Výučba angličtiny s profesionálnym prístupom.


Ponúkame široké portfólio anglických jazykových kurzov pre všetky jazykové úrovne so zameraním na všeobecnú, obchodnú a soft skills angličtinu, pre dospelých, deti, a firmy. Vyučujeme angličtinu, ako základný medzinárodný jazyk, prezenčne a online.  

Výučba prebieha štandardným spôsobom, so zameraním na vyvážený rozvoj všetkých jazykových zručností, akými sú  písanie, čítanie, počúvanie a aktívna hovorová komunikácia.