ŠTUDENTSKÁ ZÓNA


                                                       POTVRDENIE ODUČENEJ  HODINY

  • Online potvrdenie je určené pre vyučovacie hodiny odučené v priestoroch školy, klienta, alebo online.
  • Do kolonky KÓD HODINY uveďte 4 ciferné číslo, ktoré je súčasťou potvrdzujúcej sms správy vašej hodiny.
  • Sms správu s kódom si uchovajte až do odučenia vyučovacej hodiny.
  • Ak kód nemáte k dispozícii pošlite sms správu s textom NOVÝ KÓD na tel.č. 0903 321 243 a vygenerujeme vám ďalší.
  • Vyučujúci nemá váš kód k dispozícii.
  • Po odučení vyučovacej hodiny zadajte do elektronického potvrdenia uvedené údaje a odošlite.  • Vážime si Váš záujem o štúdium s našou školou a radi by sme počuli vašu spätnú väzbu.
  • Váš názor a podnety k výučbe môžete zdieľať vyplnením dotazníka hodnotenia výučby našich vyučujúcich.
  • Otvoreným prezentovaním vašich podnetov k výučbe a manažmentu školy, nám pomáhate skvalitniť všetky nami poskytované služby pre vás.
  • Vopred ďakujeme za každý podnet a hodnotenie.