Obchodná Angličtina          A2 MIERNE  POKROČILÝ                    ANGLICKÝ JAZYK


 • Obchodná Angličtina A2-Mierne pokročilý I.kurz je metodický kurz, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 14-22 bodov.
 • Celkový počet hodín kurzu:      30 hodín / 1h-90minút 
 • Ak študent úspešne ukončí I.semi-kurz,dosiahne medzi-úroveň, B1(-).
 • Na dosiahnutie celej úrovne B1 odporúčame absolvovať 2 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Učebná Literatúra: Market Leader/ Pre-intermediate + doplňujúce materiály z knižnice školy

Cieľ kurzu:  Kurz nadväzuje na osvojovanie si základnej slovnej zásoby potrebnú pre komunikáciu v pracovnom prostredí a súčasne jej rozšírení. Vaše komunikačné jazykové schopnosti budú bohatené o nové frázy a slovné spojenia z rôznych oblastí biznisu. Existujúcu znalosť základnej gramatiky /základné časy, vetná tvorba, schopnosť tvoriť jednoduché otázky, odpovede/, si zdokonalíte rozvojom časovej súslednosti, modálmi, a celkovo vyššej abstrakcie jazykového prejavu.

 • obchodná korešpondencia /tvorba kompexnejších e-mailov, abstraktnejší reporting a pod./
 • telefonická komunikácia /dohodnutie si obchodných stretnutí, správne formy komunikácie pri neočakávaných zmenách v biznise atď./
 • obchodné prezentácie /tvorba rozšírenej prezentácie, "soft skill"-prezentačné zručnosti sa majú možnosť posunúť na vyššiu úroveň/ 
 • Prostredníctvom modelových prípadových štúdií -/Case Studies/,pokračujete v rozvoji vášho verbálnom prejave, ke sa podporuje najmä rýchlosť, pohotovosť komunikácie a celková spontánnosť.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a  rigoróznym-(postupovým) testom obsahujúcim tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného testu.


Máte záujem o tento kurz?

 • Kliknite na spodné tlačidlo- MÁM ZÁUJEM.
 • Vyberte si prihlášku podľa počtu študentov -indviduálna výučba, alebo dvojice.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.