ENGLISH FOR TELEPHONING

Úroveň:  B1/B2/Mierne Pokročilý/Stredne Pokročilý

 • Typ kurzu:  kurz pre rozvoj jemných zručností
 • Kurz:            20hodín (60minút) 
 • Cena:           25,00€/60minút
 • Učebnica: zdarma pre individuálnych študentov*/

Učebná Literatúra: English for Telephoning

Kurz:

 • Kurz je určený študentom, ktorí majú miernu až stredne pokročilú znalosť anglického jazyka B1 až B2 a využívajú angličtinu v ktorejkoľvek pracovnej oblasti, kde je potrebná častá komunikácia cez telekomunikačné média- telefón, telekonferencie atď.
 • V kurze si osvojíte praktické znalosti ako sú vybavovanie krátkych telefonátov, prijímanie odkazov, príprava agendy až po komplexnú komunikáciu v skupinách pri konferenciách, kde je výhodou pôsobiť profesionálne prostredníctvom formálnej komunikácie.
 • Jazykové zručnosti / verbálne komunikácia, písanie-kompozícia a analýza textu, schopnosť porozumieť hovorenému slovu/, ktoré máte už rozvinuté budete môcť maximálne využiť pri praktických simuláciách reálnych situácií, ktoré budú ukončené záverečným praktickým testom telefonickej komunikácie v reálnom prostredí native speakrov /rodených hovorcov/ a non-native speakrov /osôb ktorých angličtina je druhý jazyk/.
 • Kurz je vhodný pre každého, obzvlášť pre všetkých ktorí pracujú na pozíciach asistent/tka, pozíciách operátorov, ako aj obchodných a manažérskych pozíciách, v medzinárodných spoločnostiach, kde je častá telefonická a mailová komunikácia so zahraničnými partnermi, pobočkami a vedením. 

Máte záujem o tento kurz? 

 • Vyberte si E-prihlášku KURZ Z PONUKY-individuálna výučba, dvojice, v prípade mesačnej fakturácie.
 • Vyberte si E-prihlášku KURZ NA MIERU-individuálna výučba, dvojice, a predplaťte si balík hodín, max. 10 hodín s možnosťou ďalšieho predplatného.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.

 • Pre viac informácii volajte na tel.č. +421 903 321 243.


ENGLISH FOR EMAILS

Úroveň:  B1/B2/Mierne Pokročilý/Stredne Pokročilý

 • Typ kurzu:  kurz pre rozvoj jemných zručností
 • Kurz:          20hodín (60minút)
 • Cena:         25,00€/60minút
 • Učebnica: zdarma pre individuálnych študentov*/

Učebná Literatúra: English for Emails

Kurz:

 • Kurz je určený študentom, ktorí majú miernu až stredne pokročilú znalosť anglického jazyka B1 až B2 a využívajú angličtinu v ktorejkoľvek pracovnej oblasti, kde je potrebná častá komunikácia prostredníctvom e-mailov, organizačných správ a listov so základnou obchodnou korešpondenciou.
 • V kurze si osvojíte praktické znalosti základných pravidiel formálnej a neformálnej písomnej komunikácie s rodenými hovorcami -"native speakers", ako aj hovorcov pre ktorých je angličtina druhý jazyk.
 • Mimoriadna výhoda kurzu je v osvojení si jemných jazykových zručností písaného textu, čím zvyšujete profesionalitu a diplomatickosť vášho prejavu pri rodených hovorcoch.
 • V prípade komunikácie s partnermi na nižšej jazykovej úrovni Vám kurz odhalí možnosti jednoduchej a zrozumiteľnej komunikácie pri zachovaní profesionality.
 • Kurz bude ukončení záverečným praktickým testom v podobe autentickej internej a externej mailovej komunikácie spolu so kompozičnou časťou základnej obchodnej administratívy.
 • Kurz je vhodný pre každého pracujúceho profesionála, od pozície asistent/tka, obchodných a manažérskych pozíciach, finančnej exekutíve, v medzinárodných spoločnostiach, kde je častá e-mailová komunikácia so zahraničnými partnermi, pobočkami a vedením.

Máte záujem o tento kurz? 

