Obchodná Angličtina A1

                    ZAČIATOČNÍK                 


 • Status:                   OTVORENÝ
 • Spôsob výučby:    ONLINE
 • Termín:                   11.01.-19.03.2021
 • Kurz:                        I. úrovňový kurz
 • Skupina:                 3-6 študenti
 • Počet hodín:          20 hodín 
 • Intenzita:                2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:           10 týždňov


 • Ranný-denný kurz:           
 • Sobota, 11:00-14:00h


        Cena:              160,00€   

 • Nie sme platci DPH.
 • Základná cena kurzu je bez učebnice.
 • Učebnica spolu s poštovným je 35,00€ príplatok k cene kurzu.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 3 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí iba online skupinovú výučbu.


                                      INFORMÁCIE O KURZE


 • Obchodná Angličtina A1-Začiatočník I.kurz je metodický kurz, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 7-13 bodov.
 • Počet hodín kurzu: 20hodín /90minút 
 • Na dosiahnutie celej úrovne Business A1 je potrebné absolvovať 3 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).                                                                                                                       

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní celého kurzu si osvojíte základnu slovnú zásobu potrebnú pre komunikáciu v pracovnom prostredí. Zlepšíte si vaše jazykové schopnosti v nadväzovaní nových kontaktov- networking, ktorá vám umožní základnú komunikáciu na formálnej ako aj neformálnej úrovni. Nadväzovaním na vašu existujúcu znalosť základnej gramatiky /základné časy, vetná tvorba, schopnosť tvoriť jednoduché otázky, odpovede/, si zdokonalíte vaše jazykové zručnosti v oblastiach:

 • obchodná korešpondencia /tvorba emailov, krátkych reportov a pod./
 • telefonická komunikácia /ako vybaviť krátky telefonát prakticky a presne, prevziať odkazy/
 • obchodné prezentácie /tvorba krátkej prezentácie, základné "soft skill"-prezentačné zručnosti/

Prostredníctvom jednoduchých tématických prezentácií a modelových prípadových štúdií -/Case Studies/, prekonáte úvodnú neistotu a pokročíte vo vašom profesionálnom verbálnom prejave.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami  a rigoróznym-(postupovým) testom obsahujúcim tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného testu.


Individuálna výučba, dvojice a firmy 

 • Tento kurz poskytujeme iba online formou výučby.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.