VÝUČBA 


 • Pri výučbe používame najmodernejšie audiovizuálne elektronické pomôcky a vyučovacie softvérové online systémy.
 • Naša výučba rovnomerne rozvíja všetky jazykové zručnosti, a vysokou interaktivitou vyučovacích hodín zlepšuje postupné osvojovanie si anglického jazyka. 
 • Vo vyučovacích hodinách aplikujeme naše interné metodické postupy, ktoré sú v súlade s CEFR-Európskym referenčným pásom pre cudzie jazyky, a so štandardnými jazykovými učebnicami od najznámejších jazykových vydavateľstiev akými sú Cambridge, Oxford, Pearson-Longman, Macmillan a podobne.
 • Vyberáme to najaktuálnejšie čo metodicko-učebnicový trh ponúka, sledujeme najnovšie trendy a pravidelne sa zúčastňujeme školení jazykových vydavateľstiev, propagujúcich najmodernejšie učebnice a doplňujúce učebné materiály.

                                                                        MIESTO VÝUČBY

Výučba sa uskutočňuje v priestoroch školy, firemných priestoroch klienta, alebo online.


                                         UČEBNÉ MATERIÁLY

 • Originály učebníc, poskytujeme ku kurzom individuálnej výučby dospelých a detí bezplatne. 
 • Pri skupinovej výučbe a dvojiciach  ponúkame možnosť zabezpečenia učebníc prostredníctvom našej školy za príplatok spolu s ich adresným doručením prostredníctvom slovenskej pošty.         
 • Študenti dostávajú originály nových učebníc, ktoré zostávajú v ich vlastníctve. 

ČAS VÝUČBY 


E-learning online výučba:


Výučba prebieha 6 dní v týždni od Pondelka do Soboty od 8:00 do 20:00h, okrem štátnych sviatkov.

 • Ranný kurz: 08:00 - 12:00h
 • Denný kurz: 12:00 - 16:00h
 • Večerný kurz: 16:00 - 20:00h

Výučba v priestoroch školy a firemných priestoroch klienta: 

 • Ranný kurz:    08:00 - 12:00h
 • Denný kurz:    12:00 - 16:00h
 • Večerný kurz: 16:00 - 20:00h
 • Výučba je poskytovaná štandardne d 8:00h do 20:00h, od Pondelka do Štvrtka, s výnimkou štátnych sviatkov.
 • V Piatok výučba prebieha od 8:00h do 15:00h.
 •  Počas  víkendov výučba v priestoroch školy neprebieha.*  


POČET ŠTUDENTOV

                                                                      

 • INDIVIDUÁLNA VÝUČBA:                    1 študent
 • VÝUČBA DVOJÍC:                                 2 študenti
 • SKUPINOVÁ VÝUČBA:                         3-6 študenti


INDIVIDUÁLNA VÝUČBA Face to Face

 • pri individuálnej výučbe sa študent zameriava predovšetkým na svoj osobný pokrok, ktorý je presne monitorovaný vyučujúcim
 • výhodou výučby je absolvovanie maximálneho množstva aktivít počas vyučovacích hodín, ktoré umožňujú rýchly jazykový progres 
 • štúdium si vyžaduje aktívny prístup zo strany študenta


VÝUČBA DVOJÍC Lessons for Couples

 • kurzy pre dvojice sú určené pre jednotlivcov, ktorí hľadajú kompromis medzi skupinovou a individuálnou výučbou
 • je to vynikajúca príležitosť pre jednotlivcov, ktorým v pokroku pomáha prítomnosť "sparing-partnera" na rovnakej úrovni
 • pri výučbe dvojíc dochádza k rýchlemu pokroku najmä pre možnosť spoločnej prípravy, ktorá má aj súťaživý charakter
 • študenti majú kvalitné príležitosti prezentovať svoju individualitu a súčasne sa vzájomne podporovať
 • výučba ponúkam množstvo aktívnych "samo-študijných" podnetov, efektívnych aj mimo vyučovacích hodín

SKUPINOVÁ VÝUČBA Group Classes                          

 • výučbu skupín poskytujeme skupinám zloženým z jednotlivcov rovnakej jazykovej úrovne
 • skupinový kurz predstavuje skupina 3 až 6 študentov
 • študenti sú v malých skupinách, kde je veľký priestor na interaktívnu komunikáciu

E -VÝUČBA  Individuálna výučba, dvojice a skupiny

 • výučbu postredníctvom online programu E-learning, poskytujeme skupinám, jednotlivcom a dvojiciam
 • výučbu poskytujeme pre všetky jazykové úrovne a učebné materiály poskytujeme v cene kurzu pre individuálnu výučbu a dvojice
 • pri skupinovej výučbe zabezpečujeme učebnice za poplatok, formou navýšenia ceny kurzu  
 • učebné materiály doručujeme formou poštovej zásielky prostredníctvom kuriérskej služby 

INTENZITA VÝUČBY

 • BTI-(Basic teaching intensity), základná intenzita výučby /1h týždenne/
 • LPTI-(Language practice teaching intensity), stredná intenzita výučby /2h týždenne/
 • HPTI-(High performance teaching intensity), vysoká intenzita výučby /3h týždenne/ 

VYUČOVACIA HODINA 

 • Dĺžka vyučovacej hodiny je 60 minút, alebo 90 minút. 
 • Viac o vyučovacej hodine nájdete na podstránke vyučovacia hodina. 

ZÁZNAM Z VYUČOVACEJ HODINY
 • Každá vyučovacia hodina je monitorovaná prostredníctvom zápisu o hodine, ktorý vypĺňa učiteľ spolu s dochádzkou. /tzv. Lesson report/
 • Report uvádza prebraté vyučovacie témy, ktoré študent, alebo skupina absolvovali s prípadným komentárom vyučujúceho a pripomienkami študentov.
 • Z lesson reportu každej hodiny je možné na vaše požiadanie vyhotoviť kópiu pre študentov skupinovej aj individuálnej výučby, kde získate dôkladný prehľad o absolvovanom učive.
 • Kópie Lesson Reportov vám budú poslané e-mailom.                                                                        
 • Pre E-learning používame online report. /tzv. E-report/

VYUČUJÚCI 

Naši vyučujúci sú  kombináciou slovensky hovoriacich lektorov, spolu s rodenými hovorcami, alebo cudzincami, ktorí majú angličtinu ako druhý jazyk. Všetci naši vyučujúci absolvovali pobyt v zahraničí, v anglofónnych a iných krajinách, kde mali možnosti v anglickom jazyku aktívne komunikovať s rodenými hovorcami. Veľký dôraz kladieme na pravidelné interné školenia našich vyučujúcich, tak aby boli vyučovacie hodiny čo najviac interaktívne a zaujimavé. Naši vyučujúci disponujú certifikátmi profesionálnej jazykovej spôsobilosti, akými sú štátnice, Cambridge certifikáty, a vysokoškolským vzdelaním  zo Spojených štátov s pokročilou jazykovou znalosťou.     

                              HODNOTENIE VÝUČBY

 Veľkú pozornosť venujeme vašej spätnej väzbe spokojnosti s vyučujúcimi a našou výučbou.          


CERTIFIKÁT 

 Po úspešnom absolvovaní celej úrovne vám vystavíme certifikát o jej ukončení.