ŠTUDENTSKÁ ZÓNA


                                                       ZRUŠENIE  HODINY

  • Ak ste študent našej školy a urgentne potrebujete, zrušiť, alebo presunúť termín vašej vyučovacej hodiny použite tento formulár, alebo nás kontakujte na študentskú linku s telefónnym číslom: 0903 321 243.
  • Zrušenie vyučovacej hodiny musí byť v súlade s pravidlami školy, tak aby hodina nebola započítaná.
  • Hodina sa považuje za oficiálne zrušenú iba vyplnením online formuláru, alebo sms správou, prípadne telefonickým hovorom na študentskú linku.
  • Zrušenie hodín iným spôsobom, resp. neoficiálnym kontaktovaním vyučujúceho nebude akceptované.


  • Vážime si Váš záujem o štúdium s našou školou a radi by sme počuli vašu spätnú väzbu.
  • Váš názor a podnety k výučbe môžete zdieľať vyplnením dotazníka hodnotenia výučby našich vyučujúcich. 
  • Otvoreným prezentovaním vašich podnetov k výučbe a manažmentu školy, nám pomáhate skvalitniť všetky nami poskytované služby pre vás.
  • Vopred ďakujeme za každý podnet a hodnotenie.