• CREATOR A2

 • Status:                ZATVORENÝ
 • Spôsob výučby:  ONLINE 
 • Termín:                x
 • Kurz:                    IV. úrovňový kurz 
 • Skupina:              3-6 študenti
 • Intenzita:             2x90 min. týždenne  
 • Dĺžka kurzu:        10 týždňov


 • Večerný kurz:
 • Pondelok-Streda   čas:  19:00-20:30h


             Cena:                 160,00€   

 • Nie sme platci DPH.
 • Základná cena kurzu je bez učebnice.
 • Učebnica spolu s poštovným je 25,00€ príplatok k cene kurzu.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 3 študentov.
 • Do II. , III. a IV. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.


                             INFORMÁCIE O KURZE


 •  CREATOR A2- Mierne Pokročilý  odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 9-20 bodov.  
 • Na dosiahnutie celej úrovne A2 je potrebné absolvovať 4 úrovňové kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).

Kurz: 

Ste pokročilý začiatočník, a dobre sa orientujete v úplných základoch, ale chýba vám systém ako automatizovať a hlavne spájať jednotlivé časti gramatiky plynule pri aktívnych zručnostiach. Napríklad, poznáte 3.osobu a pravidlo "s/es", skúšali ste to prostredníctvom cvičení a celkom ste boli úspešný, ale keď príde čas povedať viac ako päť súvislých viet, všetko sa zrazu vytratí

Ak ste sa v týchto riadkoch našli, ste ideálny študent ktorý potrebuje zlepšiť celkovú kreativitu a rýchlosť "skladania" viet, a súčasne pochopiť že akýkoľvek jazyk je súhrn logicky štrukturovaných viet, pretože v ich jednoduchosti sa skrýva tá pravá krása.

Pomôžeme vám automatizovať už vami zvládnutú elementárnu gramatiku prostredníctvom kreatívnych krátkych esejí, ktoré vám umožnia súčasne spájať kvantitu a kvalitu slova. Rozširovaním možností aktívnej komunikácie, vďaka prezentácií vašich názorov v písomnej podobe a následneho prerozprávania, vám umožníme prelomový posun na vyššiu úroveň prostredníctvom uceleného jazykového prejavu, ktorý týmto získate a a posunie vás do vyváženého používania pasívnej a aktívnej angličtiny.

Cieľ kurzu:  Po úspešnom absolvovaní kurzu študenti rozumejú vetám a často používaným výrazom, vzťahujúcim sa k oblastiam, ktoré sa ho bezprostredne týkajú ( napr. základné osobné a rodinné informácie, nakupovanie, práca, vzťahy či zemepis). Dokážu komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú len jednoduchú a priamu výmenu informácií obežných skutočnostiach. 

Testovanie: Študenti absolvujú testovanie na konci každého z troch kurzov, záverečným postupovým testom. Na konci celej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia.

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu:

 


Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Tento kurz poskytujeme online aj v priestoroch školy. 
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.