 • Vyberte si E-prihlášku KURZ Z PONUKY-individuálna výučba, dvojice, v prípade mesačnej fakturácie.
 • Vyberte si E-prihlášku KURZ NA MIERU-individuálna výučba, dvojice, a predplaťte si balík hodín, max. 10 hodín s možnosťou ďalšieho predplatného.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.

 • Pre viac informácii volajte na tel.č. +421 903 321 243.


ENGLISH FOR MEETINGS

Úroveň:  B1/B2/Mierne Pokročilý/Stredne Pokročilý

 • Typ kurzu:   kurz pre rozvoj jemných zručností
 • Kurz:           20hodín (60minút)
 • Cena:          25,00€/60minút
 • Učebnica: zdarma pre individuálnych študentov*/

Učebná Literatúra: English for Meetings

Kurz:

 • Kurz je určený študentom, ktorí majú miernu až stredne pokročilú znalosť anglického jazyka B1 až B2 a využívajú angličtinu v ktorejkoľvek pracovnej oblasti, kde je potrebná najmä priama osobná komunikácia, tzv. "face to face".
 • Kurz je mimoriadne vhodný pre jednotlivcov ktorý sa často zúčastňujú, alebo sa budú zúčastňovať mítingov ako radový zamestnanci, prípadne majú ambíciu sa uchádzať o manažerskú pozíciu.
 • V kurze si osvojíte základné komunikačné stratégie pri vedení krátkych porád a manažerských mítingov. Komunikácia je podporená účinnou slovnou výbavou, ktorú native speakri najčastejšie používajú a sú podporené konkrétnymi modelovými situáciami.
 • Jazykové zručnosti, predovšetkým verbálnu komunikáciu, budete môcť maximálne využiť pri praktických simuláciach reálnych situácií, ktoré budú ukončené záverečným praktickým testom simulácie pracovného mítingu.

Máte záujem o tento kurz? 

 • Vyberte si E-prihlášku KURZ Z PONUKY-individuálna výučba, dvojice, v prípade mesačnej fakturácie.
 • Vyberte si E-prihlášku KURZ NA MIERU-individuálna výučba, dvojice, a predplaťte si balík hodín, max. 10 hodín s možnosťou ďalšieho predplatného.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.

 • Pre viac informácii volajte na tel.č. +421 903 321 243.


ENGLISH FOR PRESENTATIONS

Úroveň:  B1/B2/Mierne Pokročilý/Stredne Pokročilý

 • Typ kurzu: kurz pre rozvoj jemných zručností
 • Kurz:           30hodín (60minút)
 • Cena:         25,00€/60minút
 • Učebnica: zdarma pre individuálnych študentov*/

Učebná Literatúra: Dynamic Presentations, Mark Powell, Cambridge Edition

Kurz:

 • Kurz je určený študentom, ktorí majú miernu až stredne pokročilú znalosť anglického jazyka B1 až B2 a využívajú angličtinu v pracovnej oblasti, ktorej súčasťou sú časté prezentácie, externého a interného charakteru.
 • V kurze si osvojíte praktické znalosti ako jazykovo pripraviť prezentácie pre formálne a neformálne príležitosti. Kurz ponúka rôzne stratégie ako urobiť prezentáciu atraktívnou prostredníctvom tzv."soft-skills" jemných zručností. Kurz je mimoriadne užitočný pre nižší a stredný manažment, tímlídrov, obchodných zástupcov, a jednotlivcov pracujúcich na konzultantských pozíciach.
 • Všetky jazykové zručnosti / verbálne komunikácia, písanie-kompozícia a analýza textu, schopnosť porozumieť hovorenému slovu/, ktoré máte už rozvinuté, si v kurze budete môcť precvičiť a výrazne zdokonaliť pri praktických simuláciach reálnych prezentáciach. Záverečný praktický test bude pozostávať z prípravy prezentácie podľa vlastného výberu, z vašej profesionálnej oblasti. 


Máte záujem o tento kurz? 

 • Vyberte si E-prihlášku KURZ Z PONUKY-individuálna výučba, dvojice, v prípade mesačnej fakturácie.
 • Vyberte si E-prihlášku KURZ NA MIERU-individuálna výučba, dvojice, a predplaťte si balík hodín, max. 10 hodín s možnosťou ďalšieho predplatného.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.

 • Pre viac informácii volajte na tel.č. +421 903 321 243.