CREATOR A2  BUSINESS • Úroveň:                A2
 • Výučba:                  ONLINE 
 • Kurz:                        I. úrovňový kurz
 • Skupina:                 4-8 študenti
 • Počet hodín:          25 hodín
 • Intenzita:                2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:          15 týždňov
 • Denný kurz:           x
 • Termín: bude oznámený*
 • Cena:                     175,00€  
 • Nie sme platci DPH.
 • Základná cena kurzu je bez učebnice.
 • Učebnica spolu s poštovným je 35,00€ príplatok k cene kurzu.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu

 • EXPLORER BUSINESS A2-Mierne pokročilý   je úrovňový kurz obchodnej angličtiny, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 21-30 bodov.
 • Celkový počet hodín kurzu  25hodín/90minút 
 • Na dosiahnutie celej úrovne Business A2 je potrebné absolvovať 4 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).


Testovanie: Študenti absolvujú po skončení každého zo 4 úrovňových kurzov, rigorózny-(postupový) test, obsahujúci tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní 4 rigoróznych testov zo všetkých 12 tématických lekcií danej úrovne.