• INNOVATOR B1

 • Status:                    OTVORENÝ
 • Spôsob výučby:    ONLINE 
 • Termín:            11.04.-06.07.2022
 • Kurz:                       I.úrovňový kurz  
 • Skupina:                3-6 študenti

 • Počet hodín:         25 hodín (1h=90min.)
 • Intenzita:               2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:          10 týždňov


 • Ranný kurz:
 • Pondelok  19:15-20:45h    Streda  19:30-21:00h


            Cena:              200,00€

 • Nie sme platci DPH.
 • Základná cena kurzu je bez učebnice.
 • Učebnica spolu s poštovným je 25,00€ príplatok k cene kurzu.  
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 3 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí  pre online skupinovú výučbu.


                                                  INFORMÁCIE O KURZE


 • INNOVATOR B1- Stredne Pokročilý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu   21-31 bodov. 
 • Na dosiahnutie celej úrovne B1 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).                                  

Kurz: Kurz vytvára priestor pokročilým začiatočníkom na ďalší rozvoj gramatiky a frazeológie. Ak ste sa dostali na túto úroveň, naozaj vám problémy nerobia jednoduché vety a výrazy, dokážete napísať jednoduchý email, viete sa po časovej osi elegantne pohybovať- minulosť prítomnosť a budúcnosť sú pre vás už zrozumiteľné.

Názov úrovne "Innovator",pochádza zo slova "innovate", čo v angličtine voľnejšie vyjadruje "zlepšovať-zdokonaľovať". V tejto úrovni kladieme dôraz aj na komplexný rozvoj písomného prejavu, z hľadiska gramatickej a hlavne obsahovej- správnosti, kde študenti ktorí už majú osvojené základy tvorby jednoduchých viet a otázok, sa aktívne zdokonaľujú v kvalite konverzácií a prezentácií vlastných názorov.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní kurzu študenti dokážu porozumieť hlavnej myšlienke zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie týkajúcej sa bežných tém, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase a pod. Vedia si poradiť s väčšinou situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa týmto jazykom hovorí. Dokážu napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dobre pozná, ktoré ho osobne zaujímajú. Vedia opísať svoje zážitky, sny, nádeje a ciele, či vysvetliť a odôvodniť svoje názory a plány.

Testovanie: Študenti absolvujú testovanie na konci každého z troch kurzov, záverečným postupovým testom. Na konci celej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia.

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu:

 


Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Tento kurz poskytujeme online aj v priestoroch školy. 
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.