PROFESSIONAL B2 Vyššie pokročilý  

Kurz odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 36-39 bodov.

  • Do II., a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu. 
  • Na dosiahnutie celej úrovne B2 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.
  • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).                                                       


Certifikát: Študenti absolvujú testovanie na konci každého z troch kurzov, záverečným postupovým testom. Na konci celej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia.

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu: