INNOVATOR B1-STREDNE POKROČILÝ                                            ANGLICKÝ JAZYK


 • INNOVATOR B1- Stredne Pokročilý je úrovňový dvojkurz, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu   19-27 bodov. 
 • Ak študent úspešne ukončí I.semi-kurz,dosiahne medzi-úroveň, B1(-).
 • Na dosiahnutie celej úrovne B1 je potrebné absolvovať 2 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).  
 • Učebná Literatúra: English Unlimited, B1+ Intermediate, Cambridge                                                                                                   

Kurz: Kurzy vytvárajú priestor pokročilým začiatočníkom na ďalší rozvoj gramatiky a frazeológie. Ak ste sa dostali na túto úroveň, naozaj vám problémy nerobia jednoduché vety a výrazy, dokážete napísať jednoduchý email, viete sa po časovej osi elegantne pohybovať- minulosť prítomnosť a budúcnosť sú pre vás už zrozumiteľné.

Názov úrovne "Innovator",pochádza zo slova "innovate", čo v angličtine voľnejšie vyjadruje "zlepšovať-zdokonaľovať". V tejto úrovni kladieme dôraz aj na komplexný rozvoj písomného prejavu, z hľadiska gramatickej a hlavne obsahovej- správnosti, kde študenti ktorí už majú osvojené základy tvorby jednoduchých viet a otázok, sa aktívne zdokonaľujú v kvalite konverzácií a prezentácií vlastných názorov.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní kurzu študenti dokážu porozumieť hlavnej myšlienke zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie týkajúcej sa bežných tém, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase a pod. Vedia si poradiť s väčšinou situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa týmto jazykom hovorí. Dokážu napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dobre pozná, ktoré ho osobne zaujímajú. Vedia opísať svoje zážitky, sny, nádeje a ciele, či vysvetliť a odôvodniť svoje názory a plány.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a záverečným postupovým testom. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení kurzu.


                                    VÝUČBA 

 Skupinová výučba

 • Kurz:                      I.úrovňový kurz
 • Skupina:                5 študenti
 • Dni výučby:           Utorok a Štvrtok
 • Čas výučby:          18:15-19:45h
 • Počet hodín:         30 hodín (1h=90min.)
 • Intenzita:               2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:         15 týždňov
 • Cena:                    268,00€      Nie sme platci DPH.*
 • Kurz sa otvára kedykoľvek po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Do II.úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí iba pre skupinovú výučbu.

Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Máte záujem o tento kurz ako individuálny, dvojica alebo firma? 
 • Kliknite na spodné tlačidlo- MÁM ZÁUJEM.
 • Vyberte si prihlášku podľa počtu študentov -indviduálna výučba, alebo dvojice.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.