• PROFESSIONAL B2

 • Status:                     OTVORENÝ

 • Spôsob výučby:      ONLINE 
 • Termín:                   12.04-30.06.2022
 • Kurz:                        III.úrovňový kurz
 • Skupina:                 3-6 študenti
 • Počet hodín:          20 hodín (1h=90min.)
 • Intenzita:                2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:          10 týždňov


 • Večerný kurz:
 • Utorok, Štvrtok   čas: 17:15-18:45h

 

             Cena:                     160,00€  

 • Nie sme platci DPH.
 • Základná cena kurzu je bez učebnice.
 • Učebnica spolu s poštovným je 25,00€ príplatok k cene kurzu.  
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 3 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí pre online skupinovú výučbu.


INFORMÁCIE O KURZE


 • PROFESSIONAL B2 Vyššie pokročilý  odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 32-37 bodov.
 • Na dosiahnutie celej úrovne B2 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).                                                       

Kurz: Prostredníctvom osvojenia si slovnej zásoby zameranej na schopnosť komplexne vysvetliť a definovať rôzne pojmy a javy, a vďaka podstatne zložitejšej gramatiky budete schopný rozoberať aj zložitejšie témy ďaleko podrobnejšie bez použitia doplňujúcich "mini-výrazov" z materinského jazyka.

Výrazne sa zlepšia vaše aktívne hovorové zručnosti a budete schopný komunikovať aj s native speakrom-rodeným hovorcom, tak aby ste dokázali vyriešiť bežné životné situácie, od objednania hotelovej izby, informácie o spoločnosti, službách až po riešenie rôznych praktických situácií.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní kurzu študenti dokážu porozumieť hlavným myšlienkam zložitých textov týkajúcich sa konkrétnej aj abstraktnej témy, vrátane odborne zameraných diskusií v jeho/jej odbore. Dokážu konverzovať s určitou mierou plynulosti a spontánnosti, ktorá umožňuje bežné rozhovory s rodenými hovorcami, bez napätia pre niektorú zo strán. Vedia napísať zrozumiteľné podrobné texty na širokú škálu tém a vysvetliť svoje názorové stanovisko týkajúce sa aktuálneho problému s uvedením výhod, nevýhod.

Testovanie: Študenti absolvujú testovanie na konci každého z troch kurzov, záverečným postupovým testom. Na konci celej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia.

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu:


Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Tento kurz poskytujeme online aj v priestoroch školy. 
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.