Konverzačný telefoning ako nástroj pre trvalé zlepšenie vašej hovorovej angličtiny.

05.08.2022

"Chcete hovoriť anglicky naozaj plynule..?

Zručnosť plynulého rozprávania v anglickom jazyku je často mylne spájaná s dobrými znalosťami gramatiky, veľkou slovnou zásobou a schopnosťou formulovať zložitejšie vety. Možno budete prekvapení, je to omyl.

Na trvalé zlepšenie vašej aktívnej angličtiny potrebujete často veľmi intenzívnu a aktívnu interakciu s osobou, ktorá s vami bude komunikovať v angličtine pravidelne niekoľkokrát do týždňa.  

Ako dosiahnete zlepšenie vašej angličtiny tak, aby ste mali možnosť na jednej strane aktívne komunikovať v angličtine a zároveň to nebolo pre vás časovo, prípadne finančne náročné?

V našej škole vám ponúkame jeden z najviac akčných komunikačných programov, aký existuje, a tým je konverzačný telefoning, ktorý vás reálne posunie vo vašej hovorovej angličtine vpred. Zlepšíte si rýchlosť formovania viet, posilní sa vaša aktívna slovná zásoba, ktorá sa častým používaním výrazne rozšíri, a získate tak istotu vo vašej anglickej komunikácií. 

Ako výsledok vás naučíme:

  • Správnu výslovnosť 
  • Pravidelne rozširovanie si aktívnej slovnej zásoby. 
  • Tvorbu viet, ktoré majú zmysel.

Po niekoľkých mesiacoch budete samostatne vedieť tieto zručnosti :

  • Vyjadrovať sa rýchlo, pohotovo, jednoducho a presne.
  • Naučíte sa slová, ktoré budete naozaj používať.
  • Plynule viesť telefonický rozhovor v anglickom jazyku a rozumieť druhej strane.
  • Nebude vám robiť problém všeobecná komunikácia aj s native speakrami /rodenými hovorcami/.
Viac informácii k programu konverzačného telefoningu nájdete na našej podstránke: