ŠTUDENTSKÁ ZÓNA


                                                                                                                                          AKO SI REZERVOVAŤ E-LEARNING ?

 • Online rezervácia termínov na vyučovacie online hodiny slúži na zaradenie študenta do e-learning/ vyučovacieho rozvrhu a je určená registrovaným študentom školy.  
 •  Po jej vyplnení, budú termíny výučby zaradené do rozvrhu.
 •  Ak sa hodiny nebudú môcť uskutočniť,  je potrebné nahlásiť ich  zrušenie minimálne 3 hodiny vopred, tak aby sa hodiny nezapočítali ako odučená.
 • V prípade zrušenia hodín našou školou do menej ako 3 hodín, dostáva študent bonusovú hodinu zdarma.
 •  Zadajte vaše meno a ostatné údaje. 
 •  Do termínu výučby napíšte názov dňa a dátum spolu s presným časom. 
 • Termínov môžete zadať viac.
 •  Do kolonky "vyučujúci" napíšte krstné meno vyučujúceho, s ktorým preferujete hodinu.
 •  Daného vyučujúceho vám prednostne zabezpečíme. 
 •  Po odoslaní prihlášky Vám spätnou sms správou potvrdíme vami zvolený termín/termíny. 
 •  Ak bude daný termín obsadený, prípadne vami zvolený vyučujúci nebude dostupný budeme vás kontaktovať telefonicky, alebo sms správou. 
                                                   HODNOTENIE VÝUČBY A SLUŽIEB


 • Vážime si Váš záujem o štúdium s našou školou a radi by sme počuli vašu spätnú väzbu.
 • Váš názor a podnety k výučbe môžete zdieľať vyplnením dotazníka hodnotenia výučby našich vyučujúcich. 
 • Otvoreným prezentovaním vašich podnetov k výučbe a manažmentu školy, nám pomáhate skvalitniť všetky nami poskytované služby pre vás.
 • Vopred ďakujeme za každý podnet a hodnotenie.