EXPLORER A1 BUSINESS 


  • EXPLORER BUSINESS A1-Začiatočník  je úrovňový kurz obchodnej angličtiny, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka  a absolvovali  online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 12-21 bodov.
  • Počet hodín kurzu: 25 hodín/90minút
  • Do II. III. a IV. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
  • Na dosiahnutie celej úrovne Business A1 je potrebné absolvovať 4 kurzy.
  • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).                                                                                                                       


Certifikát: Študenti absolvujú po skončení každého zo 4 úrovňových kurzov, rigorózny-(postupový) test, obsahujúci tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní 4 rigoróznych testov zo všetkých 12 tématických lekcií danej úrovne.