Obchodná Angličtina         A1 ZAČIATOČNÍK                    ANGLICKÝ JAZYKSkupinová výučba

 • Status:                   OTVORENÝ
 • Spôsob výučby:    E-LEARNING
 • Termín:                  04.05.- 17.07.2020
 • Kurz:                      I.úrovňový kurz
 • Skupina:                4-6 študenti
 • Dni výučby:           Utorok a Štvrtok
 • Čas výučby:           09:30-11:00h
 • Počet hodín:          20 hodín (1h=90min.)
 • Intenzita:                2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:           10 týždňov
 • Cena:                      180,00€   Nie sme platci DPH.*
 • Kurz sa otvára kedykoľvek po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Rozvrh a cena platí pre online E-learning skupinovú výučbu.
 • Učebnice sú v cene kurzu.

                                      INFORMÁCIE O KURZE


 • Obchodná Angličtina A1-Začiatočník I.kurz je metodický kurz, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 7-13 bodov.
 • Počet hodín kurzu: 20hodín /90minút 
 • Na dosiahnutie celej úrovne Business A1 je potrebné absolvovať 3 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages). 
 • Učebná Literatúra:  
 • Market Leader/Elementary + doplňujúce materiály z knižnice školy                                                                                                                                  

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní celého kurzu si osvojíte základnu slovnú zásobu potrebnú pre komunikáciu v pracovnom prostredí. Zlepšíte si vaše jazykové schopnosti v nadväzovaní nových kontaktov- networking, ktorá vám umožní základnú komunikáciu na formálnej ako aj neformálnej úrovni. Nadväzovaním na vašu existujúcu znalosť základnej gramatiky /základné časy, vetná tvorba, schopnosť tvoriť jednoduché otázky, odpovede/, si zdokonalíte vaše jazykové zručnosti v oblastiach:

 • obchodná korešpondencia /tvorba emailov, krátkych reportov a pod./
 • telefonická komunikácia /ako vybaviť krátky telefonát prakticky a presne, prevziať odkazy/
 • obchodné prezentácie /tvorba krátkej prezentácie, základné "soft skill"-prezentačné zručnosti/

Prostredníctvom jednoduchých tématických prezentácií a modelových prípadových štúdií -/Case Studies/, prekonáte úvodnú neistotu a pokročíte vo vašom profesionálnom verbálnom prejave.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami  a rigoróznym-(postupovým) testom obsahujúcim tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného testu.Individuálna výučba, dvojice a firmy 

 • V súčasnosti poskytujeme tento kurz iba E-learning formou.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.