• INNOVATOR BUSINESS B1

 • Status:                OTVORENÝ
 • Spôsob výučby:  ONLINE
 • Termín                  05.05.-07.07.2022
 • Kurz:                     III. firemný kurz 
 • Skupina:               3-6 študenti
 • Počet hodín:        10 hodín 
 • Intenzita:              1 x 60min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:         10 týždňov
 • Ranný kurz      
 • Štvrtok                  čas:  08:00-09:00h

            Cena:          60,00€  

 • Nie sme platci DPH.
 • Základná cena kurzu je bez originálu učebnice.
 • Originál učebnice spolu s poštovným je 35,00€ príplatok k cene kurzu.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.

 • INNOVATOR BUSINESS B1-Stredne pokročilý  je úrovňový kurz obchodnej angličtiny, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 31-36 bodov.
 • Počet hodín kurzu: 10 hodín/60minút 
 • Na dosiahnutie celej úrovne Business B1 je potrebné absolvovať 12 kurzov resp. 120hodín s dĺžkou 60minút.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).Testovanie: Študenti absolvujú po skončení jednotlivých kurzov rigorózny-(postupový) test z jednej lekcie, a po troch kurzoch rigorózny kvartálny test obsahujúci tri lekcie, ktorý sa započítava do záverečného hodnotenia pre získanie certfikátu. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní 4 rigoróznych kvartálnych testov.