CREATOR A2-MIERNE POKROČILÝ                                                                         ANGLICKÝ JAZYK


 •  CREATOR A2- Mierne Pokročilý je úrovňový dvojkurz, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 10-18 bodov. 
 • Ak študent úspešne ukončí I.kurz,dosiahne medzi-úroveň, A2(-).
 • Na dosiahnutie celej úrovne A2 je potrebné absolvovať 2 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Učebná Literatúra:  
 • English Unlimited, B1 Pre-Intermediate, Cambridge   

Kurz: 

Ste pokročilý začiatočník, a dobre sa orientujete v úplných základoch, ale chýba vám systém ako automatizovať a hlavne spájať jednotlivé časti gramatiky plynule pri aktívnych zručnostiach. Napríklad, poznáte 3.osobu a pravidlo "s/es", skúšali ste to prostredníctvom cvičení a celkom ste boli úspešný, ale keď príde čas povedať viac ako 5 súvislých viet, všetko sa zrazu vytratí

Ak ste sa v týchto riadkoch našli, ste ideálny študent ktorý potrebuje zlepšiť celkovú kreativitu a rýchlosť "skladania" viet, a súčasne pochopiť že akýkoľvek jazyk je súhrn logicky štrukturovaných viet, pretože v ich jednoduchosti sa skrýva tá pravá krása.

Pomôžeme vám automatizovať už vami zvládnutú elementárnu gramatiku v teoretickej časti prostredníctvom kreatívnych krátkych esejí, ktoré vám umožnia súčasne spájať kvantitu a kvalitu slova. Rozširovaním možností aktívnej komunikácie, vďaka prezentácií vašich názorov v písomnej podobe a následneho prerozprávania, vám umožníme prelomový posun na vyššiu úroveň prostredníctvom uceleného jazykového prejavu, ktorý týmto získate a a posunie vás do vyváženého používania pasívnej a aktívnej angličtiny.

Cieľ kurzu:  Po úspešnom absolvovaní kurzu študenti rozumejú vetám a často používaným výrazom, vzťahujúcim sa k oblastiam, ktoré sa ho bezprostredne týkajú ( napr. základné osobné a rodinné informácie, nakupovanie, práca, vzťahy či zemepis). Dokážu komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú len jednoduchú a priamu výmenu informácií obežných skutočnostiach. 

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a záverečným postupovým testom. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení kurzu.


                                    VÝUČBA 

 Skupinová výučba

 • Kurz:                   I.úrovňový kurz
 • Skupina:             5 študenti
 • Dni výučby:        Utorok a Štvrtok
 • Čas výučby:       16:30-18:00h
 • Počet hodín:      30 hodín (1h=90min.)
 • Intenzita:            2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:      15 týždňov
 • Cena:                 268,00€    Nie sme platci DPH.*
 • Kurz sa otvára kedykoľvek po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Do II.úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí iba pre skupinovú výučbu.

  Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Máte záujem o tento kurz ako individuálny, dvojica alebo firma? 
 • Kliknite na spodné tlačidlo- MÁM ZÁUJEM.
 • Vyberte si prihlášku podľa počtu študentov -indviduálna výučba, alebo dvojice.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.