INFORMÁCIE K CENOVEJ PONUKE    VÝUČBA PRE FIRMY

Žiadosť o cenovú ponuku je nezáväzná a poskytuje jednotkovú cenu, za vyučovaciu hodinu.            Konečná stanovená cena obsahuje všetky náklady. Nie sme platiteľmi DPH.

 Výsledná cena za vyučovaciu hodinu, sa nachádza v stanovenom rozsahu minimálnej a maximálnej  hodinovej sadzba, ktorá je uvedená v cenníku a určuje sa podľa nasledovných parametrov:

 • Intenzita výučby
 • Počet minút za hodinu
 • Platba
 • Miesto výučby
 • Čas výučby
 • Učebnice

INTENZITA VÝUČBY:  je rozdelená do štyroch základných kategórií:

 • BTI-(Basic teaching intensity), základná intenzita výučby  /1h týždenne/
 • LPTI-(Language practice teaching intensity), stredná intenzita výučby  /2h týždenne/
 • HPTI-(High performance teaching intensity), vysoká intenzita výučby  /3h týždenne/ 

Ak sa intenzita zvyšuje s narastajúcim počtom hodín, odporúčame si zvoliť vyučovacie hodiny nižšej minútovej kategórie. Pri vysokej intenzite výučby, odporúčame 60 minútové hodiny.

POČET MINÚT ZA HODINU: Výučba môže prebiehať v 60 minútových, alebo 90 minútových hodinových intervaloch. Viac o vyučovacej hodine nájdete na podstránke  vyučovacia hodina.

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA Face to Face

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

 • pri individuálnej výučbe sa študent zameriava predovšetkým na svoj osobný pokrok, ktorý je presne monitorovaný vyučujúcim
 • výhodou výučby je absolvovanie maximálneho množstva aktivít počas vyučovacích hodín, ktoré umožňujú rýchly jazykový progres
 • nevýhodou je menší impulz pri samo-štúdiu mimo vyučovacích hodín, štúdium si vyžaduje aktívny prístup zo strany študenta


   VÝUČBA DVOJÍC Lessons for Couples

  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

 • kurzy pre dvojice sú určené pre jednotlivcov, ktorí hľadajú kompromis medzi skupinovou a individuálnou výučbou
 • je to vynikajúca príležitosť pre jednotlivcov, ktorým v pokroku pomáha prítomnosť  "sparing-partnera" na rovnakej úrovni
 • pri výučbe dvojíc dochádza k rýchlemu pokroku najmä pre možnosť spoločnej prípravy, ktorá má aj súťaživý charakter
 • študenti majú kvalitné príležitosti prezentovať svoju individualitu a súčasne sa vzájomne podporovať
 • výučba ponúkam množstvo aktívnych "samo-študijných" podnetov, efektívnych aj mimo vyučovacích hodín


  SKUPINOVÁ VÝUČBA Group Classes

  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

  • výučbu skupín poskytujeme  skupinám zloženým z jednotlivcov rovnakej jazykovej úrovne  
  • ideálny kurz predstavuje skupina 4 až 5 študentov, ale môže byť aj vyšší, alebo nižší
  • študenti sú kolegovia, takže výučba prebieha v uvoľnenej a priateľskej atmosfére

  PLATBA:

  • Prijímame iba bezhotovostné platby, alebo platby formou priameho hotovostného vkladu na účet. Podmienky čerpania predplatených hodín sú uvedené v zmluve, ktorú spoločne uzatvárame. 
  • Pre firmy oskytujeme  možnosť mesačnej fakturácie po odučení pre skupiny, jednotlivcov a dvojice. Podmienkou je aby firma využívala výučbu kontinuálne 6 kalendárnych mesiacov.

  MIESTO VÝUČBY:  Cenová ponuka sa nenavyšuje o cestovné náklady pri výučbe v našich priestoroch. Študentom bezplatne ponúkame aj malé občerstvenie v podobe teplých a studených nápojov.  Druhá možnosť, ktorú poskytujeme je výučba v priestoroch klienta. Táto možnosť je dostupná iba pri firemnej výučbe, kde sú vzájomne dohodnuté firemné priestory určené na vzdelávanie.  Neposkytujeme výučbu v súkromných priestoroch klienta, pod ktorým sa rozumejú súkromné, nájomné byty, rodinné domy a podobne. V prípade dochádzania a výučby v priestoroch klienta prihliadame na celkovú dostupnosť klienta, ktorú v cenovej ponuke zohľadňujeme individuálne podľa miesta, možnosti parkovania, MHD dostupnosti a času výučby.

  ČAS VÝUČBY: Výučba je poskytovaná našim inštitútom štandardne d 8:00h do 20:00h, každý pracovný deň s výnimkou štátnych sviatkov a školských dovoleniek, resp. prázdnin. Počas víkendov výučba neprebieha.

  Výučba je rozdelená do troch časových intervaloch:


  • Ranný kurz:               8:00 - 12:00h
  • Denný kurz:               12:00 - 16:00h
  • Večerný kurz:            16:00 - 20:00h


  UČEBNICE:   V cenovej ponuke zohľadňujeme, ak si materiály na výučbu študenti zakúpia na vlastné náklady, resp. ich hradí firma. Pre študentov, ktorí má záujem o učebné materiály zakúpené prostredníctvom našej školy, zabezpečíme ich nákup cez našich zmluvných dodávateľov. Učebnice budú započítané do hodinovej sadzby cenovej ponuky. Nakoľko sme schopný získať učebné materiály s našou korporátnou zľavou, ich cena býva spravidla nižšia.