Zlepšite si Váš profesionálny jazykový prejav 

  • Špecializované kurzy, ktoré sú zaradené do tejto sekcie sú určené študentom, ktorí si potrebujú zlepšiť konkrétnu jazykovú zručnosť v danej oblasti. Vyberte si z našej ponuky na tejto podstránke. 
  • Napríklad hovorové a posluchové zručnosti prostredníctvom telefoningu, alebo písmoný prejav prostredníctvom e-mailovej komunikácie atď.
  • Záujemci o tieto kurzy by mali mať miernu až stredne pokročilú znalosť anglického jazyka, úrovne B1 až B2 pre dosiahnutie optimálneho jazykového rozvoja.
  • Kurzy sú metodicky pripravené s presne rozvrhnutým počtom vyučovacích hodín, ich dĺžkou, a študijnými materiálmi.
  • Po ukončení daného kurzu a absolvovaní záverečného praktického testu, Vám vystavíme tzv."Course Accomplishment certificate"-potvrdenie o absolvovaní, a úspešnom ukončení kurzu.Absolvovanie jedného alebo viacerých soft skills kurzov je mimoriadne efektívne pre všetkých záujemcov, ktorí plánujú zmenu kariéry, respektíve uchádzačov o zamestnanie, nakoľko sa stávajú atraktívnejší pre svojich budúcich zamestnávateľov.

Študenti ktorí úspešne ukončia kurz, si prakticky zlepšia svoje konkrétne jazykové nedostatky a výrazne si zvyšujú svoje šance uspieť okrem pracovných pohovoroch a obchodných stretnutiach, aj v iných životných situáciách, ktoré si znalosť anglického jazyka vyžadujú, napr. cesta do zahraničia, dovolenky a pod.