Tri najefektívnejšie spôsoby ako si zlepšiť vašu aktívnu angličtinu

14.06.2022

Ak sa dnes rozhodnete učiť sa anglický jazyk, máte obrovský "oceán" informácií o rôznych metódach, spôsoboch, inovatívnych aplikáciách a programoch. Mnohé z nich sú často kvalitne prepracované s dôkladnými metodikami a môžu účinne pomôcť mnohým z vás.

Vždy však platí  základné pravidlo odrážajúce realitu, ktorú sa vám pokúsime bližšie priblížiť spolu s našou predstavou, vychádzajúcou z našich skúseností o tom, čo podľa nás zvládnutá hovorová angličtina je, a ako sa k nej môžete postupne dopracovať.

Definujme si najprv čo vlastne aktívna angličtina je.

Vaša schopnosť plynule rozprávať po anglicky má tieto hlavné znaky:

  • Správna výslovnosť
  • Pravidelné rozširovanie si aktívnej slovnej zásoby-(slová ktoré viete okamžite použiť.)
  • Pri rozprávaní dokážete tvoriť vety, ktoré majú zmysel.
  • Viete sa vyjadrovať rýchlo, pohotovo, jednoducho a presne.
  • Ste schopní plynule viesť telefonický rozhovor v anglickom jazyku a rozumieť druhej strane.
  • Nerobí vám problém všeobecná komunikácia s native speakrami /rodenými hovorcami/.

Možno budete prekvapení, že sa nedozviete žiadne nové informácie, ktoré by ste už nemali predtým k dispozícii. Naším cieľom nie je opäť vymyslieť  "koleso", ale naopak otvorene napísať starú osvedčenú pravdu, a to že za každou vašou zvládnutou úrovňou angličtiny, a každým vašim zlepšením, je poctivá a pravidelná príprava.

Na základe našich dlhodobých skúseností, postupné osvojovanie si aktívnej angličtiny je postavené na troch jednoduchých základných princípoch, ktoré vám pomôžu priniesť reálny pokrok. Nech už si zvolíte akúkoľvek metodiku či spôsob výučby, či to bude prostredníctvom jazykovej školy, prípadne budete samouk.

I. Princíp: Angličtina ako hobby

Môžete byť nadpriemerne dobrí iba v tom čo robíte pravidelne a s nadšením. Ak napríklad radi a často beháte, budete lepší ako priemerná väčšina, pretože beh sa stal prirodzenou súčasťou vášho životného štýlu. Automaticky si plánujete denný program tak, aby ste v ňom mali čas na beh. Presne to isté urobte aj s angličtinou. Bude to vaše rozhodnutie, ktoré bude správne, pretože predstavuje základný predpoklad úspechu.

II. Princíp: Pravidelné a systematické zlepšovanie sa

Iste poznáte známu anglickú frázu, ktorá sa používa najmä v športe: "No pain, no gain". Bez bolesti, resp. vášho úsilia, nie je žiaden rast. 

Nie je to žiadne prekvapenie, pretože úspešné, a najmä trvalé zvládnutie angličtiny ako cudzieho jazyka, je v skutočnosti často dlhodobý proces, v ktorom je veľmi dôležitá systematická a pravidelná príprava, ktorej cieľom by malo byť zvládnutie gramatiky, vetnej skladby a slovnej zásoby, súčasne s jej praktickým a najmä automatickým používaním. Tu môžu preberať za vás úlohu často aj jazykové školy, profesionálni vyučujúci, vzdelávacie spoločnosti, aplikácie atď.  Ich cieľom je vám priblížiť praktickú vetnú, gramatickú a slovnú podstatu angličtiny ako takej, aby ste pochopili základy tvorenia viet. 

Mnohí z vás máte po mesiacoch, a niektorí z vás aj po rokoch výučby, často dobré základy a solídne teoretické vedomosti, avšak veľmi ťažko sa prenášajú do praktického použitia, ak nemáte reálne možnosti ich využitia na pravidelnej, ideálne dennej báze.

III. Princíp: Intenzívny rozvoj aktívnych hovorových zručností

Budeme otvorení, vašu aktívnu hovorovú angličtinu si budete bez praktických príležitostí rozvíjať len veľmi pomaly, aj napriek získaným teoretickým vedomostiam. Existuje množstvo spôsobov ako zlepšiť vašu aktívnu angličtinu, ale každý z nich má jeden spoločný prvok: anglicky hovoriaceho jednotlivca, alebo skupinu ľudí s ktorými si budete môcť aktívne konverzovať. V súčasnosti je na trhu množstvo kvalitných príležitostí akými sú rôzne konverzačné kurzy jazykových škôl, alebo profesionálne vyučujúcich jednotlivcov, často native-speakrov, ktorí ponúkajú kvalitné možnosti interaktívnej komunikácie.