Obchodná Angličtina  A2 

MIERNE  POKROČILÝ


 • Status:                   OTVORENÝ
 • Spôsob výučby:    E-LEARNING
 • Termín:                   20.07.-04.09.2020
 • Kurz:                        I. úrovňový kurz
 • Skupina:                 4-6 študenti
 • Počet hodín:          20 hodín
 • Intenzita:                3x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:          7 týždňov
 • Ranný kurz:          
 • OBCHODNÁ ANGLIČTINA A2
 • Pondelok, Streda, Piatok, 07:45-09:15h
 • Denný kurz:          
 • OBCHODNÁ ANGLIČTINA A2 
 • Utorok, Streda, Štvrtok, 14:30-16:00h
 • Večerný kurz:       
 • OBCHODNÁ ANGLIČTINA A2 
 • Utorok, Streda, Štvrtok, 17:30-19:00h
 • Cena:                     160,00€  
 • Nie sme platci DPH.*
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Rozvrh a cena platí pre online skupinovú výučbu.

                                     INFORMÁCIE O KURZE


 • Obchodná Angličtina A2-Mierne pokročilý I.kurz je metodický kurz, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 14-22 bodov.
 • Celkový počet hodín kurzu: 20hodín /90minút 
 • Na dosiahnutie celej úrovne Business A2 je potrebné absolvovať 3 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Učebná Literatúra: Market Leader/ Pre-intermediate + doplňujúce materiály z knižnice školy

Cieľ kurzu:  Kurz nadväzuje na osvojovanie si základnej slovnej zásoby potrebnú pre komunikáciu v pracovnom prostredí a súčasne jej rozšírení. Vaše komunikačné jazykové schopnosti budú bohatené o nové frázy a slovné spojenia z rôznych oblastí biznisu. Existujúcu znalosť základnej gramatiky /základné časy, vetná tvorba, schopnosť tvoriť jednoduché otázky, odpovede/, si zdokonalíte rozvojom časovej súslednosti, modálmi, a celkovo vyššej abstrakcie jazykového prejavu.

 • obchodná korešpondencia /tvorba kompexnejších e-mailov, abstraktnejší reporting a pod./
 • telefonická komunikácia /dohodnutie si obchodných stretnutí, správne formy komunikácie pri neočakávaných zmenách v biznise atď./
 • obchodné prezentácie /tvorba rozšírenej prezentácie, "soft skill"-prezentačné zručnosti sa majú možnosť posunúť na vyššiu úroveň/ 
 • Prostredníctvom modelových prípadových štúdií -/Case Studies/,pokračujete v rozvoji vášho verbálnom prejave, ke sa podporuje najmä rýchlosť, pohotovosť komunikácie a celková spontánnosť.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a  rigoróznym-(postupovým) testom obsahujúcim tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného testu.Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • V súčasnosti poskytujeme tento kurz iba E-learning formou. 
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.