PRACOVNÝ POHOVOR  

 ENGLISH FOR JOB HUNTING


  • PRACOVNÝ POHOVOR -English for Job Hunting B1/B2  je kurz jemných zručností, tzv. soft skills course, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí sa  chystajú na pracovný pohovor v anglickom jazyku, a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu od 31 bodov vyššie. 
  • Kurz sa otvára pri minimálnom počte 4 študentov.
  • Počet hodín kurzu: 20 hodín / 1h-90minút
  • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).

Certifikát: Študenti absolvujú testovanie na konci kurzu závererečným testom. Po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení kurzu, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia.

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu: