• EXPLORER  BUSINESS A1

 • Status:                   ZATVORENÝ
 • Spôsob výučby:    ONLINE
 • Termín:                   TBA- bude oznámený*
 • Kurz:                        I. úrovňový kurz
 • Skupina:                 3-6 študenti
 • Počet hodín:          20 hodín 
 • Intenzita:                2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:           5 týždňov


 • Ranný-denný kurz:           
 • Sobota, 10:00-13:00h


        Cena:              160,00€   

 • Nie sme platci DPH.
 • Základná cena kurzu je bez učebnice.
 • Učebnica spolu s poštovným je 35,00€ príplatok k cene kurzu.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 3 študentov.
 • Do II. III. a IV. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
 • Rozvrh a cena platí iba online skupinovú výučbu.


                                      INFORMÁCIE O KURZE


 • EXPLORER BUSINESS A1-Začiatočník  je úrovňový kurz obchodnej angličtiny, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 12-21 bodov.
 • Počet hodín kurzu: 20 hodín/90minút
 • Na dosiahnutie celej úrovne Business A1 je potrebné absolvovať 4 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).                                                                                                                       

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní celého kurzu si osvojíte základnú slovnú zásobu potrebnú pre komunikáciu v pracovnom prostredí. Zlepšíte si vaše jazykové schopnosti v nadväzovaní nových kontaktov- networking, ktorá vám umožní základnú komunikáciu na formálnej ako aj neformálnej úrovni. Nadväzovaním na vašu existujúcu znalosť základnej gramatiky /základné časy, vetná tvorba, schopnosť tvoriť jednoduché otázky, odpovede/, si zdokonalíte vaše jazykové zručnosti v oblastiach:

 • obchodná korešpondencia /tvorba emailov, krátkych reportov a pod./
 • telefonická komunikácia /ako vybaviť krátky telefonát prakticky a presne, prevziať odkazy/
 • obchodné prezentácie /tvorba krátkej prezentácie, základné "soft skills"-prezentačné zručnosti/

Prostredníctvom jednoduchých tématických prezentácií a modelových prípadových štúdií -/Case Studies/, prekonáte úvodnú neistotu a pokročíte vo vašom profesionálnom verbálnom prejave.

Testovanie: Študenti absolvujú po skončení každého zo 4 úrovňových kurzov, rigorózny-(postupový) test, obsahujúci tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní 4 rigoróznych testov zo všetkých 12 tématických lekcií danej úrovne.


Individuálna výučba, dvojice a firmy 

 • Vyberte si E-prihlášku KURZ Z PONUKY-individuálna výučba, dvojice, v prípade mesačnej fakturácie.
 • Vyberte si E-prihlášku KURZ NA MIERU-individuálna výučba, dvojice, a predplaťte si balík hodín, max. 10 hodín s možnosťou ďalšieho predplatného.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.

 • Pre viac informácii volajte na tel.č. +421 903 321 243.