CREATOR A2-MIERNE POKROČILÝ                                                                         ANGLICKÝ JAZYK Skupinová výučba

 • Status:                OTVORENÝ
 • Spôsob výučby:  E-LEARNING
 • Termín:               04.05.-31.07. 2020
 • Kurz:                   I.úrovňový kurz 
 • Skupina:             4-6 študenti
 • Dni výučby:        Pondelok a Streda
 • Čas výučby:       18:00-19:30h
 • Počet hodín:      24 hodín (1h=90min.)
 • Intenzita:            2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:      12 týždňov
 • Cena:                192,00€    Nie sme platci DPH.*
 • Kurz sa otvára kedykoľvek po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí iba pre online E-learning skupinovú výučbu.
 • Učebnice sú v cene kurzu.


                             INFORMÁCIE O KURZE


 •  CREATOR A2- Mierne Pokročilý  odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 10-18 bodov.  
 • Na dosiahnutie celej úrovne A2 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Učebná Literatúra: New Total English, Pearson-Longman, Pre-Intermediate  

Kurz: 

Ste pokročilý začiatočník, a dobre sa orientujete v úplných základoch, ale chýba vám systém ako automatizovať a hlavne spájať jednotlivé časti gramatiky plynule pri aktívnych zručnostiach. Napríklad, poznáte 3.osobu a pravidlo "s/es", skúšali ste to prostredníctvom cvičení a celkom ste boli úspešný, ale keď príde čas povedať viac ako päť súvislých viet, všetko sa zrazu vytratí

Ak ste sa v týchto riadkoch našli, ste ideálny študent ktorý potrebuje zlepšiť celkovú kreativitu a rýchlosť "skladania" viet, a súčasne pochopiť že akýkoľvek jazyk je súhrn logicky štrukturovaných viet, pretože v ich jednoduchosti sa skrýva tá pravá krása.

Pomôžeme vám automatizovať už vami zvládnutú elementárnu gramatiku prostredníctvom kreatívnych krátkych esejí, ktoré vám umožnia súčasne spájať kvantitu a kvalitu slova. Rozširovaním možností aktívnej komunikácie, vďaka prezentácií vašich názorov v písomnej podobe a následneho prerozprávania, vám umožníme prelomový posun na vyššiu úroveň prostredníctvom uceleného jazykového prejavu, ktorý týmto získate a a posunie vás do vyváženého používania pasívnej a aktívnej angličtiny.

Cieľ kurzu:  Po úspešnom absolvovaní kurzu študenti rozumejú vetám a často používaným výrazom, vzťahujúcim sa k oblastiam, ktoré sa ho bezprostredne týkajú ( napr. základné osobné a rodinné informácie, nakupovanie, práca, vzťahy či zemepis). Dokážu komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú len jednoduchú a priamu výmenu informácií obežných skutočnostiach. 

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a záverečným postupovým testom. Po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu študenti získajú certifikát potvrdenia o ukončení kurzu.Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • V súčasnosti poskytujeme tento kurz iba E-learning formou.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.