INNOVATOR B1-STREDNE POKROČILÝ                                            ANGLICKÝ JAZYK Skupinová výučba

 • Status:               OTVORENÝ
 • Spôsob výučby:  E-LEARNING
 • Termín:               04.05.- 31.07.2020
 • Kurz:                      II.úrovňový kurz  
 • Skupina:                4-6 študenti
 • Dni výučby:           Utorok a Štvrtok
 • Čas výučby:          18:00-19:30h
 • Počet hodín:         24 hodín (1h=90min.)
 • Intenzita:               2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:         12 týždňov
 • Cena:         192,00€      Nie sme platci DPH.*
 • Kurz sa otvára kedykoľvek po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí  pre online E-learning skupinovú výučbu.
 • Učebnice sú v cene kurzu.


                                                  INFORMÁCIE O KURZE


 • INNOVATOR B1- Stredne Pokročilý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu   19-27 bodov. 
 • Na dosiahnutie celej úrovne B1 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).  
 • Učebná Literatúra: New Total English, Pearson-Longman, Intermadiate                                   

Kurz: Kurzy vytvárajú priestor pokročilým začiatočníkom na ďalší rozvoj gramatiky a frazeológie. Ak ste sa dostali na túto úroveň, naozaj vám problémy nerobia jednoduché vety a výrazy, dokážete napísať jednoduchý email, viete sa po časovej osi elegantne pohybovať- minulosť prítomnosť a budúcnosť sú pre vás už zrozumiteľné.

Názov úrovne "Innovator",pochádza zo slova "innovate", čo v angličtine voľnejšie vyjadruje "zlepšovať-zdokonaľovať". V tejto úrovni kladieme dôraz aj na komplexný rozvoj písomného prejavu, z hľadiska gramatickej a hlavne obsahovej- správnosti, kde študenti ktorí už majú osvojené základy tvorby jednoduchých viet a otázok, sa aktívne zdokonaľujú v kvalite konverzácií a prezentácií vlastných názorov.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní kurzu študenti dokážu porozumieť hlavnej myšlienke zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie týkajúcej sa bežných tém, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase a pod. Vedia si poradiť s väčšinou situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa týmto jazykom hovorí. Dokážu napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dobre pozná, ktoré ho osobne zaujímajú. Vedia opísať svoje zážitky, sny, nádeje a ciele, či vysvetliť a odôvodniť svoje názory a plány.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a záverečným postupovým testom. Po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu študenti získajú certifikát potvrdenia o ukončení kurzu.
Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • V súčasnosti poskytujeme tento kurz iba E-learning formou.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.