• CREATOR BUSINESS A2

 • Status:                   ZATVORENÝ
 • Spôsono výučby:  ONLINE 
 • Termín:                   TBA-bude oznámený*
 • Kurz:                        I. úrovňový kurz
 • Skupina:                 3-6 študenti
 • Počet hodín:          20 hodín
 • Intenzita:                2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:          10 týždňov

  

 • Ranný kurz:       
 • Utorok-Štvrtok  10:30-12:00h


    Cena:                     160,00€  

 • Nie sme platci DPH.
 • Základná cena kurzu je bez učebnice.
 • Učebnica spolu s poštovným je 35,00€ príplatok k cene kurzu.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 3 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.

                                     INFORMÁCIE O KURZE


 • EXPLORER BUSINESS A2-Mierne pokročilý   je úrovňový kurz obchodnej angličtiny , ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 22-30 bodov.
 • Celkový počet hodín kurzu: 20hodín /90minút 
 • Na dosiahnutie celej úrovne Business A2 je potrebné absolvovať 4 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).

Cieľ kurzu:  Kurz nadväzuje na osvojovanie si základnej slovnej zásoby potrebnú pre komunikáciu v pracovnom prostredí a súčasne jej rozšírení. Vaše komunikačné jazykové schopnosti budú obohatené o nové frázy a slovné spojenia z rôznych oblastí biznisu. Existujúcu znalosť základnej gramatiky /základné časy, vetná tvorba, schopnosť tvoriť jednoduché otázky, odpovede/, si zdokonalíte rozvojom časovej súslednosti, modálnymi slovesami, a celkovo vyššej abstrakcie jazykového prejavu.

 • obchodná korešpondencia /tvorba komplexnejších e-mailov,  reportingu a pod./
 • telefonická komunikácia /dohodnutie si obchodných stretnutí, správne formy komunikácie pri neočakávaných zmenách v biznise atď./
 • obchodné prezentácie /tvorba rozšírenej prezentácie, "soft skills"-prezentačné zručnosti sa majú možnosť posunúť na vyššiu úroveň/ 
 • Prostredníctvom modelových prípadových štúdií -/Case Studies/,pokračujete v rozvoji vášho verbálnom prejave, kde sa podporuje najmä rýchlosť, pohotovosť komunikácie a celková spontánnosť.

Testovanie: Študenti absolvujú po skončení každého zo 4 úrovňových kurzov, rigorózny-(postupový) test, obsahujúci tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní 4 rigoróznych testov zo všetkých 12 tématických lekcií danej úrovne.Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Vyberte si E-prihlášku KURZ Z PONUKY-individuálna výučba, dvojice, v prípade mesačnej fakturácie.
 • Vyberte si E-prihlášku KURZ NA MIERU-individuálna výučba, dvojice, a predplaťte si balík hodín, max. 10 hodín s možnosťou ďalšieho predplatného.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.

 • Pre viac informácii volajte na tel.č. +421 903 321 243.