INFORMÁCIE K CENOVEJ PONUKE    VÝUČBA PRE FIRMY

Žiadosť o cenovú ponuku je nezáväzná a poskytuje jednotkovú cenu, za vyučovaciu hodinu.            Konečná stanovená cena obsahuje všetky náklady. Nie sme platiteľmi DPH.

 Výsledná cena za vyučovaciu hodinu, sa nachádza v stanovenom rozsahu minimálnej a maximálnej  hodinovej sadzba, ktorá je uvedená v cenníku a určuje sa podľa nasledovných parametrov:

 • Intenzita výučby
 • Počet minút za hodinu
 • Počet hodín
 • Počet študentov
 • Platba
 • Miesto výučby
 • Časový interval výučby
 • Učebnice

INTENZITA VÝUČBY:  je rozdelená do štyroch základných kategórií:

 • BTS-(Basic teaching strategy), základná intenzita výučby  /1h týždenne/
 • LPTS-(Language practice teaching strategy), stredná intenzita výučby  /2h týždenne/
 • HPTS-(High performance teaching strategy), vysoká intenzita výučby  /3h týždenne/
 • UHPTS-(Ultra high performance teaching strategy), ultra vysoká intenzita výučby  /4h+ týždenne/

Ak sa intenzita zvyšuje s narastajúcim počtom hodín, odporúčame si zvoliť vyučovacie hodiny nižšej minútovej kategórie. Pri vysokej intenzite výučby, odporúčame 60 minútové hodiny.

POČET MINÚT ZA HODINU: Výučba môže prebiehať v 90 minútových, alebo 60 minútových hodinových intervaloch. Viac o vyučovacej hodine nájdete na podstránke  vyučovacia hodina.

POČET HODÍN:  Pri firemnej výučbe  je počet vyučovacích hodín predmetom vzájomnej dohody. Pri príprave na certifikáty sa počet hodín určuje dodatočne podľa dátumu plánovaného absolvovania skúšky. Výber počtu vyučovacích hodín je ohraničený iba pri výučbe v kategórii  KURZ NA OBJEDNÁVKU kde je obmedzený na maximálny počet 10hodín. KURZ NA OBJEDNÁVKU pri firemnej výučbe má možnosť výberu až do 20hodín.  

POČET ŠTUDENTOV: Rozdelenie výučby je v troch kategóriach a každá má určený sadzobník cien:

 • INDIVIDUÁLNA VÝUČBA:      1 študent
 • VÝUČBA DVOJÍC:                   2 študenti
 • SKUPINOVÁ VÝUČBA:           4-6 študenti 

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA Face to Face

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

 • pri individuálnej výučbe sa študent zameriava predovšetkým na svoj osobný pokrok, ktorý je presne monitorovaný vyučujúcim
 • výhodou výučby je absolvovanie maximálneho množstva aktivít počas vyučovacích hodín, ktoré umožňujú rýchly jazykový progres
 • nevýhodou je menší impulz pri samo-štúdiu mimo vyučovacích hodín, štúdium si vyžaduje aktívny prístup zo strany študenta


   VÝUČBA DVOJÍC Lessons for Couples

  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

 • kurzy pre dvojice sú určené pre jednotlivcov, ktorí hľadajú kompromis medzi skupinovou a individuálnou výučbou
 • je to vynikajúca príležitosť pre jednotlivcov, ktorým v pokroku pomáha prítomnosť  "sparing-partnera" na rovnakej úrovni
 • pri výučbe dvojíc dochádza k rýchlemu pokroku najmä pre možnosť spoločnej prípravy, ktorá má aj súťaživý charakter
 • študenti majú kvalitné príležitosti prezentovať svoju individualitu a súčasne sa vzájomne podporovať
 • výučba ponúkam množstvo aktívnych "samo-študijných" podnetov, efektívnych aj mimo vyučovacích hodín


  SKUPINOVÁ VÝUČBA Group Classes

  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

  • výučbu skupín poskytujeme  skupinám zloženým z jednotlivcov rovnakej jazykovej úrovne  
  • ideálny skupinový kurz predstavuje skupina 4 až 6 študentov
  • študenti sú kolegovia, takže výučba prebieha v uvoľnenej a priateľskej atmosfére

  PLATBA:

  • Prijímame iba bezhotovostné platby, alebo platby formou priameho hotovostného vkladu na účet. Podmienky čerpania predplatených hodín sú uvedené v zmluve, ktorú spoločne uzatvárame. 
  • Pre firmy oskytujeme  možnosť mesačnej fakturácie po odučení pre skupiny, jednotlivcov a dvojice. Podmienkou je aby firma využívala výučbu kontinuálne 6 kalendárnych mesiacov.

  MIESTO VÝUČBY:  Cenová ponuka sa nenavyšuje o cestovné náklady pri výučbe v našich priestoroch. Študentom bezplatne ponúkame aj malé občerstvenie v podobe teplých a studených nápojov.  Druhá možnosť, ktorú poskytujeme je výučba v priestoroch klienta. Táto možnosť je dostupná iba pri firemnej výučbe, kde sú vzájomne dohodnuté firemné priestory určené na vzdelávanie.  Neposkytujeme výučbu v súkromných priestoroch klienta, pod ktorým sa rozumejú súkromné, nájomné byty, rodinné domy a podobne. V prípade dochádzania a výučby v priestoroch klienta prihliadame na celkovú dostupnosť klienta, ktorú v cenovej ponuke zohľadňujeme individuálne podľa miesta, možnosti parkovania, MHD dostupnosti a času výučby.

  ČASOVÝ INTERVAL VÝUČBY: Výučba je poskytovaná našim inštitútom štandardne d 8:00h do 20:00h, každý pracovný deň s výnimkou štátnych sviatkov a školských dovoleniek, resp. prázdnin. Počas víkendov výučba neprebieha.

  Výučba je rozdelená do troch časových intervaloch:


  • Ranný kurz:               8:00 - 12:00h
  • Denný kurz:               12:00 - 17:00h
  • Večerný kurz:            17:00 - 20:00h


  UČEBNICE:   V cenovej ponuke zohľadňujeme, ak si materiály na výučbu študenti zakúpia na vlastné náklady, resp. ich hradí firma. Pre študentov, ktorí má záujem o učebné materiály zakúpené prostredníctvom našej školy, zabezpečíme ich nákup cez našich zmluvných dodávateľov. Učebnice budú započítané do hodinovej sadzby cenovej ponuky. Nakoľko sme schopný získať učebné materiály s našou korporátnou zľavou, ich cena býva spravidla nižšia.