UČITEĽSKÁ ZÓNA


ZÁZNAM Z VYUČOVACEJ HODINY


                                                         HODNOTENIE  VÝUČBY

                            Tabuľka hodnotenia študentov podľa ich dosiahnutých výsledkov v testoch.