Obchodná Angličtina B1 

STREDNE  POKROČILÝ   • Status:                 OTVORENÝ
 • Spôsob výučby:  ONLINE
 • Termín:                28.09.-04.12.2020
 • Kurz:                     I. úrovňový kurz
 • Skupina:               4-6 študenti
 • Počet hodín:        20 hodín 
 • Intenzita:              2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:         10 týždňov


 • Denný kurz:      
 • Utorok, Piatok  15:30-17:00h


            Cena:                    160,00€  

 • Nie sme platci DPH.
 • Základná cena kurzu je bez učebnice.
 • Učebnica spolu s poštovným je 35,00€ príplatok k cene kurzu.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.


                                                    INFORMÁCIE O KURZE


 • Obchodná Angličtina B1-Stredne pokročilý I.kurz je metodický kurz, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 23-29 bodov.
 • Počet hodín kurzu: 20hodín/90minút 
 • Na dosiahnutie celej úrovne Business B1 je potrebné absolvovať 3 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).

Cieľ kurzu:

 • Rozšírite si slovnú zásobu v rôznych oblastiach akými sú branding, reklama, priamy a komplexný predaj, ľudské zdroje atď .
 • Vaša komunikácia na formálnej,ako aj neformálnej úrovni bude výrazne obohatená o novú frazeológiu a zlepší sa vaša schopnosť prakticky využívať rozšírenú gramatiku /dedukcia, podmienky, priama nepriama reč, atď/ .
 • Jazykové zručnosti ktorými už disponujete /komunikácia, písanie-kompozícia a analýza textu, schopnosť porozumieť hovorenému slovu/ , sa výrazne zlepšia pri analýze praktických obchodných situácií.
 • Prostredníctvom komplexných tématických prezentácií,a simulácií stretnutí so zahraničnými partnermi, si vytvoríte rýchlu reakčnú schopnosť okamžite a plynule zaujať svoje stanovisko k akejkoľvek téme a situácii, ktorá si bude vyžadovať pokročilejšiu úroveň angličtiny.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a rigoróznym-(postupovým) testom obsahujúcim tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného testu.


Individuálna výučba, dvojice a firmy 

 • Tento kurz poskytujeme iba online formou výučby.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.