Obchodná Angličtina     B1 STREDNE  POKROČILÝ                         ANGLICKÝ JAZYK


 • Obchodná Angličtina B1-Stredne pokročilý I.kurz je metodický kurz, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 23-29 bodov.
 • Celkový počet hodín kurzu:     30 hodín / 1h-90minút 
 • Ak študent úspešne ukončí I.semi-kurz,dosiahne medzi-úroveň, B1(-).
 • Na dosiahnutie celej úrovne B1 odporúčame absolvovať 2 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Učebná Literatúra: Market Leader/ Intermediate + doplňujúce materiály z knižnice školy

Cieľ kurzu:

 • Rozšírite si slovnú zásobu v rôznych oblastiach akými sú branding, reklama, priamy a komplexný predaj, ľudské zdroje atď .
 • Vaša komunikácia na formálnej,ako aj neformálnej úrovni bude výrazne obohatená o novú frazeológiu a zlepší sa vaša schopnosť prakticky využívať rozšírenú gramatiku /dedukcia, podmienky, priama nepriama reč, atď/ .
 • Jazykové zručnosti ktorými už disponujete /komunikácia, písanie-kompozícia a analýza textu, schopnosť porozumieť hovorenému slovu/ , sa výrazne zlepšia pri analýze praktických obchodných situácií.
 • Prostredníctvom komplexných tématických prezentácií,a simulácií stretnutí so zahraničnými partnermi, si vytvoríte rýchlu reakčnú schopnosť okamžite a plynule zaujať svoje stanovisko k akejkoľvek téme a situácii, ktorá si bude vyžadovať pokročilejšiu úroveň angličtiny.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a rigoróznym-(postupovým) testom obsahujúcim tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného testu.


Máte záujem o tento kurz?

 • Kliknite na spodné tlačidlo- MÁM ZÁUJEM.
 • Vyberte si prihlášku podľa počtu študentov -indviduálna výučba, alebo dvojice.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.