Obchodná Angličtina   A1 ZAČIATOČNÍK  

 • Typ kurzu:                     Metodický dvoj-kurz (I.kurz)
 • Vyučujúci:                     1 -Slovenský lektor
 • Výučba:                         Individuálna,Dvojice a Skupiny
 • Celkový počet hodín:   20 hodín (1h=90min.)
 • Cieľová úroveň:            A2 Mierne Pokročilý 
 • Doplňujúce informácie:
 • Obchodná Angličtina A1-Začiatočník I.kurz je úrovňový kurz, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 0-9 bodov.
 •  Ak študent úspešne ukončí I.semi-kurz,dosiahne medzi-úroveň, A2(-).
 • Na dosiahnutie celej úrovne A2 odporúčame absolvovať 2 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages). 
 • Učebná Literatúra:  Market Leader/Elementary + doplňujúce materiály z knižnice školy                                                                                                                                                           

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní celého kurzu si osvojíte základnu slovnú zásobu potrebnú pre komunikáciu v pracovnom prostredí. Zlepšíte si vaše jazykové schopnosti v nadväzovaní nových kontaktov- networking, ktorá vám umožní základnú komunikáciu na formálnej ako aj neformálnej úrovni. Nadväzovaním na vašu existujúcu znalosť základnej gramatiky /základné časy, vetná tvorba, schopnosť tvoriť jednoduché otázky, odpovede/, si zdokonalíte vaše jazykové zručnosti v oblastiach:

 • obchodná korešpondencia /tvorba emailov, krátkych reportov a pod./
 • telefonická komunikácia /ako vybaviť krátky telefonát prakticky a presne, prevziať odkazy/
 • obchodné prezentácie /tvorba krátkej prezentácie, základné "soft skill"-prezentačné zručnosti/

Prostredníctvom jednoduchých tématických prezentácií a modelových prípadových štúdií -/Case Studies/, prekonáte úvodnú neistotu a pokročíte vo vašom profesionálnom verbálnom prejave.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami  a rigoróznym-(postupovým) testom obsahujúcim tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného testu.

Máte záujem o tento kurz?

 • Kliknite na spodné tlačidlo- MÁM ZÁUJEM.
 • Kurz je metodicky pripravený s určeným počtom hodín a učebnou literatúrou.

 • Vyberte si prihlášku podľa počtu študentov -indviduálna výučba, dvojice, alebo skupiny.
 • Cena kurzu je vypočítaná podľa hodinovej sadzby uvedenej v cenníku a počtu študentov.