          7 týždňov
 • Ranný kurz:           PROFESSIONAL B2
 • Pondelok, Streda, Piatok, 07:45-09:15h
 • Denný kurz:          PROFESSIONAL B2 
 • Utorok, Streda, Štvrtok, 14:30-16:00h
 • Večerný kurz:        PROFESSIONAL B2 
 • Utorok, Streda, Štvrtok, 17:30-19:00h
 • Cena:                     160,00€  
 • Nie sme platci DPH.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí pre online skupinovú výučbu.


INFORMÁCIE O KURZE


 • PROFESSIONAL B2 Vyššie pokročilý  odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 28-36 bodov.
 • Na dosiahnutie celej úrovne B2 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages). 
 • Učebná Literatúra: New Total English, Pearson-Longman, Upper-Intermediate                                                        

Kurz: Prostredníctvom osvojenia si slovnej zásoby zameranej na schopnosť komplexne vysvetliť a definovať rôzne pojmy a javy, a vďaka podstatne zložitejšej gramatiky budete schopný rozoberať aj zložitejšie témy ďaleko podrobnejšie bez použitia doplňujúcich "mini-výrazov" z materinského jazyka.

Výrazne sa zlepšia vaše aktívne hovorové zručnosti a budete schopný komunikovať aj s native speakrom-rodeným hovorcom, tak aby ste dokázali vyriešiť bežné životné situácie, od objednania hotelovej izby, informácie o spoločnosti, službách až po riešenie rôznych praktických situácií.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní kurzu študenti dokážu porozumieť hlavným myšlienkam zložitých textov týkajúcich sa konkrétnej aj abstraktnej témy, vrátane odborne zameraných diskusií v jeho/jej odbore. Dokážu konverzovať s určitou mierou plynulosti a spontánnosti, ktorá umožňuje bežné rozhovory s rodenými hovorcami, bez napätia pre niektorú zo strán. Vedia napísať zrozumiteľné podrobné texty na širokú škálu tém a vysvetliť svoje názorové stanovisko týkajúce sa aktuálneho problému s uvedením výhod, nevýhod.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a záverečným postupovým testom. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení kurzu.Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • V súčasnosti poskytujeme tento kurz iba E-learning formou. 
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.